Hoppa till sidans innehåll

Projektbeskrivning


Svenska Biljardförbundets elitsatsning i samarbete med Riksidrottsförbundet

Med kontinuitet, utbildning, individuella handlingsplaner och mål tar Svensk biljard sikte mot framtiden. 

Elitstödsprojektet innefattar Herrar, Damer och Talanger. Platser kan komma att utökas/minskas beroende på ekonomiska resurser samt att spelare kan komma att bytas ut under projektets tid beroende på rådande konkurrenssituation.

 

Projektbeskrivning
Svenska Biljardförbundet (SBF) satsar nu på en långsiktig utveckling av landslaget för att stimulera spelares utveckling oavsett ålder. För att öka förutsättningarna för framtidens landslag, att hålla en fortsatt hög nivå under en längre period, skall vi satsa på att utbilda och skapa incitament för dagens landslagsspelare och för de spelare som har potential att utvecklas till att ingå i landslaget. SBF avser att satsa resurser på de spelare som deklarerar att de är villiga till att satsa långsiktigt, ingå i ett team samt accepterar den kravprofil som beslutats.  SBF skall i detta projekt kartlägga de faktorer som är viktiga för en spelares utveckling och prestation. Detta för att öka förutsättningarna för dagens landslagsspelare, samt ge framtidens talanger bästa möjligheterna att utvecklas genom ett utbildnings-/träningsprogram som kontinuerligt knyts till internationell tävlan för att skapa den plattform och erfarenhet som varje landslagspelare måste besitta. Projektet att forma ett landslag i biljard är av oerhörd vikt för hela sportens beteende och framtid och är en viktig milstolpe i biljardens fortsatta utveckling.

Målsättning
Svenska Biljardförbundet skall genom en tydlig strategi för landslaget arbeta för ständig förbättring. Mätbara mål övergripande för landslaget samt individuellt satta mätbara mål som styr mot de övergripande målen.

Kravprofil
För att vara en del av Svenska Biljardföbundets landslagssatsning skall spelaren:

  • Satsa långsiktigt 
  • Följa det nationella tävlingsbestämmelserna samt vara en del av begreppet ”Ren Idrott” 
  • Acceptera de tillsammans överrenskomna individuella tränings-/utbildningsplanerna 
  • Vara tillgänglig för landslagssamlingar, internationella uppdrag samt sponsorarrangemang 
  • Samverka i gruppen 
  • Visa resultat i förhållande till konkurenssituationen
  • Ha en internationell potential i sitt spel 


Uttagning
En grupp om minst tre personer ansvarar för uttagning av spelarna. 

 

Utvärdering
Spelare och resultat utvärderas löpande. Rapport avlämnas även till förbundsstyrelsen årligen. 

Ekonomi
Projektansvarig ansvarar för upprättande av rambudget, ekonomisk uppföljning samt ekonomisk rapportering till förbundsstyrelsen. 

Uppdaterad: 2016-07-29 12:15
Skribent: Kurt Roos

rf_logga

SBF_banner_biljardmagasinet2

sisuidrottsutb

Sticker SAY NO!!!

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Stockholmsvägen 59
761 43 Norrtälje

Besöksadress:
Stockholmsvägen 59
761 43 Norrtälje

Kontakt:
Tel: +46702536300
E-post: This is a mailto link