Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


 

SBF - Handlingsplan för Idrottslyftet 2017-19.pdf

Idrottslyftet - tips för projektansökan.pdf

 

IDROTTSLYFTET 2018

Idrottslyftet 2018 är nu öppet för ansökningar via IdrottOnline.

Alla föreningar kan ansöka om medel för att finansiera projekt för barn- och ungdomsverksamhet inom ramen för Idrottslyftet, Riksidrottsförbundets (RF) stora satsning på barn- och ungdomsidrott.

Syftet med Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

 

För Idrottslyftet 2018 har SBF valt att prioritera ansökningar som avser följande områden:

- Föreningsutveckling

- Rekrytering av juniorer och ungdomar

- Utbildning inom föreningen

 

Senaste ansökningsdatum för projekt 2018 är den 31 oktober. Alla projekt måste vara avslutade 2018-12-31, därav är senaste ansökningsdatum i oktober för att projektet ska kunna genomföras innan årsskiftet. I särskilda fall kan projektet avslutas i januari - kontakta i så fall SBF för att diskutera detta.

Alla ansökningar gås igenom efter deadline och presenteras för styrelsen som fattar beslut inom en vecka, varefter beviljade medel betalas ut via RF.

 

Projekt

För att en förening ska kunna skicka in en ansökan behöver följande villkor vara uppfyllda:

- Föreningen måste ha betalat medlemsavgift för innevarande år (2017-18)

- Föreningen måste ha fått en godkänd återrapport för ev tidigare ansökningar (om projektet är avslutat)

- Föreningens information måste vara uppdaterad i IdrottOnline, t ex styrelse och medlemslista

- Ansökan måste anknyta till SBF:s handlingsplan för Idrottslyftet

- Ansökan måste ha en tydlig projektbeskrivning med syfte, mål samt budget

 

 Ansökan bör dessutom relatera till någon av RF:s områden i Strategi 2025:

- En ny syn på träning och tävling

- Inkluderande idrott för alla

- En jämställd idrott

- En modern förening

- Ett stärkt ledarskap

Ni hittar information om Strategi 2025 här: https://www.strategi2025.se/

 

Exempel på projekt som kan genomföras inom dessa områden:

  • Utbildningar av tränare och ledare, utveckling av nya tävlingsformer, träningsläger, distriktsläger, samverkan med andra idrotter, biljardskolor/juniorträning, Plattformen ungdomsledarutbildning
  • Projekt riktade mot nya målgrupper, t ex nyanlända, minoriteter, funktionshindrade, skolprojekt, skollovsaktiviteter, prova-på med andra idrotter, tjejträning
  • SISU-projekt för att ta fram strategi- och värdegrundsdokument för föreningen, utbildningar för styrelse och föreningsmedlemmar, studiebesök andra föreningar, föreningslära
  • Digitalisering av föreningsverksamhet, kurser IdrottOnline administration och hemsida, marknadsföring
  • Materialanskaffning, t ex köer, bollar, träningsmaterial

 

Medel kan INTE sökas för följande:

- Kostnader för deltagande i nationell eller internationell tävlingsverksamhet

- Kostnader för föreningens ordinarie verksamhet

- Traktamenten för ledare och tränare (arvode är godkänt i samband med projekt, inom rimliga gränser)

För projekt inom andra områden än ovanstående, kontakta SBF:s koordinatorer. Det går bra att skicka in flera projekt från samma förening, men endast ett område per ansökan.

Observera att er ansökan måste skickas in via verktyget IdrottOnline. Här hittar ni en steg-för-steg-manual om hur ni loggar in och skickar i en ansökan: http://idrottonline.se/servicecenter#!/category/1000128885/article/11000035792

Vem som helst i föreningen kan skapa och spara en ansökan, men den kan bara skickas in av ordföranden, kassören eller den som är idrottslyftsansvarig firmatecknare.

 

Efter avslutat projekt ska föreningen återrapportera till RF via IdrottOnline, samt till SBF genom att fylla i och skicka in projektrapporten som finns på denna sida. Återrapporten görs med fördel så snart projektet är genomfört, även om det finns en allmän deadline hos RF.

 

Kontaktpersoner hos SBF:

Dzenan Sahovic, 073-073 5303, This is a mailto link

Eva Viding Bussell, 070-7511287, This is a mailto link

 

Besök gärna Riksidrottsförbundets hemsida för mer ingående information om Idrottslyftet.  

Uppdaterad: 20 AUG 2018 10:29 Skribent: SBF

Riksidrottsförbundet

 

sisuidrottsutb

Sticker SAY NO!!!

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: This is a mailto link