Hoppa till sidans innehåll

Ett RIM som förändrar Idrottssverige

01 JUN 2021 20:24
Under helgen 28-30 maj arrangerades Riksidrottsmötet (RIM), idrottsrörelsens högsta beslutande organ. Närmare 200 ombud var på plats för stämman, som denna gång genomfördes helt digitalt.
  • Skapad: 01 JUN 2021 20:24

Jag hade äran att få representera Svenska Biljardförbundet, och var även uppe i talarstolen några gånger. Detta var mitt andra RIM – förra gången var 2019, på plats i Jönköping, medan denna gång var helt digital. Bortsett från ett par tekniska missöden fungerade det hela mycket bra.

Mängden motioner var denna gång rekordstor, men den som på papperet var mest intressant var motionen som Ishockeyförbundet och 11 andra förbund skickat in, som i korthet argumenterade för att RF/SISU vuxit sig för stort och byråkratiskt på bekostnad av specialidrottsförbundens kärnverksamhet. Motionärerna ville ha mer pengar till förbunden och färre pekpinnar för hur stöden ska användas. De ville också genomföra detta under en ganska snäv tidsram och allting skulle i första hand finansieras av nedskärningar inom RF/SISU:s organisation.

Förslaget fick en hel del uppmärksamhet i media, med röster och åsikter både för och emot. Inför stämman deltog jag i diskussioner med många andra förbund, och även där fanns delade meningar. Men väldigt många, även jag, höll med om att något behöver göras för att ruska om RF och få dem att förstå att deras sätt att organisera sig inte upplevs som det bästa sättet att hjälpa förbunden och deras medlemmar. Riksidrottsstyrelsens (RS) svar på motionen var också överraskande tillmötesgående, även om det är svårt att avgöra hur mycket av det som kommer från genuin självinsikt och hur mycket som beror på den massiva uppslutningen från förbunden. Förhoppningsvis är det en kombination av båda. Stämman röstade i vilket fall igenom förslaget med stor majoritet. De exakta konsekvenserna av detta kommer inte att visa sig förrän senare i processen, när arbetet med att kartlägga och analysera organisationen påbörjas, men vi kan nog räkna med att den inte kommer att genomföras smärtfritt.

SBF räknas numera som ett stort förbund med över 50 föreningar och 3000 medlemmar, men vi har fortfarande mycket arbete kvar för att bygga upp vår organisation till den kontinuerliga nivå och kvalitet som behövs för att uppfylla RF:s krav. För oss är det inte helt självklart att nedskärningar hos RF/SISU kommer att hjälpa oss, då vi framförallt önskar se ett mer effektivt samarbete mellan våra organisationer, oavsett storlek. Däremot är en högre grad av självstyrning av våra ekonomiska medel välkommet eftersom vi med dagens system har svårt att hjälpa och stötta föreningarna på det sätt som de faktiskt behöver, på grund av de centrala reglerna. Ett högre stöd skulle också innebära större möjligheter att skapa en central administration med högre lägstanivå och mindre sårbarhet, liksom att prioritera större satsningar inom olika områden.

Att RF:s auktoritet ifrågasattes på ett sätt som inte riktigt gjorts tidigare kunde också ses på de motioner som innehöll ganska långtgående förslag om att reformera RF:s roll och organisation, exempelvis från Fäktförbundet och Mångkampsförbundet. Även om dessa förslag ganska väntat inte gick igenom på stämman har de ändå tillsammans med förslaget om stärkt stöd till förbunden hjälpt till att röra om i grytan och sätta fokus på frågan om hur RF, och i längden svensk idrott, ska organiseras och hur de ekonomiska förutsättningarna ska fördelas.

En annan motion som gett genklang i media efter stämman var förslaget från Svenska Triathlonförbundet att återinföra det tak som fanns i det tidigare bidragsstödet. Taket innebär att inget SF kan få mer än 10 % av det totala stödet, och togs bort vid förra Riksidrottsmötet. Nu röstade stämman med stor majoritet för att återinföra taket, vilket i dagsläget enbart drabbar Svenska Fotbollförbundet (SvFF). SvFF hotar nu att lämna RF, som i sin tur har lovat att försöka hitta en lösning på situationen. Det blir intressant att se hur detta utvecklar sig, en majoritet av medlemsförbunden har trots allt röstat för detta så det är svårt att se hur RF ska kunna bortse från det och ändå göra fotbollen nöjda.

Sammantaget var detta ett Riksidrottsmöte som troligen kommer ge genklang på flera olika sätt inom idrottsrörelsen för flera år framåt, och där det i dagsläget är svårt att överblicka de konkreta konsekvenserna både för RF/SISU och för oss medlemmar. En reflektion, som också delas av många av de förbund som vi diskuterat med, är att det alltför ofta saknas konsekvensanalyser INNAN dessa stora beslut fattas, både på denna stämma och på RIM 2019. De ”missnöjesmotioner” som lades fram i år grundar sig i besluten 2019, och hade kanske kunnat undvikas om RF hade gjort ett bättre och grundligare arbete i sina utredningar, och om de större förbunden hade varit lite mer engagerade i vad konsekvenserna kunde bli även för dem. Istället var det vi mindre förbund, tillsammans med några medelstora, som pekade på ett antal faktorer som vi tyckte saknades i utredningsarbetet och förgäves flaggade för att vi kände oss överkörda.

I den stora förändring som nu ska genomföras efter stämmans beslut om att ge specialidrottsförbunden mer pengar ska en referensgrupp bestående av representanter för medlemsförbunden tillsättas. Denna grupp kommer bli oerhört viktig för att se till att balansen mellan medlemmarna blir någorlunda jämn, och att allas intressen på något sätt blir tillgodosedda. De mindre förbunden måste vara representerade i denna grupp, och deras röster måste få bli hörda denna gång. Annars kommer den klyfta som idag tyvärr existerar mellan stora och små förbund att fortsätta vidgas, vilket i längden kommer vara till enorm skada för RF. Och vad allt detta innebär för biljardens del i slutänden återstår att se, men jag hoppas och tror att vår röst kommer att höras tydligt genom denna process.

Till sist - det är den 1 juni, och från och med i dag är det tillåtet att börja tävla igen i mindre skala, även inomhus och för vuxna. Jag hoppas verkligen att detta är ljuset i tunneln och att vi under de närmaste månaderna kan börja återgå till en mer normal omfattning av tävlingsverksamheten. Ta hand om er och fortsätt att följa de restriktioner som fortfarande gäller, så hoppas jag att vi ses snart nere på hallen!

\\ Eva

NB6A9664.JPG

Skribent: Eva Viding Bussell
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Anmälan till föreningskonferensen

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...