Hoppa till sidans innehåll

Coronauppdatering: Vad gäller för idrotten?

15 FEB 2021 14:40
Det är många olika rekommendationer och bestämmelser att hålla reda på för föreningen och den enskilda spelaren med anledning av corona. Här kommer därför en sammanfattning kring vad som gäller för tillfället.
  • Skapad: 15 FEB 2021 14:40

Folkhälsomyndigheten uppdaterar oftast rekommendationerna varannan vecka. Den senaste uppdateringen innebär att ungdomar födda 2002 och senare nu får träna i organiserad form. Sedan tidigare fanns det undantaget för ungdomar födda 2005 och senare. Ungdomar födda 2002-2004 får nu träna men får fortsatt inte tävla eller spela match, inte ens enstaka tävlingar eller matcher. Undantaget för tävling finns endast för de födda 2005 och senare.

RF har en löpande dialog med regeringen och Folkhälsomyndigheten och arbetar för att olika lättnader för idrottsrörelsen införs när smittläget ser bättre ut. SBF deltar på alla träffar som RF anordnar och håller sig löpande uppdaterade om vad som sker.

Osäkert läge
Det är just nu ett osäkert läge med regionala utbrott, mutationer av viruset och oro för en eventuell våg tre. Smittspridningen är fortsatt hög och trycket på sjukvården stor. Det är därför viktigt att vi alla fortsatt hjälps åt och tar ansvar. Alla har ett personligt ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning.

Personer födda 2001 och tidigare
Personer födda 2001 och tidigare får träna om det sker på ett smittsäkert sätt. Det innebär:
1. Hålla avstånd till varandra (minst 1,5 meter)
2. Inte dela utrustning med varandra
3. När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
4. Undvika gemensamma omklädningsrum
5. Resa till och från aktiviteten individuellt
6. Utföra aktiviteten i mindre grupper. (Med mindre grupper avses ungefär 8 personer. Trängsel får aldrig uppkomma.)

Föreningen ska:

  • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
  • Avstå från att arrangera tävlingar.

Pandemilagen
Anläggningar där föreningar bedriver verksamhet omfattas av pandemilagen. Det innebär att den som ansvarar för verksamheten är skyldig att följa det som står i förordningen. Den som inte gör det kan straffas med böter. Den som bedriver verksamhet vid sådana anläggningar ska utforma verksamhetslokaler inomhus, samt områden och utrymmen utomhus, så att trängsel undviks och så att besökare kan hålla ett säkert avstånd till varandra. Det gäller även vid in- och utpassage samt områden och utrymmen som den som bedriver verksamheten disponerar.
Verksamheten ska enligt föreskrifterna:
1. Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet)
2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
3. Tydligt anslå maxantalet
4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids
5. Informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
6. Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit
8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
Åtgärderna enligt 1-4 ska enligt Folkhälsomyndigheten göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

Bedömningen av begreppet sportanläggning enligt pandemilagen ska tolkas brett. Det innebär att de allra flesta biljardhallar träffas av lagstiftningen. Även hallar öppna enbart för medlemmar, t ex nyckelhallar, omfattas av lagstiftningen.
Läs mer i nyheten vi publicerade den 15 januari. Där hittar ni även en checklista vi har tagit fram som hjälp.
På sidan biljardforbundet.se/Corona/riktlinjerochradbiljardspelundercorona/ hittar ni alltid den senaste versionen av SBFs riktlinjer för biljardspel under corona.
RF: sida med frågor och svar

Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...