Hoppa till sidans innehåll

Nya restriktioner från 23 dec – Det här gäller för föreningens verksamhet

22 DEC 2021 11:51
Från den 23 december gäller nya restriktioner. Det innebär bland annat avrådan från cuper samt att maxantal för antalet besökare i lokalen återigen ska beräknas.
  • Skapad: 22 DEC 2021 11:51

Igår meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten en rad restriktioner som börjar gälla från den 23 december. För föreningens verksamhet innebär det att några av de tidigare restriktioner vi haft nu återkommer. Det vi informerar om här vänder sig till verksamhet och lokaler som föreningen ansvarar för. För t ex restauranger finns ett annat regelverk och ni behöver i så fall ha en dialog med hallägaren.
 
Krav på idrottsanläggningar 
De särskilda begränsningar som finns i begränsningsförordningen avseende idrottsanläggningar återaktiveras nu och gäller tills vidare. Idrottsanläggningar där föreningar bedriver verksamhet för sina medlemmar omfattas som utgångspunkt av förordningen. Det innebär att ni som förening är skyldiga att följa det som står i förordningen om det är ni som ansvarar för verksamheten. 
Verksamheten ska enligt föreskrifterna:
1. Beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet)
2. Beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan
3. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
4. Tydligt anslå maxantalet
5. Säkerställa att maxantalet inte överskrids
6. Informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
7. Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
8. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit
9. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
10. Säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta
11. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
Åtgärderna enligt 1-5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 
Folkhälsomyndighetens information till anordnare av fritidsaktiviteter
Under perioden 23 december – 16 januari är det inte lämpligt att anordna läger, cuper och andra större aktiviteter inomhus som blandar deltagare som annars inte träffas. Träningar och andra vardagsaktiviteter i den egna föreningen kan fortsatt bedrivas. Likaså kan enstaka matcher och endagstävlingar genomföras, förutsatt att deltagarna är symtomfria.
 
För föreningar som anordnar aktiviteter som samlar personer inomhus är det viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder. Aktiviteterna ska planeras, riskbedömas och anpassas genom att vidta förebyggande smittskyddsåtgärder. Detta är särskilt viktigt nu när smittspridningen ökar. Det handlar bland annat om att informera deltagare om att stanna hemma och skapa förutsättningar för att hålla avstånd. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida
 
Offentliga tillställningar inomhus
Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t ex tävling eller uppvisning) inomhus med fler än 20 och högst 500 i publiken ska:
• Anvisa deltagare sittplats, och
• Ställa krav på uppvisande av vaccinationsbevis
Eller
• Anvisa deltagare sittplats
• Se till att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
• Begränsa antalet deltagare i varje sällskap till högst 8 personer.
För information om vaccinbevis läs på digg.se
 
Läs mer
 
Nationella tävlingar i januari
SBF återkommer inom kort med beslut kring den nationella tävlingsverksamheten.
Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...