Hoppa till sidans innehåll

Tävling tillåtet igen

01 JUN 2021 09:34
Från och med 1 juni har Regeringen och Folkhälsomyndigheten lättat på restriktionerna och det är tillåtet med tävlingar i mindre omfattning för alla åldersgrupper.
  • Uppdaterad: 01 JUN 2021 09:34

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper.

Detta gäller från den 1 juni:
Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:
  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
  • endast genomföra mindre läger och cuper. Läs mer om de allmänna råden för läger och cuper här

Riskbedömning
Från och med den 1 juni är det därmed tillåtet att genomföra mindre biljardtävlingar. Innan en tävling genomförs ska en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas. Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg, länk nedan.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, storlek på lokalen och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. 

Trängsel måste alltid undvikas, vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.
Föreningen måste även ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Verksamhet inomhus
Folkhälsomyndigheten skriver: ”Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.”

Liksom tidigare gäller fortsatt begränsningen för antal personer inomhus. Pandemilagen gäller fortfarande. Beräkning av antalet ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. 

Regionala avvikelser kan förekomma beroende på aktuellt smittläge. Försäkra dig därför alltid om vad som gäller i just din region och att nya besked kan komma med kort varsel.

Nationella tävlingar
Förbundsstyrelsen fattade i vintras, i enlighet med de då gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, beslutet att den nationella tävlingsverksamheten som tidigast kunde starta den 30 juni. Förbundsstyrelsen kommer att fatta ett nytt beslut om den nationella tävlingsverksamheten på sitt möte den 14 juni. Grenkommittéerna har tittat på olika scenarion för uppstart och kommer i veckan ha ett gemensamt möte och diskutera. Grenkommittéerna meddelar inom kort vad som kommer att gälla för respektive gren.

För föreningar i kommersiell hall
För de föreningar som bedriver sin verksamhet i en kommersiell hall behöver ni ha en dialog med hallägaren om vad som gäller. Det är kanske inte möjligt att arrangera en tävling eller vara det antal personer som ni önskar. Det finns olika regelverk för olika verksamheter. Aktörer som bedriver restaurangverksamhet har t ex strängare restriktioner. Den information vi skrivit ovan gäller för föreningsverksamhet i lokaler som föreningen själv driver.

Personligt ansvar
Det personliga ansvaret är fortsatt stort. Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Stanna alltid hemma om du har symtom, begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, håll avstånd till andra (det är särskilt viktig vid längre kontakter och när du är inomhus), undvik miljöer med trängsel, res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Följ de Nationella råden och rekommendationerna för att minska smittspridning av covid-19.

Att det blev tillåtet med mindre tävlingar är en del i Steg 1 i Regeringens plan för avveckling av restriktioner. 1 juli är det dags för Steg 2 med fler lättnader om smittspridningen går åt rätt håll.

Mer information
Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...