Hoppa till sidans innehåll

Uppdatering Corona – Det här gäller från 15 juli

10 AUG 2021 11:50
Från och med den 15 juli behöver verksamheter inte längre beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får visats i verksamhetens lokaler. Begränsningsförordningens regler gäller dock fortfarande.
  • Uppdaterad: 10 AUG 2021 11:50

Enligt begränsningsförordningen ska verksamheter bland annat begränsa antalet deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt, utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagarna kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd till varandra, samt se till att in- och utpassage till lokalen, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 
Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida: Verksamheter måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.
 
Observera att det som SBF informerar om gäller för verksamhet som bedrivs på en plats för fritids- eller kulturverksamhet, som t ex en idrottsanläggning/biljardhall. Restauranger och barer har ett annat regelverk.
 
Den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet ska
  • Informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
  • Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit
  • Följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder
  • Säkerställa att personalen (gäller även ideellt aktiva som håller hallen öppen) får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
  • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
  • Var tydlig med att den som känner någon form av symtom måste avstå aktiviteten.
  • Tvätta och sprita utrustning ofta
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en tillsynsvägledning för verksamheter som stöd vid tillämpning av lagen samt förordningen om särskilda begräsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I tillsynsvägledningen finns bland annat vad kravet på dokumentation innebär, vad som ska dokumenteras, vad kravet på uppföljning innebär, osv. Scrolla ner på sidan och läs under Smittskyddsåtgärder.
 
Det är fortsatt MYKCET VIKTIGT att skapa förutsättningar så att trängsel inte uppstår.
Vid tävling inomhus gäller fortsatt maximalt 50 personer.
 
Riktlinjer och råd biljardspel under corona
Vi har uppdaterat dokumentet Riktlinjer och råd biljardspel under corona. Den senaste versionen finns alltid på den här sidan. I dokumentet finns bland annat information om vad föreningen ska tänka på när de arrangerar tävlingar och vad spelare ska tänka på när de spelar biljard/besöker hallen.

Mer information
Folkhälsomyndighetens sida om covid-19
RFs sida med frågor och svar om corona
RFs sida om vad pandemilagen innebär för idrotten

Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...