Hoppa till sidans innehåll

50 föreningar - Vi gjorde det!

02 DEC 2020 16:33
År 2020 har varit ett år som inte liknar något annat. Men trots det har SBF gjort en fantastisk resa och ökat med 15 medlemsföreningar. Med en månads marginal nådde vi målet 50 föreningar.
  • Uppdaterad: 02 DEC 2020 16:33

Vid Riksidrottsmötet 2019 fattades ett beslut om att dela in specialidrottsförbunden i större och mindre förbund. De förbund som klassificeras som mindre får från och med 2022 kraftigt försämrade förutsättningar och minskade bidrag. För att klassificeras som ett större förbund ska förbundet ha 50 föreningar och 3 000 medlemmar senast vid årsskiftet 2020/21. Målsättningen med indelningen i större och mindre förbund var att alla förbund ska sträva efter att växa, antingen organiskt eller genom att gå ihop med andra förbund.

SBF hade i början av året 35 medlemsföreningar. När förbundsstyrelsen träffades i januari fattades beslut om att på allvar inleda ett arbete för att nå målet 50 föreningar och 3 000 medlemmar senast vid årsskiftet. En målsättning som absolut var tuff sett utifrån att förbundet i vanliga fall får ungefär en ny medlemsförening per år. Förbundsstyrelsen skissade på olika scenarion och tillvägagångssätt och gjorde upp en plan A, en plan B och en plan C.

En arbetsgrupp tillsattes bestående av:
Sofia Asp, Sven Junghagen, Andy Nettleton och Daniel Silvennionen. I början av sommaren förstärktes gruppen även med Mats Frösemo.

Vi har löpande under året kommunicerat via hemsidan och Facebook att vi behöver öka antalet föreningar och bett om tips på personer eller hallar som kan tänkas vara intresserade av att bilda föreningar. Biljardsverige har verkligen engagerat sig och kommit med tips eller gjort egna insatser. Ett stort tack till alla er som har engagerat er!

Arbete hela tiden enligt plan A
Arbetet inleddes i februari. Sedan vet vi alla vad som hände i mitten av mars. Det är klart att vi under vägens gång har tvivlat på att det skulle gå att uppnå målet när 2020 blev som det blev. Men glädjande nog har vi hela tiden kunnat hålla oss till plan A. Plan A var att hitta biljardspelare som ville bilda föreningar, identifiera hallar utan föreningar, kontakta föreningar och/eller personer på de orter där det tidigare har funnits föreningar som varit medlemmar samt kontakta befintliga biljardföreningar som inte är medlemmar i SBF. Engagemanget och gensvaret runt om i Sverige har varit fantastiskt. Det är med stolthet vi kan konstatera att våra 15 nya medlemsföreningar inte är några pappersföreningar eller fuskkonstruktioner för att enbart nå upp till målet att ha 50 registrerade medlemsföreningar. De föreningar som har ansökt om medlemskap är riktiga föreningar. Några exempel på våra nya föreningar är:

  • Vi har spelare som har tränat tillsammans på hemmaplan men som har tävlat för en förening på en annan ort. De har nu bildat förening tillsammans på sin egen ort.
  • Vi har större hallar där det nu har startats föreningar.
  • Vi har föreningar som tidigare har varit medlemmar som har återanslutit.
  • Vi har spelare som har haft visioner om att skapa en nyckelhall eller en biljardsalong som nu har bildat en förening och påbörjat det arbetet på riktigt. Genom medlemskapet i SBF och därmed i RF öppnas möjligheter för dessa föreningar att söka anläggningsstöd hos RF SISU distrikten och hos kommunerna.

Större geografisk spridning
Det här var ett arbete och en satsning vi var tvungna att göra för att uppnå de nya kriterierna inom RF. Ett arbete vi var tvungna att genomföra med kniven mot strupen. Ett vanligt år får vi som sagt vanligtvis ungefär en ny medlemsförening. Men det beror på att vi tidigare inte har gjort några satsningar för att växa. Vi har vetat att det finns mängder av biljardspelare runt om i Sverige som inte har valt att engagera sig genom föreningar på sina orter. Nu fick vi tillfälle att fånga upp dessa.

Man kan tycka vad man vill om beslutet på Riksidrottsmötet men tar man på sig ett par andra glasögon så är resan vi har gjort under året viktig. Med fler föreningar har vi fått en större geografisk spridning. Det ger oss en större legitimitet som sport och framförallt ökar det möjligheten för nya spelare att börja spela biljard. Med föreningar och bord på flera ställen blir biljarden tillgänglig för fler.

Det här är bara början på vår resa
På förbundsstämman i november antogs en strategi för förbundet för perioden 2020-2025. I den strategin finns våra viktigaste utvecklingsområden och ett antal målsättningar. Gällande antalet föreningar är målet att vi ska ha minst 70 medlemsföreningar år 2025.

Det finns fortsatt många vita fläckar på kartan, många befintliga hallar utan föreningsverksamhet, ett antal personer som drömmer om egna hallar, osv. Vi har varit i kontakt med betydligt fler personer och potentiella föreningar än de som har anslutit under året, så vi vet att det finns flera blivande föreningar. Arbetsgruppen kommer att finnas kvar även nästa år, så fortsätt att tipsa oss. Fokus nästa år kommer fortsatt att vara att utöka antalet medlemsföreningar men också att se till att vi få fler aktiva medlemmar i föreningarna.

Ett av våra spår i början på året var att utöka vår verksamhet och få fler föreningar genom de pensionärsligor som finns i Skåne. Det spåret fick vi av förklarliga skäl pausa med anledning av corona. Men det kommer vi att plocka upp igen när vi har tagit oss igenom den här pandemin. Den kartläggning av idrott för äldre som SBF gjorde under sommaren visar på ett stort intresse för biljardspel för äldre. Vi känner till pensionärsligorna i Skåne men ligor finns kanske på fler ställen i Sverige? Tipsa oss om det i så fall.

För mig som är anställd för att arbeta med utvecklingsarbete inom Biljardförbundet har det här året varit oerhört inspirerande sett till det engagemang ni har visat. Nu fortsätter vi så och visar att biljarden är en levande och aktiv sport. Vi behöver bli bättre på att visa våra aktiviteter och att använda oss av RF SISU distrikten. Hos distrikten kan föreningarna få hjälp och stöd till många olika former av utvecklingsarbete. För varje insats som genomförs tillsammans med distrikten registreras en aktivitet på biljard. Det är därmed en vinst för biljarden i stort. Föreningen får hjälp att utvecklas och SBF får fler registrerade aktiviteter som syns i statistiken som ligger till grund för bidrag och annat. Ta kontakt med er RF SISU konsulent eller med mig på This is a mailto link.

Avslutningsvis vill vi rikta ett enormt stort TACK till Daniel Silvennionen som har gjort en fantastisk insats under året. Han har pratat med alla vi har fått tips om, letat fram kontaktpersoner på orter där det tidigare har funnits föreningar, kontaktat biljardhallar runt om i Sverige för att se om det fanns intresse att starta en förening, osv. Tack Daniel!

Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...