Hoppa till sidans innehåll

Barnkonventionen blir lag

04 DEC 2019 16:44
Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan idag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott ska utgå från barnkonventionen. Vad innebär den nya lagen för idrottsrörelsen?
  • Skapad: 04 DEC 2019 16:44

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige har ratificerat (skrivit under) barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.

Ska idrottsrörelsen följa barnkonventionen?
Ja. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen. Det står i RF:s stadgar. Alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa RF:s stadgar. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i:
RF:s stadgar
Anvisningar för barn- och ungdomsidrott
Idrotten Vill

Påverkas idrottsrörelsen av att barnkonventionen blir lag?
Barnkonventionen som svensk lag gäller även för idrottsrörelsen. Det är också en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. I avvaktan på rättspraxis från domstolarna om hur den nya lagen ska tillämpas kan idrottsföreningar och förbund därför känna sig trygga när de följer RF:s stadgar och övriga styrdokument.

Vilka är idrottsrörelsens utmaningar?
I regeringens arbete inför att barnkonventionen blir lag i Sverige upptäcktes generella brister i barns möjlighet att uttrycka sina idéer och egen vilja. Det är ett viktigt område även för idrottsrörelsen. Hur får barnen vara med och påverka i föreningen? Inom idrottsrörelsen kan vi känna oss trygga med att de styrdokument vi har tagit fram är i linje med barnkonventionen.

Den nya lagen ger oss anledning att syna verksamheten, säkerställa att vi lever som vi lär och lägga fokus på de områden där vi kan bli bättre. Utöver anvisningarna för barn- och ungdomsidrott har RF tagit fram olika material för att stötta idrottsrörelsens arbete med barns rättigheter och trygghet. Ta gärna del av Skapa trygga idrottsmiljöer och Barnens spelregler.

Ladda ner guide för idrottsföreningar och förbund (pdf)

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Anmälan till föreningskonferensen

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...