Hoppa till sidans innehåll

Påminnelse till alla föreningar ang. tävlingslicens

31 JAN 2014 12:54
Nu har det gått drygt två år sedan SBF tog bort den enskilda licensavgiften för tävlingsspelare. Med detta så innebar det inte att tävlingslicensen togs bort. Detta var ett steg mot att göra insteget till tävlingsspel både enklare och billigare för den enskilda spelaren samt att medlemsföreningarna tog ansvar för sina medlemmar och förde in dom i medlemsregistret IdrottOnlineKlubb.
  • Uppdaterad: 31 JAN 2014 14:05

Detta har vart en del i den positiva utveckling av antalet aktiva samt att idrotten Biljard vuxit och tagit mark gentemot övriga idrottsförbund inom RF. Det är via medlemsregistret i IdrottOnlineKlubb RF mäter och jämför idrotterna. Detta handlar inte bara om bidrag utan än mer viktigare är biljardens inflytande i det politiska arbetet.

SBF har idag väldigt enkla krav på sina medlemsföreningar, erlagd medlemsavgift till förbundet samt att föreningen fört in sina medlemmar i registret IdrottOnlineKlubb. Det är inte aktuellt att sänka kraven ytterligare, det är ej heller knappast möjligt. Majoriten av föreningarna sköter dessa två krav utan anmärkningar, dessvärre inte alla.

Vad som krävs för att inneha giltig tävlingslicens är fastställt i det Grengemensamma Tävlingsbestämmelserna, paragraf 5.

5. Tävlingslicens
Spelare som är medlem i förening som fullgjort sina åtaganden mot SF och i förekommande fall SDF skall anses vara licensierad. Som medlem i förening menas att man är registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnlineKlubb och markerad som aktiv i idrott biljard. Då spelare kan vara registrerad som medlem för flera föreningar åligger det föreningen att bevaka att spelaren äger rätt att representera föreningen i tävlingssammanhang. Spelarens licenstillhörighet är den föreningen som spelaren är registrerad för i BiljardOnline. Byte av licenstillhörighet till annan förening är reglerat i §24 Övergångsbestämmelser.

Det är föreningens ansvar att hålla sig informerad om detta samt att om så saknas skaffa sig den kompetens som krävs för att hantera detta. SISU erbjuder bl a subventionerade utbildningar i IdrottOnlineKlubb.

Biljardförbundets styrelse har beslutat att för resterande del av säsongen att hålla den enskilda spelaren utan påföljd om det uppdagas att man deltagit i sanktionerad tävling utan giltig licens. Den normala påföljden är annars diskvalifikation, förlust av ev rankingpoäng och prispengar. Där emot kommer den berörda föreningen att bötfällas med 500 kr per tävling där olincensierade spelare representerat nämnda förening fram till 30 juni 2014.

Från 1 juli 2014 kommer spelare som deltagit i sanktionerad tävling utan giltig tävlingslicens diskvalificieras. Berörd förening bötfällas med 500 kr per spelare och tillfälle.

Skribent: Kurt Roos

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...