Hoppa till sidans innehåll

Viktigt ang. Årsrapporten

09 JUL 2010 16:37
I dagarna har fakturan för medlemsavgifterna 2010-2011 nått medlemsföreningarna. Bifogat är också ett följebrev samt årsrapporten (Blåa lappen).

Vid förra årsmötet beslutades det att Årsrapporten skall vara inskickad om föreningen skall få någon röst på årsmötet.
För att vi skall få ett demokratiskt och väl fungerande årsmöte senare i år så uppmanar styrelsen att alla påminner sina klubbar om att skicka in Årsrapporten (blå lappen).
  • Skapad: 09 JUL 2010 16:37

Från stadgarna angående rösträtt:

18§ Rösträtt

Vid förbundsmötet har varje förening som betalt medlemsavgift samt insänt årsrapport till RF en röst.

För att erhålla röst två krävs att föreningen senaste den 31 oktober har betalt förfallna avgifter till förbundet, inkommit med senaste verksamhets- och förvaltningsberättelser och i övrigt fullgjort sina skyldigheter mot förbundet och i förekommande fall till SDF. Dessutom skall föreningen under föregående verksamhetsår deltagit i nationell tävlingsverksamhet med fler än 10 spelare.

Förening som uppfyller ovanstående krav och dessutom under föregående verksamhetsår redovisat fler än 60 medlemmar till RF senaste den 31 oktober erhåller en tredje röst.Förening kan inte ha fler än 3 röster.

Det åligger förbundsstyrelsen att årligen per den 1 november upprätta röstlängd att gälla för tiden 1 november – 31 oktober. Röstlängd skall utsändas till föreningarna senast den 30 november.

19§ Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt

Förbundsmötet är beslutsmässigt när minst 10% av röstberättigade är närvarande och kallelse samt förberedande material skickats ut stadgeenligt.

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer förutom ombuden – förbundsstyrelsen ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad avser egen motion.

Yttranderätt tillkommer RF:s representant och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Vid förbundsmöte får representanter för föreningar och SDF närvara.

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...