Hoppa till sidans innehåll

Bidrag till föreningar år 2020

27 AUG 2019 11:34
Riksidrottsmötet (RIM) fattade i maj 2019 beslut om ramar och principer för ett nytt ekonomiskt stödsystem för idrotten. Det innebär att de bidrag som föreningar kan söka kommer att se annorlunda ut jämfört med idag.
  • Skapad: 27 AUG 2019 11:34

Det nya ekonomiska stödsystemet omfattar alla bidrag som Riksidrottsförbundet (RF) fördelar till idrottsförbund (SF), distriktsidrottsförbund (DF) och föreningar (IF).

SBF har sedan RIM deltagit på ett antal dialoger och möten med RF och SF. RF har vid dessa möten presenterat olika förslag på hur stödsystemen kommer att se ut framöver och vi SF har fått diskutera kring dessa förslag.

I september och oktober kommer Riksidrottsstyrelsen (RS) att fatta beslut om hur regelverken kommer att se ut. Den 1 november kommer förändringarna i sin helhet vara beslutade och kommuniceras via RF:s hemsida samt övriga kanaler. 

Bidrag till föreningar
De bidrag som finns för föreningar att söka idag är: projektstöd till anläggningar, LOK-stöd och Idrottslyftet. Det kommer att ske vissa förändringar kring dessa stöd. Bland annat kommer Idrottslyftet att försvinna i sin nuvarande form. Föreningarna kommer istället ha möjlighet att söka projektstöd inom vissa bestämda områden. Alla delar kring de kommande stöden för föreningar är inte klara men det som är fastställt och klart idag är följande delar:

• Projektstöd till anläggningar - IF kommer fortsatt via sitt DF ha möjlighet att ansöka om stöd till uppförande av idrottsanläggningar.
• Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin barn- och ungdomsverksamhet. Eventuella förändringar i regelverket sker tidigast till 2020-07-01.
• Projektstöd barn- och ungdomsidrott (nuvarande Idrottslyftet) – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka projektstöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Sökbara områden är ännu ej fastställda i detalj, beslutade principer från RIM gör dock gällande att; Utveckling av ungdomsidrotten samt stöd för att möjliggöra idrottsdeltagande i socioekonomiskt utsatta områden ska ha ett särskilt fokus.
• Projektstöd inkludering – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i föreningsverksamheten.

Vi kommer fortsatt att hålla er uppdaterade kring vad som händer. Ni kan även följa arbetet med utvecklingen av stödsystemet på https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/ som uppdateras i samband med att RS fattar beslut om nya regelverk.

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...