Hoppa till sidans innehåll

En jämställd styrelse - bakgrund och positiva effekter

01 JUL 2020 14:00
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar reglerar idag könsfördelningen inom Specialförbundens (SF) styrelser. Detta blogginlägg ger en bakgrundsbild av RF:s stadgeändring och beskriver några av de positiva effekter av att skapa en jämställd styrelse.
  • Skapad: 01 JUL 2020 14:00

Historia

Redan 1989 fastslog RF-stämman en jämställdhetsplan för idrotten. Då reviderades RF:s stadgar och stämman beslutade om att alla styrelser i Specialförbunden skulle vara jämställda. Ingen specifik siffra sattes men kravet på jämställda förbundsstyrelser fanns alltså redan då.

Sen dess har idrotten jobbat på med jämställdhetsarbetet på flera olika plan. Statistik visar dock på att idrotten inte har lyckats med att skapa jämställda styrelser i alla SF trots att ca 30 år har passerat.

Siffror från idrottsstatistik.se visar att 40.8 % av alla SF fortfarande är mansdominerade.

Att jämställdhetsarbetet har gått för långsamt fram är en stor anledning till varför RF-stämman år 2017 lade till siffran 60/40 i RF:s stadgar vad gäller könsfördelning i förbundsstyrelser. Med denna förändring hoppas RF på att alla förbund får en ordentlig knuff i rätt riktning så att vi år 2025 har nått målet om att kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent.

Varför kvotering?

Kvotering av kön är ofta ett hett debattämne och det finns starka åsikter mot könskvotering. Dessa argument handlar ofta om att kön inte ska gå före kompetens. Att vi genom kvotering väljer bort kompetenta män till förmån för att mindre kompetenta kvinnor ska ta plats i styrelsen.

Denna hypotes stämmer dock inte. Att välja in kvinnor i en styrelse betyder såklart inte att vi väljer bort kompetens. Genom kvotering kan vi snarare hjälpa kompetenta kvinnor att nå målet för en styrelsepost som annars kanske hade varit svår att nå.

Även om målet att sitta i en förbundsstyrelse är densamma för män och kvinnor så har kvinnor många fler hinder på vägen. Dessa hinder kan exempelvis handla om fördomar, maktobalans eller förtryck. Vi rekryterar ofta likasinnade och eftersom män ofta sitter på maktgenererande positioner så är det också ofta män som rekryteras.

Den nya stadgeändringen kring 60/40 är ett av alla verktyg vi kan använda för att ta bort några hinder längs kvinnans väg mot styrelseposter. 

Effekter av en jämställd styrelse

Forskning visar på flera positiva effekter när en styrelse är jämställd. Exempelvis skapas mångfald inom flera områden än kön om styrelsen blir mer jämställd. Ålderssammansättningen har bl.a. visat sig förändrats i jämställda styrelser där medelåldern ofta sjunker när kvinnor träder in på olika poster.

En mer jämställd styrelse har även visat sig öka kreativiteten i gruppen. Fler perspektiv kommer fram genom olika kompetenser och erfarenheter vilket gynnar utvecklingen av sporten. Utifrån de erfarenheter som både män och kvinnor fått med sig från födseln får styrelsen dessutom en bredare syn i olika sakfrågor.

Forskning visar även att en jämställd styrelse dessutom ökar engagemanget, närvaron och skapar en mer effektiv struktur i styrelsearbetet.

Skribent: Jessica Pettersson
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...