Hoppa till sidans innehåll

Föreningens årsmöte

17 AUG 2020 13:22
Alla föreningar måste genomföra sitt årsmöte i år. De föreningar som i våras sköt upp sitt årsmöte pga corona måste genomföra det under hösten. Årsmötet kan genomföras fysiskt eller digitalt.
  • Uppdaterad: 17 AUG 2020 13:22

Under våren gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att föreningars årsmöten så långt det är möjligt skjuts upp eller genomförs digitalt. RF har nu gått ut med informationen att alla föreningar bör genomföra sina årsmöten under kvartal tre, men absolut senast den 31 december. Alla föreningar är skyldiga att genomföra sina årsmöten varje år. Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men i och med coronakrisen kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. RF och SISU Idrottsutbildarna har därför tagit fram vägledning för föreningar som vill eller ska genomföra årsmötet digitalt. 

Digitalt årsmöte
Om ni funderar på att genomföra ett digitalt möte är den första frågan ni behöver ställa er om ni får arrangera ett digitalt årsmöte. Svaret på den frågan hittar ni i era fastställda stadgar. Om inte något annat anges i föreningens stadgar är det styrelsen som bestämmer tid och plats för årsmötet. RF menar att det i detta mandat också finns ett utrymme att bestämma formen för årsmötet och att styrelsen har möjlighet att besluta att årsmötet får genomföras digitalt. Det och mycket mer kan ni läsa i den vägledning för digitala årsmöten som RF och SISU Idrottsutbildarna tagit fram. Den hittar ni här.

Det är viktigt att tänka på att sättet som årsmötet genomförs på ska vara demokratiskt godtagbart. Det innebär bland annat att alla röstberättigade ska ges möjlighet att yttra sig samt ges möjlighet att på godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om föreningen vill få stöd kring digitala mötesformer kan ni kontakta ert distriktsidrottsförbund. Det är många föreningar och förbund som har genomfört digitala årsmöten vid det här laget så kunskap finns hos distrikten.

Om föreningen har möjlighet att genomföra sitt årsmöte i enlighet med de rekommendationer som finns gällande fysiskt avstånd och så vidare kan årsmötet genomföras fysiskt. 

Formalia gällande årsmötet
Vad som gäller för föreningens årsmöte finns i föreningens stadgar. Det är viktigt att ni följer vad som står i era stadgar när ni kallar till och genomför ert årsmöte. Av era stadgar framgår bland annat föredragningslistan/dagordningen för årsmötet. Det är viktigt att ni tar upp samtliga punkter och protokollför dessa under ert årsmöte.
Att göra i samband med årsmötet (följ vad som står i era stadgar):
• Kalla samtliga medlemmar till årsmötet
• Upprätta en verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse (mallar hittar ni i dokumentbanken)
• På mötet: upprätta röstlängd, följ den föredragningslista/dagordning som finns i era stadgar, protokollför samtliga punkter.
• Skicka in era årsmöteshandlingar samt årsmötesprotokollet till oss.
• Uppdatera föreningens kontaktuppgifter i IdrottOnline.

Olika medlemsavgifter
För att inte klassificeras som ett mindre förbund behöver SBF ha 3 000 registrerade medlemmar i IdrottOnline senast den 31 december. För att nå det målet behöver vi alla hjälpas åt. Fundera över vad din förening kan göra för att öka medlemsantalet. Ett sätt kan vara att införa olika medlemskategorier. 

Alla medlemmar i en förening har samma rättigheter gällande det demokratiska i föreningen, såsom rösträtt på årsmötet. Föreningen kan ha olika kategorier av medlemskap med olika medlemsavgifter. Vilka typer av medlemskap föreningen ska ha och vilka medlemsavgifter bestäms på föreningens årsmöte. De föreningar som inom kort ska ha sitt årsmöte uppmanas att fundera över sina medlemskategorier. Kanske kan ni införa t ex ett familjemedlemskap?

Exempel på kategorier:
Tävlingsmedlemskap – för medlemmar som vill ställa upp i tävlingar som kräver tävlingslicens (högre medlemsavgift)
Klubbmedlemskap – för medlemmar som bara vill vara medlemmar i föreningen och inte är intresserade av att tävla (lägre medlemsavgift)
Familjemedlemskap – rabatterad avgift för familjer som löser medlemskap
Juniormedlemskap – lägre medlemsavgift för juniorer

Läs mer om målet 50 föreningar och 3 000 medlemmar här.

Ladda upp era årsmöteshandlingar
Ladda upp era årsmöteshandlingar under Årsrapporter i IdrottOnline.
1. Logga in på IdrottOnline
2. Klicka på fliken Administration i menyn högst upp
3. Klicka på Årsrapporter i menyn till vänster
4. Klicka på knappen Skapa rapport till höger
5. Fyll i rapporten och ladda upp filerna. Har ni alla handlingar samlade i ett dokument laddar ni upp det under Övriga årsmöteshandlingar. Har ni gjort ändringar i era stadgar laddar ni upp den nya versionen av era stadgar samt kommenterar vilka ändringar ni har gjort.
6. Klicka på Skicka in till SF

Kan du inte klicka på knappen Skapa rapport?
Då måste du ändra så att du står under Biljard och inte Förening i menyn högst upp. Klicka på rullisten, välj Biljard och klicka på Byt.

Det går också bra att skicka era handlingar till This is a mailto link eller till Svenska Biljardförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...