Hoppa till sidans innehåll

Föreningens årsmöte – vad gäller med anledning av corona?

22 JAN 2021 12:54
Många föreningar ska enligt sina stadgar ha sitt årsmöte under de närmaste månaderna. Utgångspunkten är att föreningen ska genomföra årsmötet i enlighet med den tidpunkt som står i stadgarna.
  • Uppdaterad: 22 JAN 2021 12:54

Årsmötet är föreningens viktigaste möte och föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar ska bjudas in till årsmötet och här diskuteras och beslutas om viktiga frågor för föreningen. För föreningar som har kalenderår som räkenskapsår ska årsmötet vanligtvis hållas senast under mars.

Hur går årsmötet till/Vad ska vi göra?
I föreningens stadgar finns alla uppgifter om årsmötet. Det står när årsmötet ska hållas, när kallelse ska skickas ut, vilka punkter som ska finnas med på dagordningen, vem som har rösträtt, och så vidare. Läs era stadgar i god tid innan årsmötet så att ni vet vad som gäller. Om ni inte följer era stadgar i samband med årsmötet finns det risk att ni behöver göra om det. Det är viktigt att ni följer dagordningen och protokollför alla punkter. Läs mer under Förening -> Föreningens årsmöte.

I och med corona kan det just nu vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt, då är alternativet att genomföra det digitalt eller som en kombination fysiskt/digitalt.

Får föreningen skjuta upp sitt årsmöte?
Utgångspunkten är att föreningen ska genomföra sitt årsmöte senast vid den tidpunkt som anges i föreningens stadgar. Om ett fysiskt möte inte är möjligt bör styrelsen överväga att bjuda in till ett digitalt årsmöte eller eventuellt till ett hybridmöte. Föreningen får inte helt ställa in årsmötet och bör göra vad de rimligen kan för att årsmötet ska genomföras i enlighet med det som står i föreningens stadgar.

Om styrelsen anser att det inte är möjligt att genomföra årsmötet senast vid den tidpunkt som står i stadgarna ska styrelsen innan den tidpunkten har passerat meddela medlemmarna om att årsmötet blir försenat. Styrelsen ska då också meddela hur årsmötet istället kommer att genomföras och varför det har blivit försenat. Den medlem som är missnöjd med styrelsens beslut får begära ett årsmöte enligt föreningens stadgar.

Årsmötet får alltså skjutas upp men inte ställas in. Föreningen måste genomföra årsmöte varje år. Det är ett av medlemskraven i SBF och i RF. Om föreningen väljer att skjuta upp sitt årsmöte ska det genomföras så snart det är möjligt.

Digitalt årsmöte
Det finns flera olika digitala alternativ att använda sig av för att genomföra ett digitalt årsmöte. RF och SISU har tagit fram en vägledning för föreningar som vill genomföra årsmötet digitalt.
RF SISU distrikten kan hjälpa er att genomföra digitala årsmöten. Ta kontakt med distriktet. Om ni vill veta vem som är er kontaktperson hos distriktet kan ni kontakta This is a mailto link
De flesta distrikt anordnar digitala informationsträffar om hur man genomför ett digitalt årsmöte. Ni kan vara med på en träff som anordnas av ett annat distrikt än ert eget.

En fördel med ett digitalt årsmöte är att det ger även de som inte har möjlighet att närvara fysiskt att vara med. Utöver situationen med corona som begränsar möjligheten att ses fysiskt kan ett digitalt årsmöte innebära att medlemmar som bor i en annan del av landet och vanligtvis inte brukar vara med på årsmötet nu kan vara med. Att genomföra årsmötet digitalt kan också locka andra målgrupper, t ex unga medlemmar, som därmed ges möjlighet att påverka och engagera sig i föreningens utveckling.

Tips för att arrangera ett digitalt årsmöte

Ladda upp era årsmöteshandlingar
När ni har genomfört ert årsmöte ska ni ladda upp era årsmöteshandlingar i IdrottOnline under Årsrapporter samt uppdatera föreningens kontaktuppgifter och ordförande, kassör, osv. om dessa har ändrats.

Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...