Hoppa till sidans innehåll

Godkänt resultat för biljarden i årets RF-granskning

23 OKT 2018 13:10
Svenska Biljardförbundet blev godkända i Riksidrottsförbundets granskning av utvalda specialförbund 2018, men åläggs att utföra tuffa sanktioner mot ett fåtal klubbar
  • Skapad: 23 OKT 2018 13:10

Liksom förra året genomförde RF en granskning av de nio minsta specialförbunden under våren och sommaren, med avsikten att kontrollera hur RF-villkoren för medlemskap är uppfyllda. Förutom Biljardförbundet ingick även Baseboll- och Softbollförbundet, Kälksportsförbundet, Dragkampsförbundet, Dövidrottsförbundet, Isseglarförbundet, Landhockeyförbundet, Racerbåtförbundet samt Squashförbundet i granskningen. Detta år kontrollerades dock bara de föreningar som inte uppfyllde kraven i förra årets granskning, samt de föreningar som grundats efter den 1 januari 2017.

Glädjande nog fick 25 biljardföreningar godkänt detta år, jämfört med 18 förra året, och vi klarar därmed precis gränsen för antalet medlemsföreningar. Förbundsstyrelsen vill härmed rikta ett stort tack till alla medlemmar ute i landet som har lagt ner tid och arbete på att få igång sina föreningar och dokumentera sin verksamhet på ett korrekt sätt – utan ert engagemang hade detta aldrig blivit verklighet! RF har tack vare resultatet beslutat att återföra medel till förbundet för 2019 med ca 370 000 kronor, pengar som kommer göra stor nytta i verksamheten nästa år.

Tyvärr visade RF:s rapport också att några föreningar för andra året i rad inte har hörsammat uppmaningen att skicka in sina handlingar till utredningsgruppen. RF ser mycket allvarligt på detta och har på ett styrelsemöte därför beslutat att vi som förbund måste utesluta dessa föreningar. Det är alltså inte Biljardförbundets styrelse som bestämt detta utan det är ett direkt åläggande från RF:s styrelse, och om vi inte följer beslutet kommer det att ge konsekvenser för förbundet som helhet, troligen i form av ekonomiska sanktioner. Vi vill också påpeka att RF i sina kontakter med föreningarna använder sig av de uppgifter som finns angivna i IdrottOnline, och att det är föreningarnas ansvar att hålla dessa uppgifter aktuella.

De fem berörda föreningarna är:

BK Örnen, Karlskoga

Gefle Cue Club, Gävle

Härnösands Biljardklubb Pool, Härnösand

Karlstad BF, Karlstad

Norrtelje BK, Norrtälje

 

Ett formellt beslut om uteslutning kommer att fattas av förbundsstyrelsen vid nästa styrelsemöte den 27 oktober. Föreningarna har därefter två veckor på sig att yttra sig till styrelsen, dvs ange skriftligen vilka orsaker och förklaringar som de anser skäliga till att de inte uppfyllt granskningens villkor. Om föreningen vill överklaga styrelsens beslut har de också rätt att driva ärendet vidare till Riksidrottsnämnden (RIN) inom tre veckor från styrelsens officiella beslut. Först efter att yttrande- och överklagandetiden har löpt ut är beslutet officiellt, om ingen överklagan har gjorts. För stadgeregler om överklagan till RIN, se nedan RF:s stadgar Kap 15 ”Överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende”.

Spelarna i de föreningar som berörs kommer att kunna söka dispens hos förbundet för att bli medlemmar i annan förening utanför transferfönstret (för lagspel gäller dock fortfarande 2018-10-31 som sista datum), om de önskar delta i rankingtävlingar under denna säsong. Skicka in ansökan om dispens på sedvanligt sätt till respektive grenkommitté för godkännande.

Vi har också några föreningar som har fått anmärkningen "Större avvikelse" från RF men som klarar sig från uteslutning denna gång. Dessa föreningar kommer att kontaktas av styrelsen och en handlingsplan kommer att tas fram för att åtgärda de aktuella bristerna.

Återigen, ett stort tack till de föreningar som har lagt manken till och ansträngt sig för att få sin verksamhet att fungera. Era insatser gör en konkret, avgörande skillnad för förbundets ekonomi och våra förutsättningar för biljardsportens fortsatta verksamhet och existens.

 

För Förbundsstyrelsen,

Eva Viding Bussell, ordförande

 

 

RF:s brev i sin helhet:

Genomlysning 2018 - Biljard.pdf

 

RF:s stadgar:

RF stadgar 2015ars-rev-rfstad-v0.3-2015-11-20.pdf

 

 

Resultat av genomlysningen 2018

Genomlysningen av Svenska Biljardförbundet 2018 har utfallit enligt följande:

 

Antal föreningar

Granskad utan anmärkning

23

Granskad med mindre avvikelse

2

Totalt antal godkända föreningar

25

Granskad med större avvikelse

5

Inte granskad

7 (varav fem föreningar som underlåtit att

skicka in handlingar såväl 2017 som 2018)

Totalt antal föreningar

37

 

 

 

Förening

RF-nr

Status 2017

Notering 2018

Status 2018

Biljardklubben Flamingo i Karlskrona

39327

OK

 

 

Biljardklubben Milen

35558

OK

 

 

Biljardklubben Paradis

19648

OK

 

 

Biljardklubben Stars – Laxå

52312

OK

 

 

Biljardklubben Stöten

45786

OK

 

 

Borlänge Biljardklubb

35156

OK

 

 

Familjens Biljardförening

41802

OK

 

 

Föreningen Triq Club

37214

OK

 

 

Biljardklubben Diamant Halmstad

43980

OK

 

 

Kville Biljard Club

35251

OK

 

 

Malmö Biljardklubb

43371

OK

 

 

Malmö Carambole och Snooker Klubb

52435

OK

 

 

Skaraborgs Biljardklubb

45874

OK

 

 

Stockholms Carambole Club

51812

OK

 

 

Trollhättans Biljardklubb

19671

OK

 

 

Umeå Biljardklubb

41064

OK

 

 

Uppsala Biljardsällskap

35239

OK

 

 

Växjö Biljardförening

37763

OK

 

 

Biljardklubben Söder

37213

Inga handlingar

Kunde bara uppvisa de två senaste årsmötena pga misskötsel innan

OK

Elme BK

52890

Ny förening

Ny förening, har bara haft ett årsmöte

OK

Norrköpings Billiard Club

44040

Större avvikelse

Nya stadgar antagna vid senaste årsmötet.

OK

Stockholms Biljardsällskap

35153

Inga handlingar

 

OK

Stockholms Snooker och Billiardsklubb

40827

Större avvikelse

 

OK

Bjärnums Biljardklubb

52794

Ny förening

Ny förening, första årsmötet i mars 2018, saknar revisionsberättelse

Mindre avvikelse

Biljardklubben Borgen

19644

Större avvikelse

Ändring av stadgar har inte protokollförts på årsmöte. De ändrade stadgarna är inte märkta med datum för när antogs och ändrades.

Mindre avvikelse

 

 

 

 

 

Kumla Biljardclub

52233

Större avvikelse

Handlingar inkom efter slutmeddelande till föreningen. Föreningen har fortfarande inte haft ett årsmöte enligt sina stadgar (kallar det styrelsemöte och följer ej dagordningen i stadgarna)

Större avvikelse

Kungsholmens Biljardklubb

19689

Större avvikelse

Har ingen resultatbalansräkning. Den stadgereglerade årsmötespunkten "Fastställande av medlemsavgift" är inte upptagen på senaste årsmötet.

Större avvikelse

Old Fellows Billiard Club

45911

Större avvikelse

Föreningen saknar stadgar. Föreningen saknar revisionsberättelse

Större avvikelse

Tolv Stockholm Kamratförening

51784

Större avvikelse

Enligt mail är föreningen "vilande" och det är oklart om den kommer att bli aktiv igen. (SBF:s notering: Föreningen är borttagen sedan sep -18)

Större avvikelse

Västerviks Biljardklubb

52908

Större avvikelse

Ingen idrottslig verksamhet, arrangerar enbart tävlingar

Större avvikelse

Biljardklubb Drakstaden

50103

Inga handlingar

Mail från föreningen 2018-05-28: Biljardklubb Drakstaden är sedan 2017 inte längre medlem i RF och har sedan årsskiftet inte några medlemmar. Skall avregistreras. (SBF:s notering: Föreningen är borttagen sedan sep -18)

Inga handlingar

Biljardklubben Straight Pool Gävle

53300

Ny förening

Inga handlingar trots begäran + 2 påminnelser

Inga handlingar

 

 

 

 

 

Biljardklubben Örnen (Förbundet åläggs utesluta föreningen)

35320

Inga handlingar

Inga handlingar trots begäran + 2 påminnelser

Inga handlingar

Gefle Cue Club (Förbundet åläggs utesluta föreningen)

50279

Inga handlingar

Inga handlingar trots begäran + 2 påminnelser

Inga handlingar

Härnösands Biljardklubb Pool (Förbundet åläggs utesluta föreningen)

50459

Inga handlingar

Inga handlingar trots begäran + 2 påminnelser

Inga handlingar

Karlstad Biljardförening (Förbundet åläggs utesluta föreningen)

43372

Inga handlingar

Inga handlingar trots begäran + 2 påminnelser

Inga handlingar

Norrtelje Biljardklubb (Förbundet åläggs utesluta föreningen)

35155

Inga handlingar

Inga handlingar trots begäran + 2 påminnelser

Inga handl