Hoppa till sidans innehåll

Hjälp oss nå målet 15 föreningar som söker LOK-stöd

18 AUG 2022 15:44
Ni kan söka LOK för alla tävlingar och träningar som ni arrangerar för era medlemmar där ni haft deltagare 7-25 år. Det behöver inte vara en aktivitet specifikt för juniorer. Det går bra att söka för aktiviteter med blandade grupper av medlemmar.
  • Uppdaterad: 18 AUG 2022 15:44

Det är mycket viktigt för biljarden att fler föreningar söker LOK-stöd. Det ligger till grund för om vi ska få något bidrag för att utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet. Om vi inte har 15 föreningar som söker LOK får vi inget bidrag. LOK-stödet öppnar även många dörrar för föreningen.
 
Tävlingar, träningar och läger för medlemmar
  • Har ni under våren (1 januari-30 juni) arrangerat tävlingar och/eller träningar för era medlemmar?
  • Har det vid några tillfällen varit 3 medlemmar i åldrarna 7-25 år med på tävlingen/träningen?
  • Då ska ni söka LOK-stöd!
Ansökan ska vara inskickad senast den 25 augusti.
 
LOK-stödet är ett verksamhetsstöd till föreningen för aktiviteter ni genomför för deltagare 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Ni kan söka LOK för alla tävlingar och träningar som ni arrangerar för era medlemmar. Det behöver inte vara en aktivitet specifikt för juniorer, utan det går lika bra att söka för aktiviteter med blandade grupper av medlemmar. Det behöver inte heller vara en uttalad träningsgrupp, utan har ni t ex medlemsträning i hallen på söndagar där det inte är exakt samma deltagare varje vecka går det bra att söka LOK för denna aktivitet också. Likaså för era veckotävlingar.
 
Biljarden behöver minst 15 föreningar som söker LOK
Statistik från LOK-stödet ligger till grund för i princip alla bedömningar av barn- och ungdomsverksamheten inom idrottsrörelsen. Det är utifrån dessa siffror som biljardens verksamhet och omfattning bedöms samt som storleken på vissa av bidragen fördelas.
 
En grundparameter för att SBF ska beviljas Verksamhetsstöd barn & ungdom, som möjliggör att vi kan göra satsningar för att utveckla verksamheten för målgruppen, är att vi har 15 föreningar som söker LOK för minst 10 tillfällen. Mätningarna görs över tvåårsperioder. För den senaste mätperioden hade vi 6 föreningar som sökte LOK. Det innebär att vi för perioden 2022-2023 inte får något verksamhetsstöd barn & ungdom. Grundparametern på 15 föreningar infördes i samband med att ett nytt stödsystem infördes. Innan dess fick alla förbund medel kopplat till barn- och ungdomsverksamhet. Dessa medel har hjälpt SBF att göra utvecklingsinsatser, såsom framtagandet av våra nya tränarutbildningar som lanseras under hösten.
 
SBF har satt upp målet 15 föreningar som söker LOK-stöd i år. Siffror för år 2022 ligger till grund för fördelningen av stöd för år 2024-2025. Det kan uppfattas som en hög målsättning att gå från 6 till 15 föreningar. Vi vet dock att det finns många biljardföreningar som kan söka LOK för sina aktiviteter. Ett antal av er har kanske inte rena juniorträningar men ni har medlemmar i åldrarna 18-25 år som deltar på era aktiviteter, såsom era veckotävlingar. Vi uppmanar alla föreningar att verkligen titta på sin verksamhet, söka stöd för sina aktiviteter och hjälpa till att synliggöra att det bedrivs biljardverksamhet runt om i Sverige.
 
LOK-stödet öppnar dörrar
Utöver att LOK-stödet är ett verksamhetsstöd till föreningen så öppnar det även upp för andra stöd. Det anläggningsstöd och andra projektstöd som finns att söka hos RF SISU distrikten är t ex ofta inte sökbara om föreningen inte tidigare har sökt LOK-stöd. Det kanske inte är aktuellt för föreningen just idag, men om två år kanske ni vill köpa in ett nytt bord eller har kommit över en ny lokal och vill söka anläggningsstöd för att finansiera det. Om ni då finns i statistiken för LOK-stöd blir det mycket lättare att ansöka om medel. Det gäller även gentemot kommunen och andra bidragsgivare. Kan ni visa att ni bedriver verksamhet för yngre medlemmar är de mer benägna att ge er bidrag, t ex hyresbidrag från kommunen. 
 
Det LOK-stöd vi beskriver här är det statliga LOK-stödet som ni får via RF. Det finns även kommunalt LOK-stöd/verksamhetsstöd att söka för samma aktiviteter. Kommunerna kan ha lite andra regelverk, såsom att ni bara ansöker en gång om året, annan åldersindelning eller ett minsta antal tillfällen. Kolla med kommunen eller ert RF SISU distrikt. Men ni kan alltså få bidrag från två håll för samma aktiviteter.
 
Förutsättningar för stöd
  • Föreningsaktivitet med minst 3 deltagare 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns) och 1 ledare.
  • Minst 60 minuter
  • Bg/pg registrerat i föreningens namn
För det statliga LOK-stödet finns inget krav på ett minsta antal tillfällen. Så skicka in ansökan även om ni bara har ett fåtal tillfällen med tre deltagare på varje. Det ger kanske inte ett så stort stöd just nu men det visar att ni är igång med aktiviteter och det visar att biljardverksamhet bedrivs runt om i Sverige. 
 
Varje år omfattar två ansökningsperioder:
1 januari-30 juni med ansökningsdatum senast den 25 augusti
1 juli-31 december med ansökningsdatum senast den 25 februari 
 
Ansökan
Ansökan görs digitalt via IdrottOnline.
Om ni inte redan har lagt in era aktiviteter löpande under våren får ni nu när perioden är slut registrera alla periodens aktiviteter och närvaroregistrera samlat. Första gången kan det kanske kännas lite krångligt men följ bara manualen eller titta på instruktionsfilmerna så kommer det att gå utmärkt.
 
För nästa ansökningsperiod (1 juli-31 december) kan ni lägga upp alla aktiviteter i kalendrar och skapa grupper med deltagare. Då kan ni sedan närvaroregistrera smidigt vid varje tillfälle direkt i hallen via en app i telefonen.
 
Manual och hjälp
 
Behöver ni hjälp kan ni kontakta er RF SISU konsulent som kan guida er. 
All information om LOK-stödet finns på rf.se
 
Ni kan också kontakta oss på This is a mailto link
Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...