Hoppa till sidans innehåll

Idrottsrörelsen väljer väg vid Riksidrottsmötet 2019

24 MAJ 2019 09:06
Sveriges idrottsrörelse samlas i Jönköping 24-26 maj för att hålla rådslag under Riksidrottsmötet (RIM), där det väntas livliga diskussioner, många föredragningar och åtskilliga heta potatisar.
  • Skapad: 24 MAJ 2019 09:06

 

De viktigaste punkterna på årets RIM är Riksidrottsstyrelsens förslag till nya villkor för både medlemskap och ekonomiskt stöd. De kan sammanfattas som att förbunden delas upp i två olika nivåer baserat på antal föreningar, samt att man inte automatiskt får ekonomiskt stöd bara för att man är medlem. 25-49 föreningar räknas som ett mindre förbund medan 50 föreningar och över som ett större förbund. Endast större förbund kommer att få fullt ekonomiskt stöd från RF, medan de mindre förbunden kommer att få ett så kallat anpassat stöd, som ingen i dagsläget verkar veta exakt hur stort det kommer att bli. Om ett förbund har mindre än 25 föreningar kan det inte bli medlemmar i RF om det inte finns särskilda skäl.

Svenska Biljardförbundet har argumenterat emot denna uppdelning eftersom vi anser att det strider mot grundtanken att alla idrotter är lika mycket värda, och inte tar hänsyn till att det finns olika förutsättningar i landet för att utöva idrott. Alla förbund har inte samma tillgång till anläggningar eller träningstider vilket skapar olika förutsättningar för att locka utövare och bilda föreningar. Vi menar att det viktigaste är antalet medlemmar, även om föreningar naturligtvis också behövs för att få en stabil grundstruktur i organisationen.

Vi är också kritiska mot förslaget om anpassat stöd, där RS’ förslag är att dela upp det ekonomiska stödet i tre områden: Organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd. Exakt vad organisationsstödet innebär är fortfarande något oklart, trots försök att få RF att klargöra innehållet. De säger dels att det lägsta bidraget man kan få som organisationsstöd ska säkerställa att förbundet kan upprätthålla de demokratiska processerna (dvs hålla årsmöte och se till att stadgarna följs), men också att organisationsstödet ska ”premiera förflyttning mot större organisatoriska enheter”. Den uttalade andemeningen med det lägre stödet är alltså att göra det ekonomiskt kännbart för mindre förbund att vara just mindre förbund, och istället aktivt få dem att arbeta för att gå ihop med ett annat förbund, större eller mindre. Det skickar signalen att den enda anledningen för ett mindre förbund att överhuvudtaget finnas till är för att försöka gå ihop med någon annan idrott.

RF har utlovat både ekonomiska och personella resurser till förbunden i samband med en eventuell sammanslagningsprocess, men det är fortfarande ett faktum att en sådan process kommer att stjäla enormt mycket tid och resurser från båda förbunden ifråga, kanske under 2-3 års tid, och även efter en genomförd sammanslagning kommer det att ta tid att bygga upp en gemensam organisation och struktur. Varför är detta ett så självklart bättre alternativ än att stötta varje förbund i sin egen verksamhet under samma tid för att hjälpa dem att växa organiskt?

Enligt förslaget kan alla specialidrottsförbund söka och erhålla organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd. Vi anser att skrivningen istället bör vara att alla förbund SKA erhålla organisationsstöd, medan de andra två stöden är sökbara. Alla förbund, oavsett storlek, har rimligtvis samma krav på sig att uppfylla RF:s stadgar och sina interna demokratiprocesser och bör därför erhålla ett proportionerligt stöd för detta, utan villkor.

Det ligger även förslag på att för första gången i RF:s historia utesluta två förbund, Kälksport och Landhockey. Biljardförbundet kommer av principskäl rösta emot dessa uteslutningar. Uteslutningen är helt baserad på antalet föreningar och vi anser att det är fel att lägga så stor vikt vid detta enda kriterium, utan att samtidigt också titta på aktuell utvecklingskurva för idrotten, framtidsplaner, förutsättningar för utövning i landet, dialog med förbundsledningen och så vidare. Vi menar också att har man en gång blivit medlem i RF ska det krävas synnerliga skäl för att åka ut, exempelvis grov misskötsel, ekonomiska oegentligheter och liknande. Att få fler eller färre utövare är en ständigt växlande kurva inom idrotten och om man värnar om mångfald inom idrottsrörelsen rimmar det illa att sparka ut dem som just detta år råkar vara ganska små. Låt dem fortsätta vara medlemmar, låt dem få anslag i proportion till sin storlek, men låt dem fortsätta vara medlemmar i RF:s familj. För de små idrotterna betyder det erkännandet oerhört mycket.

Riksidrottsmötet inleds idag, fredag 24 maj, och avslutas på söndag eftermiddag. Helgen innehåller en diger agenda där diskussionerna riskerar att fortsätta långt in på kvällen både på fredag och lördag. På lördagen hålls även traditionsenligt en idrottsfest där ett antal förtjänsttecken delas ut av RF.

Biljardförbundet representeras av ordförande Eva Viding Bussell, vice ordförande Sven Junghagen samt vår föreningsutvecklare Sofia Asp.

Alla möteshandlingar inför mötet hittar ni här:

https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/

Hela RIM sänds också live under helgen och kan då följas på denna länk:

https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=rim2019#

Skribent: SBF
Epost: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...