Hoppa till sidans innehåll

Information till föreningarna om RF:s granskning av Svenska Biljardförbundet

08 OKT 2017 22:06
Med anledning av den granskning som Riksidrottsförbundet genomförde tidigare i år publicerar SBF idag information om situationen just nu och nästa steg i styrelsens arbete.
  • Skapad: 08 OKT 2017 22:06

Med anledning av den granskning som Riksidrottsförbundet genomförde tidigare i år publicerar vi idag två dokument. Det första dokumentet innehåller alla föreningars resultat i RF:s granskning, de kontaktuppgifter som klubbarna har angett i Idrottonline (det verktyg som alla föreningar ska använda för att hålla sina uppgifter aktuella för både RF och SBF) samt info om betald medlemsavgift för 2017-18. Det andra dokumentet visar vilka handlingar som föreningen eventuellt har skickat in till SBF, vilken information som klubbarna har lämnat till oss samt RF:s eventuella kommentarer. Listorna är inte definitiva då vi fortfarande väntar på underlag från ett par föreningar, och framförallt är det inte för sent att skicka in handlingar till oss – gör det så fort som möjligt!

Avsikten med publiceringen är inte att hänga ut enskilda föreningar. Det är lika mycket förbundsstyrelsens ansvar att se till att föreningarna sköter sin administration och vet hur deras verksamhet ska redovisas. Efter denna granskning kan vi konstatera att kunskapen på alla nivåer är klart under godkänt, och vi har en del att jobba på för att RF ska bli nöjda med oss. SBF har ett möte inbokat med RF den 20 oktober, där vi ska gå igenom resultatet, varför det ser ut som det gör och hur vi ska gå vidare. De föreningar som fått bedömningen ”Större avvikelse” eller ”Ej godkänd” kommer att få särskild uppmärksamhet*.

Som vi har meddelat tidigare riskerar Svenska Biljardförbundet att få minskade anslag från RF nästa år, om vi inte kan visa att vi har minst 25 fungerande medlemsföreningar. Styrelsen kommer att kontakta de föreningar som har fått status enligt ovan och som ännu inte hört av sig till oss eller skickat in handlingar för att styrka sin verksamhet. Om endast delar av eller ingen dokumentation finns behöver vi veta varför, så detaljerat så möjligt. Det finns också en risk att RF kommer att kräva att vi i vår tur utesluter de föreningar som inte lever upp till grundkraven – därför är det av största vikt att alla klubbar har pratat med SBF så att vi har en status på er verksamhet. I absolut värsta fall riskerar vi i förlängningen att som förbund bli uteslutna ur RF.

På ett personligt plan är jag besviken över bristen på struktur i så många av våra föreningar, men inte särskilt förvånad. Gapet mellan styrelsen och klubbarna har ökat för varje år, i takt med att elitverksamheten har prioriterats framför återväxt och utveckling hos föreningarna. Eliten behövs som förebilder och någonting att sträva efter, men om majoriteten av medlemmarna inte känner sig sedda eller delaktiga i sin sport eller om ingen fångar upp deras åsikter och idéer, ser de heller ingen anledning att ta hand om sin egen verksamhet. Det räcker för många att bara ha en klubb att spela för, och ingen orkar engagera sig hur den styrs eller hur det påverkar förbundet i stort.

Men om det är någonting som har blivit väldigt tydligt i samband med den här granskningen, så är det att vi alla hör ihop. Jag vet att jag har tjatat om detta tidigare, men jag kommer fortsätta tjata tills det har gått in hos alla. ALLA föreningar och ALLA medlemmar spelar roll. Det skapar trygghet att kunna lita på att våra uppgifter stämmer, att kunna ta ut tillförlitlig statistik och att kunna ge RF de uppgifter de vill ha utan problem. Ett uppdaterat förbund med välskötta föreningar ger oss också en bra bas för marknadsföring, sponsoravtal och möjligheter att skapa nya spännande projekt för att bredda sporten. Framförallt ger det en känsla av seriositet till vår verksamhet och hjälper oss att rekrytera nya medlemmar, om vi kan visa hur föreningarna och sporten är organiserade, vilka möjligheter som finns och vilka visioner vi har. Vad blir man mest intresserad av som nybörjare, en välkomnande förening med organiserad träning och utbildningsmöjligheter eller en förening där ingen vet vem som sitter i klubbstyrelsen och träningen mest består av eget spel utan feedback?

Styrelsen hade redan innan granskningen en plan för att komma tillrätta med de brister som vi visste fanns i organisationen. RF:s resultat har bara gjort det ännu mer tydligt vad som behöver göras, och vi ska göra vårt bästa för att visa dem att vi är på väg framåt inom vår sport. Men återigen, vi kommer ingenstans utan er. Är ni beredda att kavla upp ärmarna och hjälpa oss att göra det jobb som behövs för att vi ska kunna ta biljarden i Sverige till nästa nivå?

Konkreta åtgärder för er i föreningarna just nu:

- Se till att ni har skickat in de handlingar som efterfrågas till styrelsen. Har ni ingen dokumentation, kontakta styrelsen med en förklaring.

- Uppdatera era medlemsregister och kontaktuppgifter i IdrottOnline.

- Vet ni inte hur IdrottOnline fungerar – kontakta närmaste SISU-avdelning för råd och hjälp. https://www.sisuidrottsutbildarna.se/

- Boka in 18-19 november för en medlemskonferens för alla föreningar – mer info kommer inom kort.

 

För styrelsen i Svenska Biljardförbundet,

Eva Viding Bussell

Förbundsordförande

 

Föreningar kontaktinfo 171008.pdf

Föreningsstatus handlingar 171008.pdf

 

*Här är definitionerna till RF:s bedömningsskala:

Granskad med mindre avvikelse innebär att föreningen inkommit med begärda handlingar till LOK-stödsgruppen och att gruppen vid granskningen funnit att handlingarna visar på mindre avvikelser från medlemsvillkoren. Dock är bedömningen att dessa avvikelser är av sådan art att de genom en enklare åtgärd från föreningens sida kan rättas till och att avvikelsen inte ensam och direkt kan läggas till grund för ett beslut om uteslutning. Exempel på mindre avvikelser är att föreningen fattat ett beslut om namnändring men inte genomfört namnändringen i stadgarna och/eller hos Skatteverket.

Granskad med större avvikelse innebär att föreningen inkommit med begärda handlingar till LOK-stödsgruppen och att gruppen vid granskningen funnit att handlingarna ger stöd för större avvikelser från medlemsvillkoren. Bedömningen är att dessa avvikelser kräver en större insats från föreningen sida för att rättas till samt att avvikelsen ensamt skulle kunna läggas till grund för ett beslut om uteslutning ur SF:et. Exempel på större avvikelser är att föreningen inte längre bedriver SF-idrottsverksamhet eller att föreningen inte har haft något årsmöte på flera år.

Inte granskad innebär att föreningen trots påminnelser inte inkommit med begärda handlingar alternativt att föreningen har hörts av och meddelat att föreningen har upphört alternativ inte längre bedriver någon verksamhet.

Skribent: SBF
Epost: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...