Hoppa till sidans innehåll

Intensivt Riksidrottsmöte avhölls i helgen

31 MAJ 2021 20:03
Under helgen 28-30 maj arrangerades Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens högsta beslutande organ. Många stora frågor fanns på agendan, och flera av dem signalerade en ny inriktning för svensk idrott – mer självstyrning, mindre myndighetstänk.
  • Skapad: 31 MAJ 2021 20:03

RIM 2021.jpg

Foto: Riksidrottsförbundet


Närmare 200 ombud var på plats för stämman, som denna gång genomfördes helt digitalt. Svenska Biljardförbundet representerades av förbundsordförande Eva Viding Bussell, och vi hade även flera åhörare på plats under helgen. Eva var uppe i talarstolen vid tre tillfällen och pläderade för frågor gällande parasport, LOK-stödet samt kriteriet Aktiv i idrott.

Ca 30 motioner hade skickats in av medlemsförbunden inför mötet, ett rekord i sig, som behandlade allt från strukturer för motionsidrotten till svensk elitidrott. Den motion som tilldragit sig mest intresse i media innan mötet var den från Ishockeyförbundet och 11 andra förbund, som i korthet argumenterade för att RF/SISU vuxit sig för stort och byråkratiskt på bekostnad av specialidrottsförbundens kärnverksamhet. I motionen krävde de större ekonomiskt stöd till förbunden och färre riktlinjer för hur stöden ska användas. Förändringen ska genomföras gradvis under de kommande åren och i första hand finansieras av nedskärningar inom RF/SISU:s organisation.

Riksidrottsstyrelsen (RS) visade sig mycket tillmötesgående när det gällde dessa krav, kanske på grund av mängden förbund som ställde sig bakom motionen, och yrkade bifall till förslaget med vissa modifieringar. Stämman godkände dessa modifieringar och röstade igenom förslaget med stor majoritet. De exakta konsekvenserna av detta kommer nog inte att visa sig förrän senare i processen, när arbetet med att kartlägga och analysera organisationen påbörjas, men vi kan vara säkra på att den inte kommer att genomföras smärtfritt.

RF:s auktoritet ifrågasatt

Några förbund hade också skickat in motioner med ganska långtgående förslag om att reformera RF:s roll och organisation, exempelvis Fäktförbundet som föreslog att RF skulle avsäga sig rollen att verka i myndighets ställe och att en ny statlig myndighet istället skulle inrättas. Dessa motioner fick dock ingen dragkraft och röstades ganska väntat ned av stämman. Andra motioner där det istället blev mycket diskussion var till exempel RS’ förslag till ny elitorganisation, stödfördelningsparametern Aktiv i idrott samt hur RF:s strategi inför valet 2022 ska se ut.

I de allra flesta fall gick stämman på den linje som RS hade föreslagit i sina svar. Ett undantag var en motion från Triathlonförbundet, som visade sig bli något av en skräll. De föreslog att man skulle återinföra det tak på 10 % som tidigare varit en del av de ekonomiska stöden. Detta tak innebar att ett förbund aldrig kan bli tilldelat mer än 10 % av RF:s totala statsbidrag, och att om ett förbund når upp till eller går över detta tak på grund av sin storlek ska den överskjutande delen av bidraget istället fördelas bland resterande SF. Vid senaste Riksidrottsmötet togs detta tak bort i samband med införandet av det nya stödsystemet. Fotbollförbundet är med råge det enda förbundet som drabbats av denna begränsning, och triathlons förslag ledde till intensiva diskussioner, från både de som var för förslaget och de som var emot. Stämman röstade därefter igenom triathlons motion med stor majoritet.   

RS fick också backning när det gällde deras förslag att Friskis & Svettis skulle bli medlemmar i RF, där stämman återigen gav avslag på ansökan. Däremot gick mötet på RS’ linje om att godkänna padel och islandshäst som nya förbund. I övrigt valdes Björn Eriksson om som ordförande på två år, medan styrelsen delvis fick nytt utseende genom nya ledamöter.

Nästa Riksidrottsmöte äger rum i Uppsala i maj 2023.

Skribent: SBF
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...