Hoppa till sidans innehåll

Jämställdheten i fokus inom idrottsrörelsen eller Hur får vi in tjejerna?

08 MAR 2019 18:03
Den internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammas på många håll idag, inte minst inom idrotten. En ny rapport från RF har visat att det är lång väg kvar innan vi har uppnått de beslutade jämställdhetsmålen inom idrottsrörelsen.
  • Skapad: 08 MAR 2019 18:03

Enligt beslut på Riksidrottsmötet 2017 ska alla specialidrottsförbund år 2021 ha en representation på minst 40 procent kvinnor/män i sina styrelser och valberedningar. Från och med den 1 juni 2021 gäller denna reglering:

"SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män."

Könsfördelningen avser övriga ledamöter dvs. ordinarie ledamöter med undantag för ordförande. Det gäller både SF:s styrelser och valberedningar. Skälet till att ordförande inte medräknas är valtekniskt. Med styrelse avses specialidrottsförbundens styrelse, vald på SF:s årsmöte. Eventuella sektionsstyrelser, grenstyrelser eller motsvarande i SF omfattas således inte av regleringen. Styrelser i under-, klass-, grenförbund eller motsvarande, anslutna till SF, omfattas inte heller av den tvingande regeln. Dessa organ omfattas emellertid av jämställdhetsmålen.

Jämställdhetsmålen i stort inom idrottsrörelsen omfattar dock fler områden än styrelse och valberedning, t ex ledare och tränare, och där ska målen vara uppnådda år 2025. En granskning som RF nyligen har gjort av ledarledda LOK-aktiviteter visar att endast 27 procent av ledarna inom barn- och ungdomsidrott är kvinnor. Tre av fyra träningar leds av män och nästan varannan ledare är en man i åldern 36–50 år. Det är alltså en bra bit kvar till att nå målen.

För biljardens del, och även för andra idrotter som är väldigt könsdominerade åt endera hållet, är det här en stor utmaning. Andelen kvinnliga utövare inom biljardsporten i Sverige är förfärande litet, trots att alla förutsättningar för en jämställd idrott finns. Här är det istället tradition och attityder som ligger till grund för problemet, och det är en situation som behöver adresseras snarast. Det är ett långsiktigt arbete som knappast kommer ge några revolutionerande resultat inom de närmaste två åren – men kanske, kanske kan vi göra tillräckligt för att nå upp till RF:s stadgekrav i alla fall. Det kräver dock ett gemensamt arbete för både förbundsstyrelsen och föreningarna, eftersom det är från föreningarna som medlemmarna kommer och det är de som återspeglar mångfalden i verksamheten. Får vi inte in medlemmar som är kvinnor, tjejer, damer, tanter eller andra som identifierar sig som kvinna, då får vi inte heller någon representation på alla nivåer.

Jämställdhet ur spelsynpunkt är egentligen inget problem för biljarden. Vår sport passar lika bra för alla, nästan helt oberoende av fysiska förutsättningar, och belönar dem som tränar mentalt fokus och spelteknik framför styrka och snabbhet. Så varför så få tjejer inom biljarden? För egen del fastnade jag för sporten på fritidsgården, och även om jag måste erkänna att det till en början var ett sätt att få hänga med killarna så förälskade jag mig väldigt snabbt i själva spelet. Fascinationen av att kunna få den vita bollen dit jag ville, millimeterprecisionen, tjusningen i att få till en bra underskruv… men det var en kamp runt biljardbordet för att få en chans att spela och det var bitvis en tuff jargong som skrämde bort de flesta tjejerna. De hängde hellre i caféet med kompisarna eller spelade sällskapsspel än att försöka konkurrera om speltid med 20 killar som mest kommenterade hur tjejerna såg ut när de böjde sig fram.

Den allmänna bilden av svensk biljardsport, eller i stora delar av världen för den delen, är fortfarande inte särskilt smickrande. Det kommer att ta lång tid att få utomstående att förstå tjusningen och svårighetsgraden i att utöva biljard, i synnerhet på elitnivå. Att sälja in vår sport som en fysisk motsvarighet till schack har vi prövat förut utan större resultat, det krävs en mer långsiktig plan och större insatser för att nå ut till allmänheten och få dem att associera biljard med något positivt som kräver mental styrka, fysisk uthållighet och teknisk skicklighet, snarare än rökiga källarlokaler, stökiga ungdomsgäng och slagsmål med biljardköer.

Vi behöver nå ungdomarna på deras egna domäner, vilket idag framförallt handlar om sociala medier. Vi behöver synas i miljöer där man kanske inte ser biljard som ett självklart inslag, t ex på mässor och events i olika sammanhang och gärna där det finns många ungdomar och funktionsnedsatta. Vi behöver utvärdera vad vi kan erbjuda sponsorer på olika nivåer, och vilka möjligheter vi har att knyta till oss profiler för att marknadsföra sorten på ett positivt sätt.

I förlängningen handlar det om att kunna presentera biljard som en seriös idrott och inte bara en social umgängesform. Det innebär naturligtvis en satsning på flera områden än bara marknadsföring, t ex spelarutvecklingsplaner, ledarutbildningsprogram, antidopingarbete, anläggningsprojekt och mycket mer. Allting hör ihop, ingenting kan göras fristående utan vi behöver ha en översiktlig plan för allting – samtidigt. Vilket naturligtvis gör det mer komplicerat.

Det handlar dock inte bara om att hitta fler kvinnliga spelare, utan också om att få en mer jämställd representation i föreningsstyrelser och även i förbundsstyrelsen. Eftersom det handlar om ett tvång att uppnå ett visst antal personer i en viss sammansättning kan vi nog krasst konstatera att det finns risk för att det leder till rena papperskonstruktioner, för att enbart uppfylla RF:s krav. Men det ligger självklart i vårt eget intresse att faktiskt få fram kvinnor som är engagerade i sportens utveckling och kan tänka sig att ställa upp för sin förening, även om de kanske inte själva är aktiva utövare. Här behöver föreningarna förankra hos sina medlemmar att allas insatser behövs.

Förbundsstyrelsen och kommittéerna tar mer än gärna emot förslag och idéer på initiativ och projekt som kan genomföras för att få in fler tjejer till biljardsporten i Sverige, och styrelsen kommer att fokusera väldigt mycket på denna fråga framöver. Under 2019 är ett av målen bland annat att ta fram markandsföringsmaterial i form av instruktionsfilmer, videoklipp, träningsmaterial m m, som ska spridas på olika sätt. På marknivå är det dock föreningarna som måste göra det största jobbet, ni måste se till att er verksamhet är välkomnande för alla och att de tjejer som är intresserade får möjlighet att utveckla sitt spel på sina villkor, utan att alltid jämföras med killarna. Jämställdhets- och integrationsprojekt är också ett prioriterat område inom Idrottslyftet 2019 – kontakta oss gärna för att bolla idéer!

Hemsidan kommer att uppdateras löpande under året med information om pågående projekt inom jämställdhetsarbetet, och det kommer att finnas material för föreningarna att ladda hem och använda så småningom. Har ni frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss i styrelsen eller vår föreningsutvecklare Sofia Asp.

 

Med förhoppning om ett utvecklande och jämställt 2019,

Eva Viding Bussell

Källor:

 

Skribent: Eva Viding Bussell
Epost: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...