Hoppa till sidans innehåll

Kunskap förebygger doping

19 JUL 2019 10:52
Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av RF:s stadgar och antidopingreglemente. Det är varje enskild idrottare själv som är ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. Har du koll på vilka regler som gäller?
  • Skapad: 19 JUL 2019 10:52

Riksidrottsförbundet (RF) är Sveriges nationella antidopingorganisation och det operativa arbetet bedrivs under namnet Svensk Antidoping. Antidoping är ett gemensamt ansvar och arbetet bedrivs med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Svensk Antidoping genomför dopingkontroller runt om i landet och handlägger bestraffningsärenden vid eventuella överträdelser. I slutet av juni lanserade Svensk Antidoping en ny hemsida, antidoping.se. Här hittar du information om vilka medel som är tillåtna/otillåtna, hur en dopingkontroll går till, hur du går tillväga för att söka dispens, etc.

Kunskap förebygger doping
Det bästa sättet att förebygga doping är genom kunskap. Alla som är medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. RF har tagit fram två webbutbildningar för att du och din förening ska kunna lära dig mer. Vaccinera klubben är ett upplägg för föreningar och Ren vinnare är framtaget för individen.

Vaccinera klubben mot doping
Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen plan för antidoping, både förebyggande och akut. Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Därför bör du se till att din förening informerar dig och övriga idrottsutövare om vad som gäller. Med hjälp av Vaccinera klubben mot doping kan föreningen se till att ledare och spelare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap. SBF vill att så många som möjligt av våra föreningar genomför webbutbildningen.

Hur ser det ut i din förening? Förstår aktiva och ledare vad dopingreglerna innebär i praktiken? Vilket ansvar de har att ta reda på om ett läkemedel är dopingklassat eller hur de ansöker om dispens? Om hälso- och dopingriskerna vid användandet av kosttillskott och om rättigheter och skyldigheter vid dopingkontroll? Om inte, är det hög tid att vaccinera er förening mot doping.

Så här går det till:
Samla föreningens styrelse eller en grupp utsedd av styrelsen. Gå in på vaccineraklubben.se och följ handledningen. Vaccinationen genomförs i fyra steg och tar bara några timmar.
Steg 1: Gör ett kunskapstest med tio frågor
Steg 2: Diskutera dopingfrågor med hjälp av en handledning och analysera nuläget
Steg 3: Upprätta en förebyggande handlingsplan och en akut beredskapsplan
Steg 4: Anmäl vaccinationen och informera klubbens medlemmar om antidopingplanen.

När ni är klara har ni en handlingsplan med förebyggande åtgärder och en beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall eller misstankar om doping. Ni får viktig kunskap som förebygger doping och metoder att förmedla kunskap inom klubben. Vaccinationen är en god investering som stärker föreningens trovärdighet mot kommun och sponsorer. Vaccinationen gäller i tre år.

Ren vinnare
Webbutbildningen Ren vinnare är en utbildning utformad för idrottare men också för den stödpersonal som finns vid sidan om som tränare eller föreningsledare. Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping. Varje modul är 3-4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta. Du behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång. När du har slutfört alla moduler får du ett diplom för genomförd kurs via mejl. Efter varje modul får du också ett mejl med en sammanfattning. Medan Vaccinera Klubben fokuserar på att utbilda föreningar är Ren vinnare utformat för att ge mer kunskap till individen och för att denna ska kunna ta rätt beslut.
Länk till Ren vinnare

SBF:s antidopingprogram
Svenska Biljardförbundet har utarbetat ett program som beskriver förbundets antidopingarbete. Antidopingprogrammet finns att ta del av i sin helhet här.

I tillägg till WADA:s dopinglista är alkohol en förbjuden substans inom Svensk biljardsport. Alkoholtest via utandningsprov kan när som helst genomföras av SBF utsedd representant, med utrustning godkänd av SBF.

Dispensreglerna
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code, som regleras av WADA.

Idrottsutövare delas in i två nivåer – Hög tävlingsnivå och Övriga idrottsutövare. För Biljard gäller följande:
Hög tävlingsnivå
Spelare som är uttagna till senior-, junior- eller ungdomslandslag.
Alla spelare i denna kategori som, för medicinskt bruk, använder dopingklassade substanser/preparat ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas eller planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. Dispens söks hos Svensk Antidoping.
För info och dispensansökan, se Antidopings hemsida

Övriga idrottsutövare
Denna nivå gäller spelare som inte finns med i Hög tävlingsnivå. Spelare på denna nivå som använder dopingklassade preparat för medicinskt bruk kan ansöka om en retroaktiv dispens på begäran av Dopingkommissionen om idrottsutövaren får besked om ett positivt dopingprov.

Dopinglistor
WADA – World Anti-Doping Agency är den internationella organisationen för idrottens antidopingarbete. WADA bestämmer vilka medel och metoder som är förbjudna. Listan uppdateras kontinuerligt.

Den röd-gröna listan är ett hjälpmedel där du snabbt kan söka efter läkemedel och kontrollera om dessa är förbjudna eller tillåtna att använda enligt idrottens antidopingregler. Röd-gröna listan omfattar endast läkemedel som säljs i Sverige för humant bruk. Den innefattar inte kosttillskott som räknas som livsmedel.

WADA:s dopinglista och den röd-gröna listan hittar du på antidoping.se

Kosttillskott
Var ytterst försiktig vid eventuellt användande av kosttillskott. Många preparat som erbjuds på marknaden visar sig vid tester innehålla förbjudna dopingmedel, fast det inte redovisas i deras innehållsförteckning. Observera att det enligt idrottens antidopingregler alltid är idrottsutövaren som är personligt ansvarig för vad den får i sig via kost eller på annat sätt.

Dopingkontroller
Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. Alla som utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till RF är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll. Det gäller även idrottare som inte är medlem men som deltar i tävling, träningsläger eller annan aktivitet som SBF har sanktionerat. Även motionärer som tränar i föreningar kopplade till RF måste följa idrottens dopingregler och således låta sig dopingtestas. Kontrollerna kan genomföras såväl i samband med tävling som vid träning. I Sverige utförs kontrollerna av RF:s legitimerade dopingkontrollfunktionärer. På antidopings hemsida finns information om hur en dopingkontroll går till.

 

Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...