Hoppa till sidans innehåll

Många utmaningar i biljardsporten enligt medlemmarna – men också hopp om framtiden

26 NOV 2017 17:23
Under medlemskonferensen på Bosön förra helgen var en av övningarna att fundera på vilka styrkor och utmaningar som ens egen förening har inom fyra områden: Den moderna föreningen, Träning och tävling, Ett stärkt ledarskap och Idrottsytor.
  • Uppdaterad: 26 NOV 2017 17:33

Dessa fyra områden ingår i Idrottslyftet och är grunden för alla föreningars arbete med sin barn- och ungdomsverksamhet, även om de givetvis är applicerbara för hela sporten i stort. Deltagarnas feedback på biljardsporten var tydlig: Utmaningarna är många, men det finns stora möjligheter till förändring om vi lyckas ta tillvara på alla erfarenheter och kompetenser som finns.

Inför övningen delades deltagarna in i fyra grupper där man fick 5 minuter på sig att först fundera själv på det aktuella området, för att sedan diskutera gemensamt i 15 minuter. Alla tankar och idéer klassades som antingen en styrka eller en utmaning och skrevs ner på en post-it som fästes på ett A3-papper. När tiden gått ut gick gruppen till nästa rum och upprepade processen för nästa område.

Resultatet blev ett antal A3-papper fulla med post-it-lappar, som nu har sammanställts i ett renskrivet underlag (se längre ned på sidan). Vi har ännu inte gjort någon djupare analys men det är ganska tydligt att medlemmarna ser många utmaningar framför sig, framförallt inom tränar- och ledarrollen, men många ser också en möjlighet i känslan av nystart inom sporten just nu, med allt vad det innebär av tydligare kommunikation, dialog med medlemmarna, bättre samhörighet med RF med mera. Detta framfördes inte bara i workshopen utan också i diskussionerna under helgen.

Vi i styrelsen tar till oss det här för vidare diskussioner och planering inför 2018. Nästa år kommer att bli mycket spännande och antagligen något av en brytpunkt för vilken riktning som vi och föreningarna kommer att välja för vår gemensamma framtid. Nästa steg blir att fortsätta bygga upp ett samarbete med RF och framförallt SISU, samt att närma oss både kommuner och distriktsförbunden, för att få både förbundet och föreningarna att bli en naturlig del av det idrottsnätverk som vi i dagsläget är ganska exkluderat från. Här finns massor av möjligheter till hjälp och stöd, både utbildningsmässigt och ekonomiskt, och är något som vi alla behöver bli bättre på.

Styrelsen ska också fortsätta arbetet med att lägga upp dokument på hemsidan som kan vara till hjälp för föreningarna, t ex mallar för verksamhets- och förvaltningsberättelser, årsmöten, årshjul för föreningen mm, liksom information från SISU och olika utbildningar. Skicka gärna in tips på vad ni skulle vilja se för innehåll på hemsidan till This is a mailto link.

Tack igen till alla deltagarna i konferensen och vi hoppas få se många fler vid nästa tillfälle!

\\ Förbundsstyrelsen

 

Feedback workshop Bosön.pdf

Skribent: Styrelsen
Epost: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...