Hoppa till sidans innehåll

Minskat RF-stöd för 2018 - hårdare krav på föreningarna

02 FEB 2018 12:39
Riksidrottsstyrelsen (RS) har fastställt sitt tidigare beslut att minska Svenska Biljardförbundets allmänna SF-stöd för 2018 med 209 155 kr samt Idrottslyftsstödet med 113 000 kr.
  • Skapad: 02 FEB 2018 12:39

RS beslutade också att en ny genomlysning av samma nio specialförbund som tidigare ska genomföras under 2018. Resultatet av denna genomlysning kommer att ligga till grund för beslut om stöd inför 2019.

Se fullständigt brev från RS nedan.

SF-brev kompletterande resultat Biljard.pdf

SBF:s allmänna stöd för 2018 uppgår därmed till 783 000 kr, samt 781 000 för Idrottslyftet.

Vi förlorar drygt 15% av vår totala budget och detta kommer givetvis att påverka biljardförbundets utvecklingsplaner på ett negativt sätt. Ännu allvarligare är att hela biljardsporten riskerar uteslutning i kommande granskningar om våra föreningar inte klarar av att hantera basala, grundläggande krav på föreningsverksamhet. Detta skulle vara förödande för oss - utan medlemskap i RF försvinner biljardsportens offentliga finansiering i sin helhet. Biljard kommer givetvis att fortsätta spelas runtom i landet även i det scenariot, men det är svårt att se hur en nationell tävlingsverksamhet, svenska mästerskap, medlemskap i internationella biljardorganisationer eller landslagsuppdrag skulle kunna genomföras med enbart spelarnas egna pengar.

Därmed hamnar vi i följande akuta läge: Alla föreningar MÅSTE säkerställa att de uppfyller RF:s krav på aktiva föreningar, dvs alla föreningar ska inneha ett organisationsnummer,  deras stadgar ska följa RF:s stadgemall och de ska ha betalat medlemsavgiften till förbundet. Konkret innebär detta att alla föreningar ska se till att a) stadgarna gås igenom och uppdateras så att de motsvarar kraven, b) årsmötet ska hållas på utsatt tid och på ett korrekt sätt, c) föreningens ekonomi ska vara ordningsam och revisionsberättelse ska ingå i årsmötesprotokoll. Utöver detta ska föreningens medlemsregister i IdrottOnline vara aktuellt och uppdateras kontinuerligt.

Det är inte orimliga krav, eller krav som är omöjliga att uppnå. Men det krävs givetvis kompetens och kunskap om föreningsstyrning och RF:s onlineverktyg hos våra medlemmar för att genomföra detta i praktiken. Styrelsen har därför ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna och vi kommer under våren att erbjuda utbildningar i föreningslära, styrelsearbete, IdrottOnline och Idrottslyftet. Alla föreningar MÅSTE säkerställa att föreningens styrelse har de kompetenser som krävs för att uppfylla kraven. Med andra ord, styrelseordförande och styrelseledamöter måste gå de relevanta utbildningar som SISU erbjuder. Vill man ha en förening som fungerar och som är godkänd av förbundet får man också vara beredd på att lägga ner ett visst engagemang för detta.

Styrelsen för Svenska Biljardförbundet står naturligtvis redo att hjälpa till på alla sätt och vis, bland annat kommer vi att uppdatera hemsidan med guider, dokumentmallar, årshjulsexempel med mera. Vi kommer också att erbjuda ekonomiskt stöd via Idrottslyftet till föreningarna för finansiering av utbildningsdagar och föreningsutvecklingsarbete.

Ett tjugotal av våra föreningar uppfyllde kraven i första granskningen, och vi vill tacka er för det goda arbetet.

Till sommaren 2018 måste ALLA föreningar bli godkända.

De föreningar som inte uppfyller grundläggande krav på föreningsadministration i nästa granskning kommer att uteslutas ur Svenska Biljardförbundet.    

Slösa därför inte bort mer tid utan kontakta ert lokala SISU-kontor och boka in era kurser NU!

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/

 

För styrelsen,

Eva Viding Bussell, ordförande

Skribent: Styrelsen
Epost: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...