Hoppa till sidans innehåll

Motioner till förbundsstämman

21 DEC 2021 12:59
SBF har förbundsstämma den 2 april 2022. Till stämman har föreningar rätt att skicka in motioner. Här kommer tips på hur en motion kan utformas.
  • Skapad: 21 DEC 2021 12:59

Till årsmöten kan två sorters förslag skickas in – propositioner och motioner. Det är förslag som lyfter något man önskar förändra och som vill att stämman/årsmötet ska behandla. Det kan t ex handla om stadgeändringar. 
 
Propositioner skrivs av organisationens styrelse och kan även kallas Styrelseförslag eller Förslag från styrelsen. Det står i organisationens stadgar när propositioner senast ska finnas tillgängliga för medlemmarna. För SBF ska propositioner läggs ut på hemsidan senast 3 veckor innan förbundsstämman.
 
Vem kan skicka in en motion?
Enligt SBFs stadgar har våra medlemsföreningar rätt att skicka in motioner/förslag till stämman. En motion ska vara skriftlig och underskriven. Motionen ska vara oss tillhanda senast den 15 januari samma år som stämman. 
 
I föreningen är det medlemmarna som har rätt att skicka in motioner/förslag till föreningens årsmöte. När motionen senast ska vara inne står i föreningens stadgar.
 
Vad händer när motionen har skickats in?
Alla motioner som har kommit in i tid behandlas av förbundsstyrelsen. Styrelsen skriver ett svar på motionen där det framgår om man anser att stämman ska bifalla (hålla med) eller avslå (inte hålla med) motionen. Styrelsen kan även i sitt svar anse att motionen är besvarad, t ex genom det som styrelsen skriver i sitt svar, att en proposition behandlar samma område eller att förslaget finns med i verksamhetsplanen för den kommande perioden. Styrelsens svar på motionerna publiceras tillsammans med motionerna samt övriga handlingar senast tre veckor före stämman.
 
Motionsmall
För att det ska vara lättare att fatta beslut om motionen underlättar det om den följer ett visst upplägg. Vi har därför tagit fram en mall att använda som stöd. Tänk på att alltid skriva kortfattat och försök att använda ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion och skriv tydliga att-satser.
 
Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...