Hoppa till sidans innehåll

Nominera till förbundsstyrelsen innan 1 oktober

14 JUL 2020 21:38
Lördagen den 14:e november är det dags för SBF:s förbundsstämma, och valberedningen söker nu kandidater till styrelsearbetet. För att bli nominerad behöver du vara medlem i en förening.
  • Uppdaterad: 14 JUL 2020 21:38

 

Två år går fort och nu är det snart dags för en ny förbundsstämma. Förutom corona-smittan som gör det nödvändigt att planera både för ett fysiskt och ett digitalt möte innehåller även årets stämma en speciell omständighet för valberedningen, nämligen att alla ledamöter som väljs in till den nya styrelsen måste vara kvinnor. Detta för att uppfylla RF:s nya stadgekrav om att könsfördelningen i en förbundsstyrelse samt dess valberedning måste vara minst 40/60. Utöver detta behöver minst en av våra tre suppleanter vara kvinna.

Vi välkomnar därför ALLA röstberättigade medlemmar att nominera kandidater till styrelsen. För att bli nominerad behöver du vara medlem i en förening. Det är även möjligt att nominera sig själv.

Valberedningen söker kandidater som tycker om strategiskt arbete och som vill fortsätta att driva SBF framåt. För att kunna driva och utveckla SBF krävs många olika kvaliteter och kompetenser. En person kan omöjligt ha alla egenskaper utan det är tillsammans med andra som man skapar kraft och bredd. Det är styrelsen tillsammans som uppfyller målen. Olika personer behöver ta på sig olika roller och inrikta sig på olika saker för att man tillsammans ska uppnå målet. Även som suppleant har du möjlighet att aktivt engagera dig i diverse styrelseprojekt eller utskott, i den omfattning som du själv vill.

Sett till förbundsstyrelsens sammansättning idag är kandidater som har kunskap om och intresse för ekonomi, sponsring och marknadsföring extra välkomna. Det finns även ett stort behov av kandidater med intresse för att arbeta med anläggningsfrågor.

Förbundsstyrelsen inför stämman 2020:  
Post Mandat Namn
Ordförande Nyval Eva Viding Bussell
Ledamot/Vice ordförande Vald till 2022 Sven Junghagen
Ledamot/Kassör Nyval Dmitriy Belevich 
Ledamot/Sekreterare Vald till 2022 David Pennör
Ledamot Nyval Dzenan Sahovic 
Ledamot Nyval Mats Frösemo 
Ledamot Vald till 2022 Andy Nettleton
Suppleant Nyval Sam Mubarak
Suppleant Nyval Niklas Wirtanen
Suppleant Nyval Vakant

De tre avgående ledamöterna kan tekniskt sett väljas om för ytterligare en mandatperiod, men detta bör inte ske eftersom stämman då medvetet går emot RF:s stadgekrav och utsätter förbundet för risken att förlora sitt ekonomiska stöd.

Mandatperioden för styrelseledamöter är 4 år och för suppleanter 2 år. Förbundsordföranden väljs på 2 år. Förbundsstyrelsen ses två gånger per år och har utöver det digitala styrelsemöten en gång i månaden. Mellan styrelsemöten arbetar ledamöterna med olika uppgifter baserat på intresse och aktuellt behov. För mer information om de olika rollerna, kontakta valberedningen eller någon i styrelsen.

Det behövs även personer som är intresserade av att ingå i valberedningen. Valberedningen består av tre ledamöter och ska bestå av båda könen. Valberedningen väljs på 2 år. Det krävs inga egentliga förkunskaper för att bli invald i valberedningen, men det är viktigt att valberedningen har koll på förbundets verksamhet eftersom den föreslagna styrelsen ska spegla verksamheten i stort. Det är därför bra om medlemmarna i valberedningen har olika ålder, kön och är engagerade på olika nivåer och sammanhang inom biljarden. Det är även bra om medlemmarna i valberedningen har ett brett kontaktnät och att de olika medlemmarna i valberedningen har olika kontaktnät.

Tveka inte att kontakta valberedningen för att få veta mer!

Skicka din nominering till This is a mailto link med information om vem du nominerar (eller om du nominerar dig själv), motivering samt kontaktuppgifter. Skicka in din nominering så snart som möjligt, dock senast 1 oktober.

 

Varför ska du vara med i förbundsstyrelsen?

Förutom att det är roligt och att du bidrar till att utveckla svensk biljard och påverka dess framtid, innebär en plats i förbundsstyrelsen även följande:

  • Du är med och bygger framtidens biljardsport. Som en del av förbundsstyrelsen har du alla möjligheter att påverka inriktningen av vår verksamhet de kommande åren.
  • Möjlighet att bygga nätverk. Beroende på vilka områden du är intresserad av finns det möjlighet att vara med på olika träffar och utbildningar tillsammans med RF och andra specialidrottsförbund. Dessutom lär du känna de andra i styrelsen som kommer från andra grenar och har andra erfarenheter av sporten än du själv.
  • Du får engagera dig i de frågor som intresserar dig. Det kan vara anläggning, ungdomsbiljard, parabiljard, tränarutbildningar, idrott för äldre, föreningsutveckling eller något annat område.
  • Du utökar din kunskap. Även om du har valt att engagera dig i ett specifikt utskott är du som medlem i förbundsstyrelsen med och beslutar inom alla områden. Det sträcker sig från idrottspolitiska frågor till Ungdoms-SM, från antidoping till föreningsutveckling. Du får även större kunskap om de andra grenarna och deras verksamhet, vilket är viktigt i din roll som representant för hela biljardsporten.
  • Det är meriterande på ditt CV. Att engagera sig ideellt ses av många organisationer och arbetsgivare som ett tecken på drivkraft och kompetens.

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara med i förbundsstyrelsen är du alltid välkommen att kontakta de som sitter i styrelsen idag.

Läs också gärna SBF:s verksamhetsinriktning och verksamhetsplan för att se vad vi har planerat att arbeta med de kommande åren. Du hittar dokumenten här.

Skribent: SBF
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...