Hoppa till sidans innehåll

Nu kan ni söka Idrottslyftet

01 FEB 2019 14:58
Nu har vi öppnat ansökningsformuläret till Idrottslyftet.
  • Uppdaterad: 01 FEB 2019 14:58

Idrottslyftet är medel som Svenska Biljardförbundet får från Riksidrottsförbundet (RF) för att fördela till våra föreningar för utvecklingsinsatser inom ungdomsidrotten.

Syftet med Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Alla föreningar anslutna till SBF kan ansöka om medel för att finansiera projekt för barn- och ungdomsverksamhet inom ramen från Idrottslyftet. Föreningen kan söka medel för projekt som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Medel kan inte sökas för ordinarie eller löpande verksamhet.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

För Idrottslyftet 2019 har SBF valt att prioritera ansökningar som avser följande områden:
• Föreningsutveckling
• Rekrytering av juniorer och ungdomar
• Utbildning av tränare och ledare

Föreningsutveckling
Inom ramen för området har ni möjlighet att göra olika typer av satsningar som utvecklar er förening gällande det ideella arbetet. SISU Idrottsutbildarna är ett bra stöd i detta arbete.

Föreningsutvecklingsprojekt 
Att föreningen har en fungerande styrelse med god föreningskunskap som kan driva och utveckla föreningen är en förutsättning för en god föreningsmiljö. Med en väl fungerande förening väljer fler aktiva att stanna kvar i föreningen. Ta därför chansen att arbeta med er förening inom detta område. SISU Idrottsutbildarna erbjuder en rad kurser och föreläsningar inom området föreningsutveckling.
Föreningen kan till exempel söka medel för:
• Utbildning av styrelse och administratörer i föreningen (t ex styrelsekunskap, föreningskunskap, utbildning i IdrottOnline).
• Vision- och värdegrundsarbete tillsammans med SISU.
• Projekt som arbetar med den sociala miljön i föreningen för aktiva, föräldrar, tränare och ledare. 
• Projekt för hur föreningen ska arbeta med rekryteringsarbete och introduktion av nya medlemmar.
Inom området föreningsutveckling beviljar vi medel till kursavgifter, hyra av kurslokal, inköp av kursmaterial, med mera.

Rekrytering av juniorer och ungdomar 
Inom detta område kan föreningar som vill satsa på att rekrytera fler ungdomar söka medel för olika rekryteringsprojekt. Projekt för att få in fler tjejer, minoriteter, invandrare eller personer med funktionsvariationer kommer att prioriteras.

Rekryteringsprojekt
I er ansökan vill vi se en redovisning av: hur många och vilka åldersgrupper ni planerar att nå med ert projekt, er plan och målsättning för rekryteringen, och en budget för projektet.

Vid rekryteringsevent godkänns fika och priser för upp till 500 kr per dag. Detta stäms av mot faktiska kostnader och rimliga nivåer. 
Ledararvoden:
• För ledare som inte är utbildade kan ni söka 300 kr om dagen.
• För ledare som har gått Plattformen/Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig utbildning inom idrottsrörelsen kan ni söka 500 kr om dagen. 
Antalet ledare som godkänns baseras på antalet deltagare. Observera att ni inte kan ansöka om traktamenten för ledarna.
Notera att föreningen ansvarar för att alla arvoderingar till ledare sköts och redovisas på ett korrekt sätt.

Jämställdhetsprojekt
Projektet ska vara en riktad satsning för att öka antalet kvinnliga medlemmar. Det kan vara en riktad rekrytering, uppstart av en tjejgrupp eller andra aktiviteter för föreningens befintliga kvinnliga medlemmar. Exempel på projekt är att få sina kompisar att börja med/eller fortsätta med biljard i föreningen. Målet ska vara att öka antalet kvinnliga medlemmar.

Youth 8-ball cup
Ni som rekryterar till biljarden genom Youth 8-ball cup kan för finalspelet söka Idrottslyft för:
• Resekostnader: Kostnadseffektiva resealternativ godkänns.
• Boende: 250 kr per spelare och natt. 
Observera att ett krav för att beviljas medel för Youth 8-ball cup är att ni även söker LOK-stöd.

Utbildning av tränare och ledare
Att rekrytera och utbilda tränare och ledare är en nödvändig del för att utveckla föreningens ungdomsverksamhet och för att behålla utövarna.
Medel beviljas för utbildningar genomförda via SISU Idrottsutbildarna, t ex Grundutbildning för tränare (ersätter den tidigare utbildningen Plattformen). För utbildningar som arrangeras av annan organisation än SISU kontakta oss först för en avstämning.
Föreningen kan söka medel för kursavgifter, kursmaterial och resebidrag. Kostnadseffektiva resealternativ godkänns.

Övriga projekt
Projekt inom andra områden än ovanstående kan beviljas. Kontakta oss så diskuterar vi din projektplan och ser om det är möjligt för oss att bevilja föreningen medel för projektet.

Anläggning
Anläggningsbidrag ska främst sökas hos föreningens distriktsidrottsförbund. Se mer info här.

Material
SBF kan i vissa fall bevilja medel inom området uppstart av nya idrottsarenor och ytor. Idrottslyftsmedel kan beviljas till material vid uppstart av ny verksamhet eller till material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer. Idrottslyftsmedel beviljas inte för inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder. För att vi ska godkänna medel för inköp av material måste ni i er ansökan beskriva hur inköpet av material kommer att leda till att föreningens barn- och ungdomsverksamhet utvecklas.

Material som köps via Idrottslyftet ska alltid komma flera till gagn. Vi godkänner därför endast material till föreningen och till ungdomsverksamhet. Vi godkänner inte material till enskilda spelare. Om föreningen beviljas medel för inköp av material kommer ett avtal att skrivas mellan SBF och föreningen. I avtalet regleras materialets avskrivningstid. Om föreningen eller ungdomsverksamheten läggs ner innan materialet är avskrivet går materialet tillbaka till förbundet för att kunna användas av fler.


Checklista
Har ni hittat ett eller flera områden som passar er förening? Kul! Gå då igenom checklistan och se om ni är redo att skicka in en ansökan.
• Är er satsning en del av en mer långsiktig plan? 
• Har ni formulerat syfte och mål med satsningen?
• Har ni gjort en tidsplan?
• Har ni gjort en ekonomisk kalkyl?
• Har ni funderat på hur många deltagare ni vill ha och hur många tillfällen satsningen ska pågå?
• Har ni gjort en plan för hur ni ska följa upp satsningen?
• Har ni förhandlat med hallägaren om reducerad hyra av bord?

Läs mer om Ansökningsprocessen
Läs mer Återrapporten

Idrottslyftet kan även sökas hos ert distriktsidrottsförbund och hos RF. Läs mer om det här.

Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...