Hoppa till sidans innehåll

Ny granskning från RF

02 JUN 2021 16:18
UPPDATERAD. SBF har informerats om att samtliga våra föreningar kommer att granskas av RF under sommaren. Det är VIKTIGT att alla föreningar skickar in de handlingar som RF efterfrågar.
  • Uppdaterad: 02 JUN 2021 16:18

RF gör löpande granskningar av medlemsföreningar i olika förbund för att kontrollera att de uppfyller medlemskraven. Kraven är att föreningen
  • bedriver idrottslig verksamhet = ha föreningsverksamhet inom biljard (detta ska framgå dels av stadgarna, dels i verksamhetsberättelsen där ni beskriver er verksamhet)
  • har organisationsnummer
  • genomför årsmöte varje år och väljer en styrelse
Alla biljardföreningar får ett mejl från LOK-stödsgruppen hos RF som heter Kvalitetsarbetet 2021 – Säkerställa att SF:s föreningar uppfyller villkoren för medlemskap i SF. 

Ni ska skicka in:

Senast den 21 juni ska ni skicka in era handlingar.

Om ni har skjutit fram ert årsmöte på grund av corona är det viktigt att ni motiverar varför samt anger vilket datum ni kommer att genomföra ert årsmöte.


Vid den förra granskning som RF gjorde av SBFs föreningar var det ett antal föreningar som fick anmärkningar för att de inte genomfört sitt årsmöte på korrekt sätt. Det är viktigt att ni följer era stadgar när ni genomför årsmötet. Samtliga punkter som finns i paragrafen om årsmötets dagordning/föredragningslista i stadgarna måste vara med på årsmötet och protokollföras. 

Att göra i samband med årsmötet (följ vad som står i era stadgar):
  • Kalla samtliga medlemmar till årsmötet
  • Upprätta en verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget (mallar hittar ni i dokumentbanken, se länk nedan)
  • På mötet: upprätta röstlängd, följ den föredragningslista/dagordning som finns i era stadgar, protokollför samtliga punkter.
  • Skicka in era årsmöteshandlingar samt årsmötesprotokollet till SBF. (Det ska ni göra varje år. I år ska ni även skicka dessa till RF när de efterfrågas)
  • Uppdatera föreningens kontaktuppgifter i IdrottOnline.
Vi informerade vid flera tillfällen under förra året om att föreningen skulle genomföra årsmöte trots corona eftersom regelverket från RF sa att det fanns digitala alternativ. Endast ett fåtal föreningar har skickat in sina årsmöteshandlingar till oss. Vi vet därför inte om det är några föreningar som inte genomförde sitt årsmöte. Kontakta oss omgående om ni inte hade årsmöte förra året.

Uppskjutna årsmöten måste omgående genomföras
Om föreningen enligt sina stagar skulle ha genomfört sitt årsmöte nu under våren men valde att skjuta upp det MÅSTE ni omgående genomföra ert årsmöte (följ vad som står i era stadgar gällande hur lång tid innan årsmötet ni måste skicka ut kallelse). Från 1 juli är planen från Regeringen/Folkhälsomyndigheten att ta bort rådet om att genomföra möten på distans.

Det är viktigt att ni fyller i dessa korrekt med information om er egen förening så att inte exemplen står kvar.

Behöver ni hjälp, kontakta Sofia, This is a mailto link 

Det är viktigt att SAMTLIGA föreningar skickar in de handlingar som RF efterfrågar. Om ni inte gör det riskerar vi att hamna under 50 föreningar igen och får mindre ekonomiskt stöd. RF kommer att kontakta er på de kontaktuppgifter som finns i IdrottOnline. Om dessa inte är uppdaterade ber vi er att göra det omgående.
Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...