Hoppa till sidans innehåll

Rapport från ordförandeträffen

09 JUN 2021 15:40
Igår genomfördes en digital ordförandeträff. Här kommer en kort rapport från kvällen.
  • Uppdaterad: 09 JUN 2021 15:40

Träffen inleddes med att förbundsordförande Eva Viding Bussell hälsade alla välkomna och gick igenom upplägget för kvällen. Därefter sammanfattade hon kort de större händelserna under 2020. Corona präglade såklart i mycket stor utsträckning verksamheten under förra året men trots det nådde vi flera viktiga milstolpar:
  • en helt jämställd förbundsstyrelse
  • en fastställd strategi fram till 2025
  • en egen värdegrund
  • över 50 medlemsföreningar
 
Eva gick översiktligt igenom förbundets strategi som pekar ut riktningen för vad vi behöver utveckla och var vi vill befinna oss när år 2025 är slut. Föreningsutveckling, inkludering, utveckling av tränings- och tävlingsstrukturer, anläggningar samt fler ledare och tränare är några av delarna i strategin. 
 
Föreningsutveckling
Därefter tog Sofia Asp som är arbetar som föreningsutvecklare över. Hon gick bland annat igenom vilka skyldigheter våra medlemsföreningar har, vilka bidrag som föreningarna kan få samt den granskning som RF under juni genomför av våra föreningar. Sofia fortsatte med att presentera projektet Framtidens Biljardförening som handlar om föreningskunskap, demokrati och engagemang. Föreningarna fick här information om vad projektet innebär och vilket stöd de kan få av sin idrottskonsulent hos sitt RF SISU distrikt. 
 
Barn- och ungdomsverksamhet stod näst på agendan. SBF har satt upp målet 15 föreningar som bedriver regelbunden verksamhet. Här räckte Michael Nilsson, ordförande i Staffanstorps Biljardclub och Daniel Silvennoinen, ordförande i Stockholms Biljardsällskap upp handen och poängterade att det är viktigt att fler föreningar börjar bedriva regelbunden verksamhet för att sporten ska överleva. 
 
Kort information om vad utskotten för anläggning, elitutveckling, PR & marknadsföring samt utveckling arbetar med under 2021 gavs innan vi tog en kort paus.
 
Biljard för äldre, jämställdhetsbidrag och nya tränarutbildningar
Jessica Pettersson som är anställd som projektledare berättade om de områden hon ansvarar för. Här fick föreningarna information om Biljard för äldre som är ett pilotprojekt vi just nu driver i fyra föreningar. Jessica berättade att fler föreningar är välkomna att vara med i projekt och att de kan få ett ekonomiskt bidrag för att testa olika insatser kopplat till målgruppen. Mer info om det finns i presentationen nedan. Anmäl er till This is a mailto link om din förening vill vara med.
 
Jessica informerade även om det projektbidrag som är möjligt att söka för att göra ett inkluderingsarbete i sin förening. Sista ansökan är den 16 juni. Hon informerade även om förbundets värdegrund som vi alla måste hjälpas åt att göra levande.
 
Slutligen gavs information om de två tränarutbildningar som just nu tas fram. En introduktionsutbildning och en Tränarutbildning steg 1.
 
Uppstart tävlingsverksamhet
Kvällen avslutades med att de tre grenkommittéerna informerade om de olika scenarion de arbetar med kring uppstart av tävlingsverksamhet. Det är fortsatt svårt att planera för tävlingsverksamheten eftersom mycket fortfarande är osäkert kopplat till smittläget och ändrade besked från Folkhälsomyndigheten kan komma med kort varsel. Vår förhoppning är självklart att så många tävlingar som möjligt ska kunna genomföras under hösten.
 
Carambole siktar på att inleda med att spela SM i slutet av augusti och därefter spela ett antal rankingtävlingar.
 
Snooker resonerar kring en planering liknande den för förra hösten. När SM kan spelas avgörs delvis av om EM kommer att genomföras i oktober.
 
Pool arbetar med flera olika scenarion där uppstart kan ske under sommaren.
 
Samtliga grenar kommer inom kort att publicera information på hemsidan.
 
Tack till er som deltog under kvällen!
 
 
Länkar till information som gavs under kvällen
Bidrag jämställdhet (OBS, sista ansökan 16 juni)
 
Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...