Hoppa till sidans innehåll

RF:s förslag till RIM ute på remiss

17 DEC 2018 10:31
RF:s förslag inför Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping i maj har nu skickats ut till alla specialidrottsförbund för synpunkter. Det gäller bl a utredningarna om medlemsvillkoren och det ekonomiska stödet.
  • Skapad: 17 DEC 2018 10:31

I början av november presenterades två utredningar som RF gjorde på uppdrag av förra RIM 2017. Anslutningsutredningen undersökte de nuvarande villkoren för medlemskap och har tagit fram förslag för hur de ska revideras. Dessa förslag väckte viss uppståndelse i media då RF vill införa tre olika nivåer av medlemskap, som i sin tur innebär olika nivåer av ekonomisk ersättning. Förslaget kan slå hårt mot mindre idrotter som till exempel biljarden, som riskerar att bli av med hela eller delar av sitt ekonomiska stöd från år 2022. Stödformsutredningen gick sedan in i mer detalj om hur stödet ska se ut och fördelas mellan idrotterna.

RF fokuserar på att de mindre idrotterna ska växa, dels genom sin verksamhet men framförallt genom att gå ihop med andra mindre idrotter. De vill se ”större organisatoriska enheter” som då får mer ekonomiskt stöd. Bakgrunden är att många nya idrotter vill bli medlemmar i RF och med dagens villkor får alla nya medlemmar ekonomiskt stöd automatiskt, det är inte prestationsbaserat på något sätt. Med denna inriktning vill RF säkerställa att även om det kommer in fler idrotter under deras paraply kommer det ekonomiska stödet inte delas ut utan motprestationer.

RF föreslår bland annat:

  • Villkoret att ha minst 25 föreningar med minst 1500 medlemmar för att kunna söka medlemskap kvarstår. Men för att få fullt ekonomiskt stöd måste förbundet ha minst 50 föreningar och 3000 medlemmar. En ny idrott ska också ha varit etablerad i minst tre år innan de kan söka medlemskap.
  • Organisationer med olympisk eller paralympisk medverkan ska få ekonomiskt stöd även om förbundet inte är med i RF.
  • Det ekonomiska stödet delas upp i organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd. De två senare stöden ska villkoras så att de används på det sätt som RF vill. Föreningarna kan få verksamhets- och projektstöd även om deras förbund inte uppfyller kriterierna för dessa stöd.
  • Verksamhetsstödet delas in i elitidrott, barn- och ungdomsidrott, vuxenidrott och paraidrott och kommer att vara större än organisationsstödet, som ska fokusera på förflyttning mot större organisatoriska enheter.
  • Det ekonomiska stödet kommer att vara tvåårigt och förutsätter att förbundet har presenterat en verksamhetsplan.
  • De förbund som år 2022 inte uppfyller RF:s krav på jämställdhet kommer att förlora hela sitt ekonomiska stöd. Under perioden 2020-2021 kan förbunden söka projektstöd för detta arbete.
  • Hur många som idrottar är viktigare än antalet aktiviteter, vilket påverkar t ex LOK-stödet.
  • Från och med 2022 gäller det nya systemet fullt ut. Under 2020 kommer förbunden få minst 90 % av sitt nuvarande SF-stöd samt Idrottslyftet, om de uppfyller kriterierna, och under 2021 minst 80 %.

Förutom anslutnings- och stödutredningarna föreslår RF även vissa ändringar i sina stadgar samt mindre revideringar i styrdokument för Idrotten Vill och SISU Idrottsutbildarna. Förbunden ska skicka in sina remissvar senast 6 februari.

Ni hittar alla remisser här: https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/Remisser/

Skribent: SBF
Epost: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...