Hoppa till sidans innehåll

Satsning mot att bli 50 föreningar

10 MAR 2020 15:36
SBF har satt upp målet att vi ska vara 50 föreningar senast den 31 december 2020. Det innebär att vi alla behöver hjälpas åt för att nå det målet.
  • Skapad: 10 MAR 2020 15:36

På Riksidrottsmötet i maj 2019 fattades det beslut om nya anslutningsregler samt om nya stödformer. Numer delas bland annat specialidrottsförbunden in i mindre och större förbund. Ett mindre förbund har upp till 50 föreningar. Här befinner sig Biljardförbundet idag. Kategoriseringen innebär att mindre förbund framöver kommer att få mycket mindre bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet (RF). Målsättningen från RF är att alla förbund ska växa, antingen organiskt eller genom att gå samman med ett annat förbund. SBF har diskuterat denna fråga i förbundsstyrelsen samt under höstens föreningskonferensen med utfallet att vi i första hand ska försöka att växa på egen hand.

50 föreningar innan årsskiftet
För att SBF ska räknas som ett större förbund vid fördelningen av stöd för år 2022-2023 måste vi ha 50 registrerade föreningar i IdrottOnline senast den 31 december 2020. Föreningarna måste då vara godkända både av SBF och RF. Det innebär att medlemsansökningarna måste ha inkommit till SBF absolut senast den 1 december 2020 för att hinna handläggas. Men för att vi ska känna att vi är på rätt väg bör ett antal nya föreningar ha anslutits redan under sommaren.

Vi behöver hjälpas åt
Det finns flera vägar att gå för att uppnå målet att bli 50 föreningar och här behöver vi din hjälp. Fundera över hur du kan bidra till att vi blir fler föreningar.

• Spelar du på en hall där det inte finns en förening? – bilda en förening
• Har du ett bord i källaren där du brukar spela tillsammans med dina kompisar? – gå ihop och bilda en förening
• Är du med i en förening på en annan ort för att det inte finns någon förening där du bor? – hitta fler på din bostadsort och bilda en förening
• Känner du till en förening i din närhet som inte är ansluten till SBF? – prata med dem och uppmuntra dem att bli medlemmar i SBF.
• Finns det en hall i er grannstad som inte har någon förening? – åk dit och prata med dem om att bilda en förening.
• Och så vidare.

Vi har tagit fram informationsmaterial som ni gärna får använda er av:
Informationsblad om att bilda förening och ansöka om medlemskap (pdf)
Häfte om medlemskap i SBF, bilda förening och ansöka om medlemskap (pdf, skriv ut dubbelsidigt).
Det går bra att beställa utskrivna exemplar från kansliet.

Bilda förening och ansöka om medlemskap
Grundförutsättningen för att en förening ska kunna bli medlem i SBF är att den bedriver någon form av biljardverksamhet, har stadgar och en styrelse.

För att bilda en förening måste man vara minst tre personer. Vi rekommenderar att man använder den stadgemall som finns länkad på vår hemsida.
Information om hur man bildar en förening och om hur man ansöker om medlemskap finns under fliken Förening.

Vi kan hjälpa till med allt praktiskt kring att bilda en förening och ansöka om medlemskap i SBF. Kontakta Sofia, This is a mailto link

Vad innebär medlemskap i SBF?
Att vara medlem i SBF och därmed i RF innebär en antal rättigheter och skyldigheter. Föreningen är skyldig att följa de stadgar och regler som gäller inom idrottsrörelsen. Det innebär bland annat att följa idrottsrörelsens gemensamma värdegrund och de riktlinjer som finns för olika verksamhetsområden.

Några av medlemsförmånerna:
Det finns flera fördelar med att starta en förening och ansluta den till Svenska Biljardförbundet. Utöver att ni får dela och utveckla ert intresse för biljard tillsammans med andra entusiaster finns det också ett antal medlemsförmåner som medlemmar i SBF.
• Försäkring hos Folksam via RF:s grundförsäkring för idrottsföreningar samt en olycksfallsförsäkring via SBF:s Idrottsförsäkring.
• Stöd för t ex utbildningsinsatser och utvecklingsarbete via RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.
• Möjlighet att söka bidrag för t ex anläggningssatsningar och olika barn- och ungdomsprojekt.
• Samtliga medlemmar i föreningen får en tävlingslicens som ger rätt att tävla i alla våra grenar.
• Rösträtt på SBF:s årsmöte och därmed möjlighet att vara med och påverka hur svensk biljard ska bedrivas och utvecklas.
• Tillgång till det kostnadsfria IT-systemet IdrottOnline för medlemsregister, hemsida, med mera.
• Förmåner via ett antal rikstäckande avtal via RF, t ex boende, hyrbilar och bokföringstjänster.

Att vara ansluten till SBF och därmed till RF ger också en legitimitet till föreningens verksamhet och är en form av kvalitetsstämpel som kan göra det lättare i kontakten med olika intressenter, t ex att söka bidrag hos kommunen.

För att få vara medlem i SBF måste föreningen:
• varje år genomföra ett årsmöte och skicka in årsmöteshandlingarna till SBF,
• ha ett uppdaterat medlemsregister,
• bedriva någon form av biljardverksamhet samt
• betala en årsavgift
SBF kommer inom kort att erbjuda våra föreningar ett servicepaket som innebär att föreningen har möjlighet att köpa administrativa tjänster av SBF. Servicepaketet innehåller bland annat att SBF hjälper föreningen att hålla medlemsregistret uppdaterat och att SBF hjälper föreningen med administrationen kring årsmötet. För nyanslutna föreningar är tjänsten gratis de två första åren som medlemmar.

Årsavgift
Aktuell årsavgift är 1 000 kr det första året och därefter 3 000 kr per år. För pensionärsföreningar är avgiften 300 kr det första året och därefter 500 kr.
Årsavgiften beslutas av förbundsstämman. Till höstens stämma kommer förbundsstyrelsen lägga fram ett förslag om att införa en årsavgift som är baserad på föreningarnas storlek. Exakta indelningar och avgifter är inte klart men årsavgiften kommer att bli betydligt lägre än 3 000 kr för små föreningar.

Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Biljardgalan

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...