Hoppa till sidans innehåll

Vad arbetar utskotten med i år?

03 MAR 2021 11:21
SBF har sex stycken utskott som arbetar med områden som vi har identifierat som viktiga utifrån förbundets strategi och verksamhetsinriktning. Det här är vad de kommer att fokusera på under 2021.
 • Skapad: 03 MAR 2021 11:21

På förbundsstämman i november fastställdes förbundets strategi för perioden 2020-2025 samt verksamhetsinriktningen för 2020-2021. Dessa finns att läsa i sin helhet här. För att genomföra det utvecklingsarbete som vi gemensamt beslutat om har förbundet sex stycken utskott, tre grenkommittéer samt två anställda projektledare. Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret med ett helikopterperspektiv över hela verksamheten och arbetar med strategiska frågor, påverkansarbete, med mera.

Av verksamhetsinriktning har en verksamhetsplan för 2021 tagits fram. Respektive ansvarig (utskott, kommitté, osv.) bryter sedan ner verksamhetsplanen i specifika satsningar/projekt som genomförs under året. Under januari och februari genomförde samtliga utskott uppstartsmöten via Teams. Nedan följer kort vad respektive utskott främst kommer fokusera på under 2021.

Anläggningsutskottet
Fokus 2021 är

 • Kartlägga de hallar där våra föreningar finns samt kartlägga var det finns hallar och bord i Sverige som inte är kopplade till någon av våra föreningar.
 • Ta fram stödmaterial till föreningar som vill starta en egen biljardhall (liten som stor).
 • Undersöka och göra en beskrivning kring hur en eller flera eventuella nationella biljardarenor skulle kunna se ut och drivas.

Barn- och ungdomsutskottet

 • Arbeta med att stödja föreningar som vill starta upp barn- och ungdomsverksamhet.
 • Arbetar mot att vi ska ha minst 15 föreningar som söker LOK-stöd.
 • Arbeta med föreningar som idag bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
 • Arrangera Youth 8-ball cup.

En viktig del i arbetet med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten och få fler att börja spela biljard är olika utbildningsinsatser. Genom utbildande ledare som håller i regelbundna träningar i föreningen är det lättare att rekrytera nya medlemmar. Barn- och ungdomsutskottet arbetar tillsammans med utbildningsutskottet i att ta fram utbildningar och olika övningar.

Elitutvecklingsutskottet
Elitutvecklingsutskottet har det övergripande ansvaret för elitutveckling inom förbundet. Respektive grenkommitté ansvarar för den internationella tävlingsverksamheten inom sin gren, för landslagsuttagningar, eventuella träningsläger osv. Elitutvecklingsutskottet ska se över vilka synergieffekter som kan finnas av att arbeta grenövergripande med frågor kopplat till bland annat spelarutveckling.
Fokus 2021 är att

 • Uppdatera Elitutvecklingsplanen och skicka in den till RF.
 • Påbörja dialog mellan grenarna kring elitutveckling.
 • Se över möjligheterna att ta fram ett talangutvecklingsprogram.

PR- och marknadsföringsutskottet
Utskottet kommer under 2021 fokusera på att ta fram en strategi för förbundets kommunikationskanaler, arbeta med sponsorverksamhet samt ta fram PR-material.

Utbildningsutskottet
Inledde under hösten arbetet med att ta fram en utbildningsstruktur för förbundet. Två tränarutbildningar tas fram, en introduktionsutbildning och en grundtränarutbildning. Målsättningen är att utbildningarna ska vara klara till hösten och att vi då kan genomföra en eller två utbildningar.
Utbildningsutskottet arbetar tillsammans med Barn- och ungdomsutskottet, Elitutvecklingsutskottet och grenkommittéerna.

Utvecklingsutskottet
Är ett brett utskott som omfattar olika områden. De flesta är verksamhetsöverskridande och ingår i arbetet för samtliga utskott och grenkommittéer. Utskottet delas in i:

 • Föreningsutveckling. Här driver vi bland annat projektet Framtidens Biljardförening som handlar om demokrati och engagemang.
  Den arbetsgrupp som förra året hette 50 föreningar har till i år bytt namn till Rekrytering och arbetar med olika insatser kopplat till fler föreningar och fler aktiva och engagerade medlemmar.
 • Idrott för äldre. Ett projekt vi fått medel från RF för att driva i fyra föreningar under 2021.
 • Trygg biljard. Innefattar Antidopingarbetet samt olika insatser för att vår sport ska vara trygg och välkomnande för alla.
 • Jämställdhet. Vårt jämställdhetsprojekt Kön har inget kön fortsätter under 2021. Innefattar även olika insatser för inkluderade idrott bland våra föreningar och medlemmar.
 • Parabiljard. Arbetar bland annat med Malmö Open, med att ta fram en övningsbank samt ser över olika möjligheter att söka projektstöd för nya satsningar.

Nationell tävlingsverksamhet
Våra tre grenkommittéer ansvarar för den nationella tävlingsverksamheten och det utvecklingsarbete som behöver ske där. Grenkommittéerna samverkar även med varandra i olika frågor där synergieffekter finns. Grenkommittéerna är involverade i olika insatser inom det arbete som sker i utskotten.

Har du frågor om utskotten, de olika insatserna eller är intresserad av att vara med och arbeta i ett utskott skicka ett mejl till This is a mailto link

Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...