Hoppa till sidans innehåll

Vad beslutades på Riksidrottsmötet?

04 JUN 2019 13:57
Den 24-26 maj genomfördes Riksidrottsmötet i Jönköping. Många av de beslut som fattades var väntade men vi vet fortfarande inte exakt vad de kommer att innebära för oss.
  • Uppdaterad: 04 JUN 2019 13:57

De två största punkterna på Riksidrottsmötet (RIM) var punkterna om anslutningsformer och ekonomiska stödformer. De två punkterna hängde delvis ihop och SBF hade tillsammans med de andra små förbunden en utarbetad plan för hur vi gemensamt skulle driva frågorna. SBF:s ombud Eva Viding Bussell var även uppe i talarstolen och gjorde inlägg i debatten.

Anslutningsformer och medlemskap i Riksidrottsförbundet
Ett av de beslut som fattades på RIM innebär att Riksidrottsförbundets medlemmar numer delas in i två kategorier; små förbund och stora förbund. Små förbund är förbund med minst 25 föreningar och 1500 medlemmar. Stora förbund är förbund med minst 50 föreningar och 3000 medlemmar.

De små förbunden yrkade på att kategoriseringen av förbund skulle tas bort helt ur stadgarna med argumentet att antingen är man medlem eller så är man det inte, det går inte att vara medlem till en del. Vidare yrkade vi också på att kriteriet för att kategoriseras som ett litet förbund skulle vara 25 föreningar eller 1500 medlemmar, med argumentet att fokusera på antalet föreningar snarare än antalet medlemmar är fel. Alla idrotter är olika och föreningen fyller inte samma syfte i t ex en individuell idrott som i en lagidrott. Däremot är de enskilda medlemmarna lika viktiga oavsett idrott. Vi fick tyvärr inte gehör hos majoriteten för dessa två yrkanden men vi fick ändock 22 röster, vilket var fler än vi hade förväntat oss.

Ekonomiska stödformer
De ekonomiska stödformerna hänger nära ihop med kategoriseringen av små och stora förbund. I korta drag kan man beskriva de nya ekonomiska stödformerna med att stora förbund får fullt ekonomiskt stöd medan små förbund får begränsat ekonomiskt stöd.

De nya stödformerna innebär att det främst kommer att finnas tre typer av ekonomiskt stöd som förbund kan få; organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd. De små förbunden yrkade och fick igenom en skrivelse som tydliggjorde att alla förbund ska få organisationsstöd. I förslaget till beslut stod det att alla förbund kan få organisationsstöd, vilket ändrades till att alla förbund ska få organisationsstöd.

I och med att vi nu hamnar i kategorin små förbund innebär det att vi får organisationsstöd och därutöver kan vi få verksamhetsstöd och projektstöd. Det stämman tog beslut om var styrande och vägledande ramar och principer, vilket innebär att vi inte känner till hur villkoren och parametrarna kommer att se ut. Utformningen av dessa villkor och parametrar ska nu tas fram av Riksidrottsstyrelsen i dialog med förbunden. SBF kommer nu i juni att vara med på två träffar, en om organisationsstödet och en om verksamhetsstödet.

Besluten som fattades på RIM kommer att påverka oss väldigt mycket ekonomiskt. Det togs beslut om en övergångsperiod men hur mycket pengar vi kommer få från 2020 är fortfarande oklart. Vi kommer att återkomma med mer information när vi vet mer.

En annan punkt under beslutet om stödformer som kan komma att påverka oss enormt är kravet i RF:s stadgar 11 kap 4§ om jämställdhet. Efter år 2021 riskerar de förbund som inte uppfyller de stadgemässiga kraven på representativitet att förlora hela sitt ekonomiska stöd.

Uteslutning av två förbund och inval av ett
Stämman tog också beslutet att utesluta Svenska Kälksportförbundet och Svenska Landhockeyförbundet ur RF på grundval att de inte uppfyller storleksvillkoren. Det var första gången några förbund uteslöts ur RF. SBF röstade emot uteslutningarna, och ordföranden var uppe i talarstolen och argumenterade bland annat för att det ska krävas synnerliga skäl för att bli utesluten, exempelvis att kraftigt ha brutit mot stadgarna. Att enbart motivera uteslutningarna på antalet föreningar värnar på inget sätt om mångfalden inom idrottsrörelsen.  

Tolv förbund hade ansökt om medlemskap i RF. Av dessa tolv var det enbart Svenska Cheerleadingförbundet som valdes in som nytt medlemsförbund.

Ny definition av idrott
Stämman beslutade om en ny definition av idrott. Den nya definitionen är:
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden:

• Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet.

• Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell utveckling.

• Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens organisation.

• Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande.

 

Avslutningsvis är det alltså fortfarande väldigt oklart hur de nya villkoren kommer att påverka Biljardförbundet på både kort och lång sikt, och i vilken utsträckning vi kommer att kunna planera vår verksamhet. Sedan tidigare har vi planerat en medlemskonferens den 19-20 oktober och innehållet kommer att fokusera på diskussioner och brainstorming bland deltagarna om vilken inriktning och vilka prioriteringar som våra medlemmar tycker är viktigast framåt. Mer information om konferensen kommer ut under juni månad men boka in datumet redan nu!

Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...