Hoppa till sidans innehåll

Framtidens tävlingssystem

15 NOV 2019 19:34
Som tidigare aviserat, SBF inleder ett förändringsarbete med syftet att utveckla tävlingsverksamheten inom poolbiljard. Poolkommittén vill härmed bjuda in föreningarna att diskutera visionerna inför framtiden och komma in med förslag
  • Uppdaterad: 15 NOV 2019 19:34

Dags att fundera på framtidens biljard – Hur vill vi tävla i Sverige?

Ska det vara prispengar på SM? Ska vi införa tävlingsdistrikt? Vilka discipliner ska vi spela, och hur många omgångar? Hur ska Lag-SM genomföras? Och vad tycker ni om dresscoden egentligen?

Poolkommittén har vid tidigare tillfällen aviserat att SBF kommer att försöka utveckla tävlingsverksamheten inom poolbiljard inför säsongen 2020-2021. Det är ett projekt där vi i högsta grad behöver veta vad föreningarna och spelarna tycker och tänker, och vi vill därför uppmana er att diskutera en framtida tävlingsverksamhet så brett som möjligt. Använd kommande klubbmöten och styrelsemöten för att ta fram synpunkter och förslag till detta viktiga arbete som kan komma att förändra poolbiljarden i Sverige, och se till att göra era röster hörda.

Många förslag till förändring har kommit fram under åren, från tydligare indelning i olika klasser, till tanken om öppna SM-tävlingar, till många olika tankar om reformer av SPT, till konkreta förslag om nationella HCP-tävlingar och en nationell HCP databas. Nu är det dags att damma av dessa förslag, tänka större och bredare, och försöka bygga ihop det hela till ett fungerande system. Poolkommittén vill gärna se en så bred process som möjligt där medlemmarna i föreningarna får delta i formuleringen av dessa förslag.

Anledningen till förändringsarbetet är enkelt: den organiserade biljardsporten måste växa! Och tillväxten måste ske snabbt. Villkoren för medlemskap i Riksidrottsförbundet har ändrats till små idrotters nackdel och det enda sättet vi kan svara på detta är att bli 50 föreningar och 3000 medlemmar som minst, redan under nästa år.[1] Annars riskerar vi att från och med år 2022 få betydligt minskade bidrag från RF, vilket kommer göra det avsevärt svårare för oss att fortsätta utveckla svensk biljardsport.

En hörnsten i vår verksamhet är givetvis våra tävlingar. Det finns en allmän uppfattning bland aktiva biljardspelare att det tävlas för lite i Sverige, samt att det är för dyrt att tävla. Fler tävlingar, billigare tävlingar och mer varierade tävlingsformer är därmed ett måste för att locka fler utövare

Vi vill därför få in förslag på åtgärder, ändringar, tävlingsformer, regeländringar eller liknande som ska fungera som ett tillägg till nuvarande SPT-tävlingar. Förslagen måste uppfylla följande krav:

-          De måste medföra en omfattande breddning av biljardsporten. Endast drygt 200 spelare deltar i SPT fler än 2 gånger under året. Samtidigt vet vi att det finns många fler biljardspelare i landet som inte hittar SPT-tävlingar attraktiva för deras ambitionsnivå och spelkvalité, utan håller sig till enklare HCP tävlingar på klubbnivån. Vi vet också att många kategorier spelare, såsom ungdomar, pensionärer, kompisgäng, och allehanda konstellationer amatörer, anordnar egna små tävlingar på biljardhallar, skolor, fritidsgårdar, företag och krogar över hela landet. Vårt tävlingssystem måste möjliggöra för mångdubbelt fler aktiva spelare att regelbundet delta i tävlingsverksamheten, och uppmuntra nya grupper biljardspelare att närma sig organiserade tävlingssammanhang. 

-          De måste underlätta för små föreningar att bildas och komma in i förbundet. Det ska vara enkelt och självklart att kunna bilda en förening och anordna tävlingar även om man bara är ett fåtal spelare som spelar på ett par bord. Detta är nödvändigt för att antalet föreningar skall växa. Även på orter där det endast finns två eller tre bord ska det vara naturligt att överväga att bilda en förening och gå med i Svenska Biljardförbundet.

-          De måste uppfylla behoven hos redan aktiva spelare, dvs. möjliggöra fler tävlingstillfällen för alla, inklusive elitsatsande spelare som idag endast får tävla 9 gånger på SPT1000, SM, samt lag-SM.

Därutöver finns det ytterligare fem saker som är nödvändiga att tänka på:

  • Förslagen bör inte ersätta det som redan fungerar på ett bra sätt. SPT är i en internationell jämförelse en mycket välfungerande och välordnad tävlingsverksamhet. Vi bör inte skapa ett nytt system som är undermåligt SPT och gör den mindre attraktiv. Däremot vill vi gärna ha er feedback på sådant ni inte tycker fungerar i systemet idag.
  • Förslagen bör skapa ett tävlingssystem som är ekonomiskt självbärande, dvs. alla intäkter från startavgifter ska gå tillbaka till finansiering av tävlingsverksamheten, och inga ytterligare medel ska behövas utöver startavgifterna för att få systemet att fungera.
  • Vårt tävlingssystem måste vara flexibelt eftersom villkoren för biljardtävlingar är väldigt annorlunda i olika delar av landet. Antal bord, antal spelare, och antal duktiga spelare skiljer sig åt så pass mycket att en harmoniserad tävlingsverksamhet där alla tävlar på samma sätt och under samma villkor inte kan nås, i alla fall inte under en överskådlig tidsperiod.
  • Vårt tävlingssystem bör möjliggöra fler tävlingar till lägre kostnad för den enskilde spelaren. I nuläget upplevs startavgifter och resekostnaden vara för stora för spelare som inte regelbundet når prispengarna. Optimalt bör det nya systemet möjliggöra en billigare tävlingsverksamhet för den enskilde spelaren.
  • Vårt tävlingssystem bör vara strukturerat på ett logiskt sätt, där framgångsrik tävlan på en nivå leder till en högre nivå i framtida tävlingar, i likhet med alla andra sporter.

Prata ihop er, diskutera, utbyt idéer, tankar och synpunkter – och skicka sen in er förenings skriftliga förslag till Poolkommittén på This is a mailto link. Deadline för förslag från föreningarna är sista januari, dvs. 31.1.2020. Därefter kommer Poolkommittén att sammanträda och konkretisera förslagen till ett första utkast av nya tävlingsbestämmelser. Dessa kommer att skickas ut på en remissrunda under våren, med deadline i början av maj, för att vi ska ha ett nytt välförankrat, genomdiskuterat och väl konsekvensutrett tävlingssystem på plats inför nästa säsong.  

Som en bilaga till denna text hittar ni ett inspirationsdokument här på hemsidan, ett någorlunda konkret förslag från Poolkommitténs ordförande, som kan vara en tänkbar utgångspunkt för diskussionerna i er förening. Det är givetvis inte nödvändigt att utgå ifrån just det förslaget, helt innovativa nya grepp välkomnas varmt också!

Som inspiration inför kommande diskussioner i era föreningar, här kommer ett tänkbart sätt att tänka, en någorlunda utvecklat förslag författat av poolkommitténs ordförande: framtida tävlingssystem förslag.pdf 

Vi ser fram emot era förslag!

\\ Poolkommittén

 


[1] Mer information om RFs utredningar i frågan har publicerats på biljardförbundets webbsida tidigare i år. För mer info om de ändrade villkoren, se även RFs webbsida.

Skribent: Sahovic Dzenan
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...