Hoppa till sidans innehåll

En kö hela livet


Sedan sommaren 2020 har SBF arbetat för att utveckla Biljard för äldre. Sommaren 2020 genomfördes en kartläggning för att få fram vårt nuläge. Därefter drevs under 2021 ett pilotprojekt med fokus på ökad synlighet samt test av uppstart av verksamhet. Tre föreningar ingick i projektet.

Fortsättning på satsningen Biljard för äldre
Vi har beviljats projektmedel från RF för fortsatt satsning på och utveckling av verksamheten för målgruppen 65+. Projektet inleddes under sommaren 2022 och pågår under hela 2023.
 
Syftet med projektet är att ge våra föreningar förutsättningar att kunna erbjuda en bra verksamhet för medlemmar 65 år och uppåt. Vidare är syftet med projektet att vi vill ge fler äldre möjlighet att spela biljard inom ramen för en förenings verksamhet. 
 
Projektet består av två delar:
  • Uppstart av verksamhet i förening
  • Framtagande av material, övningar och tävlingsformer
Uppstart av verksamhet
Under 2022 tar vi fram en lathund till föreningar som vill starta upp verksamhet. Det blir ett material för föreningarna att använda sig av när de startar och bedriver verksamhet. Syftet är att få fler föreningar att starta upp verksamhet, vilket på sikt ska leda till att regelbunden verksamhet för målgruppen bedrivs i flera av våra föreningar.
 
Under 2023 driver vi ett projekt där 3-5 föreningar får stöttning att starta upp verksamheten för målgruppen 65+. Mer information om detta kommer inom kort. Är din förening intresserad av att vara med kontakta This is a mailto link
 
Framtagande av anpassade träningsformer och övningar 
Genom att ta fram anpassade träningsformer underlättar vi för våra föreningar att bedriva verksamhet och skapar förutsättningar för en mer attraktiv och målgruppsanpassad aktivitet. Syftet är att kunna erbjuda en bra verksamhet för målgruppen. De anpassade träningsformerna ska leda till att fler äldre hittar till biljarden och får en rolig och givande fritidssysselsättning.
 
Framtagande av anpassade tävlingsformer 
Syftet med att ta fram anpassade spelformer och tävlingsstrukturer är att skapa en attraktiv verksamhet för målgruppen. Anpassade spelformer på tävling kan t ex innebära kortare matcher och enklare regler. Målgruppen har efterfrågat tävlingar specifikt för äldre. Idag finns inte den tävlingsstrukturen inom förbundet. 
Inom projektet tittar vi på alltifrån anpassade tävlingsformer att använda lokalt hemma i sin egen förening, till strukturer för regionala tävlingar och seriespel samt undersöker möjligheterna att starta upp SM. 
 
Under 2023 kommer ett pilotprojekt att drivas för tävlingsverksamhet. Bland annat kommer ett seriespel att genomföras.
 
Projektledare
Framtagande av anpassade tränings- och tävlingsformer – projektledare Mats Frösemo, This is a mailto link
Uppstart av verksamhet – projektledare Sofia Asp, This is a mailto link
Kontakta gärna oss om du vill veta mer eller vara delaktigt i projektet på något sätt.
Uppdaterad: 19 MAJ 2020 11:16

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...