Hoppa till sidans innehåll

Resultat kartläggningen


En kartläggning om idrott för äldre inom biljarden genomfördes mellan maj och september 2020. Nedan finner du delar av resultatet. Läs igenom och se vad du kan ta med dig till din förening och jobba vidare med!

Detta är endast ett mindre utdrag av kartläggningen. SBF:s förbundsstyrelse samt kansliet har tagit del av hela kartläggningen och kommer att jobba vidare på sitt håll med eventuella framtida insatser. 

OBS: Har din förening minst 5 medlemmar i åldern 65+ registrerade i idrottonline? Då kan ni söka ett engångsbelopp från RF med ansökningsperiod 1 oktober till 30 november 2020! För mer information, klicka här

Statistik

Antal medlemmar enligt idrottonline under sommaren 2020: 2731 st
Antal medlemmar 65+ samma period: 168 st
6 % av biljardens medlemmar är alltså 65+. 

14 st av 168 är kvinnor.
8 % av medlemmarna 65+ är alltså kvinnor. 

28 av 38 föreningar har minst 1 medlem som är 65+.
ca 40 % av föreningarna har alltså medlemmar som är 65 år eller äldre. 

SBF:s mål med idrott för äldre

I SBF:s strategidokument går att utläsa några mål som rör idrott för äldre. Dessa är: 

 • Pensionärer upplever att biljard är en idrott som är bra för både kropp och knopp.
 • Inleda samarbeten med pensionärsorganisationer och boenden
 • Arbeta för att alla våra anläggningar ska vara anpassade för alla målgrupper i det svenska samhället.

Enkät till föreningar

En enkät skickades ut under sommaren 2020 till alla biljardföreningar anknutna till SBF. Enkäten gick ut till 43 föreningar (då nya föreningar tillkom under sommaren) och 23 st svarade. Det ger oss en svarsfrekvens på 53 %. 

Exempel på vad föreningar har gjort för att fånga upp äldre medlemmar: 

 • Fångat upp f.d. biljardspelare 
 • Ställer frågan vid minsta intresse 
 • Aktiviteter i hallen såsom öppna träningar, kurser, tävlingar, uppvisningar 
 • Bjudit in pensionärsföreningar för ”prova på”

Andra rekryteringsinsatser som gjorts för att nå olika typer av målgrupper presenteras här nedan, som även kan inspireras till att locka äldre till biljarden:

 • Besöka ungdomsgårdar, skola, fritidsgårdar – Uppsala BS, Växjö biljardförening
 • Söka medlemmar bland vänners vänner – Malmö C & S 
 • Bjuda in till gratis biljard – Staffanstorps BC
 • Marknadsföring via sociala medier – SSBK

Exempel på vad föreningar har gjort för aktiviteter för äldre medlemmar: 

 • Klubbtävlingar som även uppskattas av de äldre samt regelbundet spel 2 gånger i veckan 
 • Spontana sammankomster pensionärerna emellan
 • Om vi får in fler äldre skulle vi kunna skapa en ”oldboys”-serie för dessa medlemmar 
 • Pensionärsbiljard på torsdagar kl. 10.00-12.00 

Exempel på aktiviteter kopplat till hallägaren

 • Hallen har 50 % rabatt, dagtid, för att gynna denna målgrupp 
 • SPF-föreningen hyr hallen 1 gång i veckan under normala omständigheter

Intervjuer med äldre

Fem personer intervjuades för denna del av kartläggningen, 2 kvinnor och 3 män, alla i åldern mellan 67 och 81 år. Personerna kom från södra och mellersta Sverige. 

Vad lockar till att spela biljard?

Alla intervjupersoner spelar minst två dagar i veckan och har sin egen kö. Men vad får dem att spela just biljard?

Det går att utläsa två anledningar till varför biljardspelet lockar intervjupersonerna. 

 1. Inom biljard blir du aldrig fullärd. Det går att utvecklas hela tiden, oavsett ålder. 
 2. Du hamnar i ett socialt sammanhang där du kan umgås med andra med samma intresse. 

Att intervjupersonerna tycker att det är roligt att spela biljard säger inte per automatik att de måste vara medlem i en förening för att utföra sporten. Så varför är dessa personer medlemmar i en förening?

 1. Genom medlemskapet får du tillgång till hallen då den endast är öppen för medlemmar. 
 2. Genom medlemskapet får du även tillgång till de sociala aktiviteterna. 
 3. Genom medlemskapet får du andra typer av förmåner såsom billigare speltid eller tillgång till nybörjarkurser. 

Några exempel på sociala aktiviteter kan vara interna turneringar med vin och tilltugg eller pensionärstorsdag. Intervjuperson 4 lyfter ett roligt tillfälle då hallägaren bjöd in de äldre att titta på biljard på storbildsskärm. 12 personer var på plats där de diskuterade biljard samtidigt som de fikade. 

Tävling

Tävling är generellt sett en stor del i medlemskapet hos många biljardföreningar. Tävlingsmomentet kan även ses som ett sätt att göra idrotten roligare och där de aktiva kan sätta upp mål och se sin utveckling. 

Majoriteten av intervjupersonerna spelar interna tävlingar som är arrangerade av den lokala föreningen eller i någon förening på närliggande ort. De som deltar i dessa tävlingar är nöjda med det utbud som erbjuds och ser inte ett behov av att tävla på orter längre bort eller i andra länder. 

Olika orsaker till att interna/lokala tävlingar uppskattas: 

 • det finns en stor risk att en själv eller någon i ens närhet blir sjuk och då vill de ha nära hem.
 • Andra tävlingar kan bli för seriösa. Syftet är inte att vinna och bli bäst utan snarare att ha roligt, utvecklas och umgås tillsammans.
 • Socialiseringen kring tävlingarna är viktigt och personer via tävlingarna samlas på ett naturligt sätt. 

För att få fler äldre medlemmar till biljarden identifierade intervjupersonerna några trösklar för äldres medlemskap: 

 • Äldres hälsa
 • Marknadföringen av idrotten mot äldre är bristfällig
 • Det saknas incitament i många föreningar att en som pensionär ska bli medlem. 
 • Pensionärer har ofta sämre ekonomi än genomsnittet vilket gör det dyrt att gå till hallen för att spela några timmar och ta något att dricka och äta. 
Uppdaterad: 30 SEP 2020 11:10 Skribent: Jessica Pettersson
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...