Hoppa till sidans innehåll

Om projektet


Bakgrund
Bakgrunden till att vi har valt att driva detta projekt är delvis de brister som framkom hos våra föreningar under den granskning som genomfördes av RF under år 2017 och 2018. Den främsta anledningen är dock att för att svensk biljard ska växa och bli framgångsrik måste våra föreningar och dess medlemmar vara aktivt engagerade i vår framtida utveckling. Genom att öka kompetensen och väcka idéer kring engagemang skapar vi förutsättningar för starka, levande föreningar med fler medlemmar.

Vi har valt att döpa projektet till Framtidens Biljardförening – En kö för alla. En av de många saker som gör vår sport fantastisk är ju att den kan utövas av alla, oavsett bakgrund, kön, ålder eller andra förutsättningar.

Syfte
Syftet med projektet är att öka kompetensen kring att leda och arbeta ideellt i en biljardförening. Vidare är syftet med projektet att öka kunskapen hos våra föreningar och aktiva om föreningskunskap, demokrati och den svenska idrottsrörelsen.

I förlängningen är syftet med projektet att samtliga biljardföreningarna ska ha en god föreningsmiljö och kunskap kring demokrati och delaktighet. Målet är att våra föreningar ska hålla en hög kvalitet så att fler väljer att bli medlemmar, väljer att stanna kvar i föreningen och väljer att engagera sig.

Mål
Målet med projektet är att ha ökat kompetensen kring att leda och arbeta ideellt i en biljardförening.

Genom projektet vill vi bland annat:

  • Ge våra föreningar verktyg att arbeta med föreningsutveckling.
  • Att våra föreningar analyserar sitt nuläge och tar fram ett önskat nyläge.
  • Bygga upp ett närmare samarbete mellan biljardföreningarna och deras RF SISU distrikt.
  • Öka kunskapen om föreningsdemokrati och sänka trösklarna för våra medlemmar att delta i formella beslutsprocesser.
  • Skapa förutsättningar för att engagera sig i sin biljardförening.
  • Att synen på medlemskap breddas. Alla kan vara medlemmar i en biljardförening – från fritidsspelare till elitspelare.
Uppdaterad: 08 MAJ 2020 17:09 Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...