Hoppa till sidans innehåll

Om projektet


Bakgrund

Biljard är en idrott som har stora förutsättningar att attrahera många olika målgrupper i samhället. Den passar unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs.

Ett av Biljardförbundets prioriterade områden är att växa både gällande antalet föreningar och antalet medlemmar. För att kunna göra det måste vi utmana oss själva. Idag lyckas inte biljarden attrahera kvinnor i samma utsträckning som män. 

För att vår idrott ska vara relevant i framtiden behöver biljarden förändras. Mycket av vår verksamhet ser ut som den alltid har gjort, det finns en manlig norm och ofta är det fokus på tävling och prestation. Om biljarden blir mer inkluderande och erbjuder ett större utbud av verksamhet kommer den att bli roligare och mer attraktiv för alla. Vi behöver skapa ett mer välkomnande klimat i vår verksamhet där vi breddar sporten och lägger mer fokus på gemenskap, träning och utveckling i en inkluderande miljö.  

Syfte

Syftet med projektet var att skapa ett modernt förbund som engagerar sig i frågan om inkludering. Ett förbund som aktivt arbetar med att bl.a. öka andelen kvinnor och tjejer inom vår verksamhet. 

Ett annat syfte med projektet är att lyfta de kvinnor som redan finns inom biljarden för att skapa förebildskap och ambassadörskap. 

Mål

Vid projekttidens slut skulle Biljardförbundet:  

  • Ha en styrelse, kommittéer och en valberedning som har skapat en ökad medvetenhet och förståelse för jämställdhet. 
  • Ha gett frågan om jämställdhet en ökad synlighet i både förbundsstyrelsens och grenkommittéernas arbete. 

  • Ha en retorik i all extern och intern kommunikation som genomsyras av inkludering, jämställdhet och jämlikhet. 

  • Ha en väl inarbetad värdegrund.  

  • Ha införlivat jämställdhets- och inkluderingsarbetet på alla olika verksamhetsområden. 

  • Ha en förbundsstyrelse och en valberedning som består av minst 40 % kvinnor. 

Vid projektets slut kan vi kostatera att projektet har varit lyckat. Vi har bl.a.

  • Arbetat med kunskap och utbildning om jämställdhet, jämlikhet och inkludering hos både valberedning, förbundsstyrelse, kommittéer och föreningar

  • Skapat en värdegrund som i dagsläget implementeras både på förbunds- och föreningsnivå

  • Skapat och drivit nätverket Kvinnliga Egon där ca 30 tjejer/kvinnor är med. Ett nätverk som jobbar för att stärka och inspirera landets kvinnliga biljardspelare.

  • Jobbat med inkludering, jämställdhet och jämlikhet i kommunikation i exempelvis sociala medier, på hemsidan, i kommande tränarutbildningar, internt på kanslitet, i styrelserummet på förbundsnivå m.m.
Uppdaterad: 13 APR 2020 09:29 Skribent: Jessica Pettersson
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...