Hoppa till sidans innehåll

Ordlista


När du och din förening jobbar med jämställdhetsarbete kan du komma att stöta på en hel del begrepp som kan vara bra att känna till. 

Förhoppningsvis kan den här ordlistan hjälpa dig att skapa en större förståelse för frågan om jämställdhet. 

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter när det kommer till sitt eget liv.

Jämlikhet

Är ett vidare perspektiv och säger att alla människor har lika värde, oavsett någon av diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • ålder
  • etnicitet
  • religion
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • könsöverskridande identitet och uttryck

Inkludering

Handlar om att alla som deltar eller vill delta i exempelvis en förening ska känna sig välkommen. Att personen känner sig sedd, får ta del av gemenskapen och får möjlighet att påverka. 

Norm

Oskrivna regler om vad som anses "normalt" respektive "onormalt" i exempelvis en grupp eller ett samhälle. De oskrivna reglerna beskriver hur en person ska vara för att passa in. 

Normer fördelar makt till olika personer i ett rum. En norm är heller inte satt i sten utan kan förändras över tid. 

Normkritik

Breddar vi normen känner sig fler inkluderade och vi kommer då med stor sannolikhet få fler medlemmar och fler kommer att känna sig trygga i vår miljö. 

Vi kan bredda normen genom att synliggöra de begränsande normer som finns runtom oss och ifrågasätta dem.

RF:s jämställdhetsmål

På RF:s stämma 2017 antogs nya jämställdhetsmål. De handlar bl.a. om att: 

  • Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott
  • Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
  • Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.

Läs alla målen här

Strategi 2025

Strategi 2025 handlar om att idrotten generellt i Sverige ska arbeta med 5 prioriterade "utvecklingsresor" för att nå idrottens övergripande mål. 

En av dessa utvecklingsresor handlar om jämställdhet. 

Här kan du läsa mer om de olika utvecklingsresorna i Strategi 2025. 

RF:s stadgeändring 60/40

Jämställdhetsplaner och mål om jämställda styrelser har länge funnits på RF:s agenda. Då arbetet avstannat beslutade RF-stämman 2017 om en ändring i stadgarna. 

Denna ändring innebär att könssammansättningen inom alla Specialidrottsförbunds förbundsstyrelser och valberedningar ska regleras med 60/40 % av endera könen. 

Här kan du läsa mer om stadgeändringen. 

Uppdaterad: 18 MAJ 2021 17:38 Skribent: Jessica Pettersson
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...