Hoppa till sidans innehåll

Bidrag - jämställdhet


Jämställdhetsstöd

Bakgrund:

Biljard är en idrott som har stora förutsättningar att attrahera olika målgrupper i samhället. Idrotten passar unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs. Idag lyckas dock inte biljarden attrahera nya målgrupper i någon större utsträckning.

Vi behöver arbeta tillsammans för att skapa ett mer välkomnande klimat i vår verksamhet där vi öppnar upp, bjuder in och breddar.

År 2025 ska vi, tillsammans med övriga idrottssverige, vara en idrott där:

 • medlemmarna i våra biljardföreningar speglar befolkningen i Sverige
 • pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund är välkomna till biljarden

Syfte:

Syftet med projektet är att hjälpa Svenska Biljardförbundets föreningar att utveckla sin verksamhet för att nå fler och att få alla att känna sig trygga i biljardhallen.

Mål:

Föreningar inom Svenska Biljardförbundet har kunskap och verktyg för att bedriva en jämställd, jämlik och inkluderande verksamhet där alla har en plats och kan påverka.

Målgrupp:

Föreningsstyrelser i biljardföreningar som är anslutna till Svenska Biljardförbundet.

Kriterier för ansökan:

 • Föreningen har skickat in sitt senaste årsmötesprotokoll från 2021 (2020 om föreningen har årsmöte efter det att ansökningsperioden är slut)
 • Föreningen har betalat den senaste årsavgiften till förbundet
 • Föreningen har ett uppdaterat medlemsregister i idrottonline

Sökbelopp:

Varje godkänd ansökan ger 3000 kr eller 5000 kr. Se nedan vilka aktiviteter som ger vilket belopp.

En förening kan skicka in flera ansökningar för olika aktiviteter och på så sätt få ett större bidrag eftersom fler aktiviteter genomförs. 

Den totala potten för bidrag är begränsad och därför kommer ”först till kvarn”-principen att gälla förutsatt att en ansökan blir godkänd. 

Bidrag beviljas för:

Bidrag beviljas till de föreningar som har arbetat med någon av följande jämställdhets-, jämlikhets- eller inkluderingsinsatser:

3000 kr beviljas för någon av följande aktiviteter:

 • Ta fram en jämställdhetsstrategi, gärna tillsammans med RF-SISU
 • Utbildning/föreläsning för föreningsstyrelse i jämställdhet, jämlikhet eller inkludering tillsammans med RF SISU eller annan organisation som arbetar med denna typ av utbildningar, t ex Make Equal
 • Rekryteringsaktiviteter för att locka målgrupper utanför föreningens norm

5000 kr beviljas för någon av följande aktiviteter:

 • Implementera SBF:s värdegrund i föreningen
 • Ta fram en handlingsplan för mobbning och kränkningar i föreningen tillsammans med RF-SISU för att exempelvis jobba med materialet High Five från Rädda Barnen
 • Större utbildningsprojekt av föreningsstyrelse i jämställdhet, jämlikhet eller inkludering exempelvis Fifty fifty (minst 3 st utbildningstillfällen)
 • Skapa och implementera en egen värdegrund i föreningen. Ta hjälp av RF SISU

Föreningen kan även söka medel för eget projekt som syftar till att öka kunskapen om jämställdhet i föreningen. Vilket belopp föreningen kan få beror på storleken på aktiviteten.

Innan föreningen skickar in ansökan, kontakta gärna SBF:s kansli för att diskutera och bolla er idé.

Ansökningsperiod:

Ansökan öppnar: 12:e maj

Sista ansökningsdag: 16:e juni

Ansökan:

Ansökan görs via Idrottonline. I ansökan ska det tydligt framgå vad syftet och målet med projektet är och hur föreningen planerar att implementera arbetet långsiktigt.

Återrapportering:

Bidraget betalas ut i efterhand, i samband med återrapporteringen som ska ske efter projektets slut men senast 1 december. Även återrapporteringen sker via Idrottonline.

I återrapporteringen kommer föreningen att få svara på frågor kring hur projektet har implementerats. Vi kommer även att be föreningen att på olika sätt visa vad som har genomförts. Kom därför ihåg att dokumentera era aktiviteter!

Om återrapport kommer in för sent kan avdrag ske från bidraget.

Vid frågor om jämställdhetsstödet, kontakta This is a mailto link

Uppdaterad: 05 MAJ 2021 17:14 Skribent: Jessica Pettersson
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Anmälan till föreningskonferensen

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...