Hoppa till sidans innehåll

Säger du ifrån när någon går över gränsen?

05 AUG 2020 09:13
En trygg biljard är helt fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. I en trygg biljard känner sig alla välkomna och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. För att skapa en trygg biljard behöver vi alla hjälpas åt.
 • Uppdaterad: 05 AUG 2020 09:13

Trygga idrottsmiljöer

Det här inlägget handlar specifikt om trakasserier. Hur ordet definieras, hur vi kan förebygga trakasserier innan de ens har skett och vad vi kan göra om det ändå sker i din förening. 

Vad är trakasserier?

När en person blir trakasserad känner sig hen förolämpad, kränkt, hotad eller illa behandlad. För att det ska kallas trakasserier måste situaitonen ha ett samband med någon av de 7 diskrimineringsgrunderna: 

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Religion
 • Ålder
 • Etnisk tillhörighet
 • Sexuell läggning
 • Funktinsnedsättning

Det är den som blir utsatt som avgör om det är trakasserier eller inte. Det gör att ett beteende mot en person kan uppfattas som trakasserier medans samma beteende mot en annan person inte behöver uppfattas som trakasserier. 

Varför uppstår trakasserier?

Ofta finns det oskrivna regler som sätter ramarna för vilka som har lättare eller svårare att passa in. Trakasserier uppstår ofta pg.a. att de som är i majoritet inte inkluderar de som är i minoritet. 

Om exempelvis majoriteten i en biljardhall är män som har svårt att inkludera kvinnor uppstår ofta trakasserier. Rasism uppstår ofta i ett sammanhang där de flesta har en ljus hudfärg och där det är det mest självklara att ha just ljus hudfärg. 

Hur kan vi förebygga trakasserier?

Ett sätt att jobba bort trakasserier är att vara öppna för många olika typer av personer i rummet och inkludera fler i ens sammanhang. 

Fundera själv på vad som går att vara öppen med och inte i din biljardförening. Kan alla som vill prata om exempelvis sitt kärleksliv, religionstillhörighet eller funktionsförmåga? 

Märker du av trakasserier i din förening? Är du dessutom en av dem som tillhör majoriteten? Då sitter du på en utmärkt position att säga ifrån och markera de beteenden som inte är acceptabla i din förening. Ju oftare fler säger ifrån och visar vilka beteenden som inte är välkomna i föreningen, ju mer sällan dyker trakasserierna upp. 

Att fundera på:

 • Vem är mest självklar hos er? Hur påverkar det de som inte känner sig lika självklara i sammanhanget?
 • Vad skämtas det om i hallen? Skämtas det om vissa grupper av människor?
 • Säger någon ifrån när någon går över gränsen? Säger du själv ifrån?

Här kan du läsa mer om hur du/ni skapar en trygg miljö i just er förening. 

Skribent: Jessica Pettersson
Epost: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...