Gå till innehåll
Biljard 65+
Biljard 65+

Starta verksamhet

Under 2023 ges ett antal föreningar möjlighet att starta upp verksamhet för målgruppen 65+.

SBF har sedan 2020 arbetat med biljard för målgruppen äldre. Under 2021 var det bland annat tre föreningar som var med i vårt pilotprojekt och startade upp biljard för målgruppen äldre. Via projektstöd från RF ges nu fler biljardföreningar möjlighet att starta upp verksamhet.

Föreningar som är med i projektet får:

  • Utbildning av ledare för verksamheten
  • Stöttning av en projektledare från SBF
  • Ekonomiskt stöd för uppstart av verksamhet
  • Stöd till olika utbildningsinsatser

Titta här på filmer med spelare från våra tre pilotföreningar under 2021 om varför de spelar biljard och vad som är kul och lockande.

Varför ska ni vara med?
Först och främst för att det är kul givetvis och för att ni genom er verksamhet kan erbjuda en meningsfull aktivitet för målgruppen. Det ger er även möjlighet att få aktiviteter dagtid i hallen när den kanske annars brukar stå outnyttjad. Att starta ny verksamhet innebär även fler medlemmar i föreningen. Medlemmar som sitter på olika kompetenser som kan bidra med andra saker i föreningen som att vara funktionärer, hjälpa till att hålla hallen öppen, ta på sig ett ledaruppdrag. vara med i styrelsen, osv.

Är ni intresserade?
Skicka ett mejl till sofia.asp@biljardforbundet.se med namn på föreningen och kontaktuppgifter till den som ska ansvara för projektet hos föreningen.

Lathund uppstart av verksamhet
Vi har tagit fram en lathund för uppstart av verksamhet. Den är tänkt att vara ett stöd i föreningens arbete kring uppstart av en ny verksamhet eller aktivitet. Gå igenom och använd er av de delar som är relevanta för er.

Lathund Uppstart av verksamhet 65+ (pdf) Pdf, 306.1 kB.

Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2023-08-29

Författare: Svenska Biljardförbundet