Gå till innehåll
Carambole
Carambole

Carambolekommittén bjuder in till informationsträff

CK bjuder in till en öppen träff online, där alla som är intresserad av svensk carambole får lov att delta.

CK kommer att informera om planerna inför 2023 med ett fokus på det som påverkar den nationella verksamheten. Det kommer naturligtvis också att ges plats för frågor och svar under träffen.

Träffen går av stapeln onsdagen den 14 december kl. 19. Ni ansluter er via denna länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzBjOGFkNzUtMjVjYS00MmI1LWE2NjQtOTJhMzc2NGYwYTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%229a093b9c-4c16-42a4-8c64-37bc6343f367%22%7d Länk till annan webbplats.

Välkomna!

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2022-12-01

Författare: Svenska Biljardförbundet

Sponsorer