Gå till innehåll
Carambole
Carambole

Angående behörighet att spela Klass 2 på S3CT

Carambolekommittén har inför säsongen 2023 beslutat att inte schemalägga tävlingar i Klass 2 med fasta omgångar i norr och söder, utan istället låta våra lokala arrangörer anordna Klass 2 i fritt antal och vid den tidpunkt det passar dem.

Grundtanken med detta beslut var att stärka Klass 2 som vår rekryteringsnivå inom svensk carambole. Nu har CK fått signaler om att den gräns för deltagande som är satt för att delta i Klass 2 är för hög. En gräns där spelare med årssnitt över 0,500 inte får delta avskräcker nya spelare från andra grenar som annars skulle tycka det är kul att ställa uppå i Klass 2 för att prova på. Kommer man som ny spelare och möter någon med årssnitt på låt säga 0,489 kommer utgången av matchen att vara rätt given.

Eftersom vi ännu inte hunnit spela någon Klass 2 under 2023 har nu CK beslutat att göra en ändring av Tävlingsbestämmelserna för Carambole, så att gränsen för deltagande i Klass 2 sänks. Den nya regeln lyder så:

För att få delta i Klass 2 får spelaren inte ha ett aktuellt årssnitt över 0,400.

Vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen löpande och utvärdera om detta får önskad effekt, d.v.s. att fler väljer att prova på carambole genom deltagande i Klass 2!

Publicerad: 2023-03-28

Senast uppdaterad: 2023-03-28

Författare: Anna-Karin Bedeus