Hoppa till sidans innehåll

Organisation


Svenska Biljardförbundets (SBF) högsta beslutande organ är förbundsmötet som hålls vartannat år. På förbundsmötet väljs en förbundsstyrelse med uppdrag att leda förbundets verksamhet under sin mandatperiod. Den dagliga verksamheten drivs genom en organisation bestående av kansli, grenkommittéer och ett antal verksamhetsutskott.

Grunden för allt arbete inom SBF utgörs av SBF:s och RF:s stadgar samt särskilda instruktioner och policydokument utfärdade av SBF och RF.

Grenkommittéer
SBF har tre stycken grenkommittéer: Carambolekommittén, Poolkommittén och Snookerkommittén.
Grenkommittéernas roll:
Grenkommittén är utsedd av förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ansvara för den nationella tävlingsverksamheten inom sin gren. Grenkommittén fungerar som förbundets expertorgan för grenen. Grenkommittén står till förfogande att besvara frågor från såväl förbundsstyrelse och kansli som medlemmar i organisationen. Grenkommittén är dessutom ett utredande organ som bereder förslag till beslut för förbundsstyrelsen i frågor rörande den egna grenen.
Uppdragsbeskrivning grenkommittéer 

Utskott
Antalet utskott och deras inriktning förändras utifrån den kontinuerliga utvecklingen inom biljarden.
Aktuella utskott är:
Anläggning (ansvarig för anläggningsfrågor)
Barn och Ungdom (ansvarar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten inom SBF och föreningarna. Barn är deltagare upp till 13 år. Ungdomar är deltagare 13-25 år).
Elitutveckling (ansvarar för att utveckla elitverksamheten inom SBF, koordinator för det grengemensamma arbetet med elit och landslag)
PR & Media (utskottet är huvudansvarig för SBF:s kommunikation, PR och marknadsföring)
Utbildning (ansvarig för utbildningsfrågor)
Utveckling (ansvarar för områdena föreningsutveckling, jämställdhet och inkludering, parabiljard, trygg idrott samt idrott för vuxna och äldre).
Arbetsbeskrivning utskott (pdf)

Uppdaterad: 05 MAJ 2020 15:25

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...