Hoppa till sidans innehåll

Förbundsstämman


Välkommen till förbundsstämman 2022!
Stämman genomförs den 2 april i Stockholm. 
Mer information kommer.
 
Inför stämman önskar valberedningen få hjälp med nomineringar till styrelsen. Nomineringar görs av föreningar och ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari. Mejla till This is a mailto link
Valberedningen består av:
Johan Hansson
Pernilla Hofvander
Daniel Silvennoinen
 
Förbundsstämman är Biljardförbundets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. På förbundsstämman har samtliga medlemsföreningar rösträtt, vilket innebär att föreningarna är de som beslutar om hur verksamheten inom SBF ska bedrivas. Inför förbundsstämman får medlemsföreningarna lägga fram sina förslag, motioner, och likaså kan styrelsen lägga fram förslag, propositioner, som de önskar att mötet tar ställning till.
Motioner ska vara inskickade senast den 15 januari. Motioner skickas till This is a mailto link eller Svenska Biljardförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm
För att underlätta att skriva motioner har vi tagit fram en mall.
Motionsmall (pdf)
Motionsmall (word)
 
Det är förbundsstämmans uppgift att välja förbundsstyrelse, bestående av en ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa de beslut och inriktningar som tas av förbundsstämman. 

--------------------------------------------------------------------
SBF har förbundsstämma vartannat år på våren jämna år. 
Nästa stämma genomförs 2022. Enligt stadgarna skall stämman hållas innan sista april.

Vid förbundsstämman 2020 beslutades om att byta räkenskaps- och verksamhetsår till kalenderår istället för brutet år. Innevarande period omfattar därmed 1,5 år istället för 2 år (1 juli 2020 - 31 december 2021).

Mer information:
Så här fungerar förbundsstämman
Protokoll förbundsstämmor

Det finns inget album kopplat till denna sida.


Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Biljardgalan

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...