Hoppa till sidans innehåll

Vision & Värdegrund


Svenska Biljardförbundets Vision 2025

År 2025 kommer svensk biljardsport att vara:
- En modern, attraktiv idrott där alla är välkomna
- En välkänd idrott som anses professionell och välorganiserad
- En idrott som kan utövas oavsett ålder, kön, bostadsort eller fysiska eller mentala förutsättningar.

Läs mer i vår verksamhetsinriktning och verksamhetsplan om hur vi arbetar för att uppnå visionen.

Under 2020 arbetar vi även med att ta fram en värdegrund för förbundet.

Svenska Biljardförbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet. All vår verksamhet och alla våra föreningarnas verksamhet ska därmed bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens värdegrund.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé:
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Här kan du fördjupa dig och läsa hela idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill. 

Uppdaterad: 05 MAR 2019 13:53

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...