Hoppa till sidans innehåll

IdrottOnline


IdrottOnline är ett it-hjälpmedel framtaget av Riksidrottsförbundet för svensk idrott. Det är kostnadsfritt för alla klubbar anslutna till Svenska Biljardförbundet. I IdrottOnline kan ni sköta både klubbens administration och kommunikation. IdrottOnline består för klubben av två delar. Den ena delen är en vanlig hemsida, för hantering av egna nyheter, aktivitetskalender mm. Det är valfritt för klubben att använda IdrottOnline som sin hemsida. OBS! Hemsidedelen i IdrottOnline kommer att försvinna vid årsskiftet 2022/23. Kontakta oss om ni har frågor kring detta.

Den andra delen är ett administrativt verktyg för klubben. Det centrala här är klubbens medlemsregister samt klubbens kontaktuppgifter. I administrationsmodulen administrerar varje klubb sina medlemmar. Det är ett krav från SBF att samtliga klubbar håller sitt medlemsregister uppdaterat i IdrottOnline. I de grengemensamma allmänna tävlingsbestämmelserna § 5 om tävlingslicens står det bland annat ”Spelare som är medlem i förening som fullgjort sina åtaganden mot SF och i förekommande fall SDF skall anses vara licensierad. Som medlem i förening menas att man är registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline och markerad som aktiv i idrott biljard”.

I IdrottOnline finns det möjlighet att skapa egna grupper, ta ut egna rapporter och mycket mera. Det är även här klubben ansöker om pengar från Idrottslyftet samt ansöker om det statliga LOK-stödet.

Läs mer:
- Inloggningsuppgifter IdrottOnline
- Medlemsregistret i IdrottOnline (lägg till medlem)
- Roller och behörigheter
- Uppdatera styrelsen och föreningens kontaktuppgifter

Riksidrottsförbundet ansvarar för IdrottOnline. Manualer och support för IdrottOnline hittar ni på idrottonline.se

Om klubben inte har aktiverat sin IdrottOnline-sida eller om ni behöver lägga till en huvudadministratör hittar ni information om det här.

Här ser ni en film om hur ni lägger till medlemmar i IdrottOnline

Samtliga instruktionsfilmer om IdrottOnline hittar ni här

Ni kan även gå utbildningar i IdrottOnline hos ert distrikt.

Uppdaterad: 04 MAJ 2018 14:16

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...