Hoppa till sidans innehåll

Bilda en förening


Det finns flera fördelar med att bilda en förening och ansluta den till Svenska Biljardförbundet (SBF).  Utöver att ni får dela och utveckla ert intresse för biljard tillsammans med andra entusiaster finns det också ett antal medlemsförmåner som medlemmar i SBF. Via medlemskapet i SBF blir föreningen också ansluten till Riksidrottsförbundet (RF), vilket skänker en kvalitetsstämpel och en känsla av seriositet åt verksamheten. Medlemskapet ger också möjligheter till utbildning och medlemsrabatter. Alla föreningar och deras medlemmar är dessutom försäkrade till, från och under tävlingar. Läs mer under medlemsförmåner i menyn till vänster.

Att bilda en ny förening
För att bilda en förening behöver ni vara minst tre personer. Ni behöver också regler som talar om hur föreningen är sammansatt och hur den fungerar (stadgar). Här kan ni läsa mer om hur man bildar en förening (länk till rf.se)

Så här bildar ni en förening:

Stadgar
Alla ideella föreningars stadgar ska innehålla föreningens namn och säte, föreningens ändamål samt bestämmelser om hur beslut fattas. Om föreningen vill bli medlem i SBF eller i ett annat specialidrottsförbund måste stadgarna dessutom innehålla regler för hur stadgarna ändras, regler om hur föreningen upplöses, bestämmelser som innebär att enbart fysiska personer kan bli medlemmar, bestämmelser om hur en person blir medlem och hur medlemskapet upphör, regler om årsmötet och dess genomförande, bestämmelser om styrelsen och revisorerna, regler om hur tvister ska lösas samt bestämmelser om föreningens skyldighet att följa SBF:s och RF:s stadgar. Använd den stadgemall som RF har tagit fram så missar ni inga viktiga punkter.

Beroende på föreningens verksamhet och uppbyggnad kan stadgarna vara enkla eller väldigt omfattande. Vi rekommenderar att ni utgår från stadgemallen och anpassar den efter era behov. De bästa stadgarna är de som är anpassade till den egna föreningen och som anpassas och justeras i takt med föreningen. Gamla stadgar som inte någon i föreningen följer är dåliga stadgar som behöver ses över.

Namnregler
Av föreningens namn ska det framgå att det är en ideell förening som bedriver idrott. Ordet förening, klubb eller sällskap eller likande ska finnas med i kombination med ordet idrott, sport, biljard, osv. Namnet får inte vara förväxlingsbart med en redan ansluten förening. Läs mer om namnreglerna här (länk till rf.se)

Uppstartsmöte
Ett tips är att ha ett uppstartsmöte för att prata om vad målet med er nya förening är. Varför vill ni bilda en förening? Vad vill ni åstadkomma? På det mötet tar ni också fram ett förslag på stadgar för föreningen. 

Bildandemöte 
På bildandemötet bildar ni föreningen, antar stadgar och föreningens namn. Ni väljer även de personer som ska sitta i styrelsen. Det är viktigt att skriva ett protokoll för bildandemötet. Av protokollet ska det framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som fattats. Mallar för kallelse, dagordning och protokoll för bildandemötet finns i dokumentbanken på hemsidan.

Nu är er förening bildad!

Konstituerande styrelsemöte 
Efter bildandemötet har ni ett konstituerande styrelsemöte för att bestämma vem som ska ha respektive roll i styrelsen. Ni kan ha detta möte direkt efter bildandemötet. Mallar för dagordning och protokoll för styrelsemötet finns i dokumentbanken på hemsidan.

Ansöka om medlemskap i Svenska Biljardförbundet 
Föreningen ansöker om medlemskap i Biljardförbundet via formuläret på hemsidan. Det är ett krav att föreningen har ett organisationsnummer. Det kan ni ansöka om själva hos Skatteverket eller så anger ni i er medlemsansökan att RF ska skicka vidare er ansökan till Skatteverket. I ansökan ska ni bifoga föreningens stadgar samt ett underskrivet protokoll från föreningens bildandemöte.

Har ni frågor eller funderingar om att bilda en förening är ni alltid välkomna att kontakta oss på This is a mailto link
Vi kan hjälpa er med allt praktiskt kring att bilda en förening och ansöka om medlemskap i SBF.

Här hittar ni mer information och användbara länkar:

Information om att bilda en idrottsförening (länk till rf.se)

Fyll i er föreningsansökan via webben här.

Instruktioner för Ansökan om ny förening hos SBF och RF.pdf

Infoblad Bilda förening & Ansök om medlemskap:

Bilda förening

Uppdaterad: 04 MAJ 2018 14:16 Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Riksidrottsförbundet

 

sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: This is a mailto link