Hoppa till sidans innehåll

Bilda en förening


Det finns flera fördelar med att bilda en förening och ansluta den till Svenska Biljardförbundet (SBF).  Utöver att ni får dela och utveckla ert intresse för biljard tillsammans med andra entusiaster finns det också ett antal medlemsförmåner som medlemmar i SBF. Via medlemskapet i SBF blir föreningen också ansluten till Riksidrottsförbundet (RF), vilket skänker en kvalitetsstämpel och en känsla av seriositet åt verksamheten. Medlemskapet ger också möjligheter till utbildning och medlemsrabatter. Alla föreningar och deras medlemmar är dessutom försäkrade till, från och under tävlingar. Läs mer under medlemsförmåner i menyn till vänster.

Bilda förening/ansök om medlemskap
Det är enkelt att bilda en förening och ansöka om medlemskap i SBF. Alla ideella föreningar som bedriver biljard i tävlings- och/eller motionsform kan ansöka om medlemskap i SBF. För att bilda en förening behöver ni vara minst tre personer.  Här kan ni läsa mer om hur man bildar en förening (länk till rf.se)

Gör så här:

Undersök om intresse finns
Om ni är några stycken som funderar på att bilda en biljardförening är det en bra början att ordna ett möte och ta reda på hur stort intresset är och diskutera vad som är målet med er förening och varför ni vill bilda en förening. Om det visar sig att det finns ett intresse tillsätter ni en grupp som arbetar vidare med förutsättningarna för att bilda en förening. Denna grupp tar bland annat fram att förslag på stadgar för föreningen. Vi vill helst att ni använder er av RF:s stadgemall och anpassar den till förutsättningarna i er förening.

Ta fram stadgar
Alla ideella föreningars stadgar ska innehålla föreningens namn och säte, föreningens ändamål samt bestämmelser om hur beslut fattas. Om föreningen vill bli medlem i SBF eller i ett annat specialidrottsförbund måste stadgarna dessutom innehålla regler för hur stadgarna ändras, regler om hur föreningen upplöses, bestämmelser som innebär att enbart fysiska personer kan bli medlemmar, bestämmelser om hur en person blir medlem och hur medlemskapet upphör, regler om årsmötet och dess genomförande, bestämmelser om styrelsen och revisorerna, regler om hur tvister ska lösas samt bestämmelser om föreningens skyldighet att följa SBF:s och RF:s stadgar. Använd den stadgemall som RF har tagit fram så missar ni inga viktiga punkter.

Beroende på föreningens verksamhet och uppbyggnad kan stadgarna vara enkla eller väldigt omfattande. Vi rekommenderar att ni utgår från stadgemallen och anpassar den efter era behov. De bästa stadgarna är de som är anpassade till den egna föreningen och som anpassas och justeras i takt med föreningen. Gamla stadgar som inte någon i föreningen följer är dåliga stadgar som behöver ses över.
Mall stadgar (word)

Namnregler
När det gäller föreningens namn finns det vissa namregler att förhålla sig till. Av föreningens namn ska det framgå att det är en ideell förening som bedriver idrott. Ordet förening, klubb eller sällskap eller likande ska finnas med i kombination med ordet idrott, sport, biljard, osv. Namnet får inte vara förväxlingsbart med en redan ansluten förening. Läs mer om namnreglerna här (länk till rf.se)

Kalla till ett bildandemöte 
På bildandemötet bildar ni föreningen, antar stadgar och föreningens namn. Ni väljer även de personer som ska sitta i styrelsen. Det är viktigt att skriva ett protokoll för bildandemötet. Av protokollet ska det framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som fattats.
Mall kallelse och dagordning bildandemöte (word)
Mall protokoll bildandemötet (word)

Nu är er förening bildad!

Konstituerande styrelsemöte 
Efter bildandemötet har ni ett konstituerande styrelsemöte för att bestämma vem som ska ha respektive roll i styrelsen. Ni kan ha detta möte direkt efter bildandemötet.
Mall dagordning konstituerande styrelsemöte (word)
Mall protokoll konstituerande styrelsemöte (word)

Ansöka om medlemskap i Svenska Biljardförbundet 
Föreningen ansöker om medlemskap i Biljardförbundet via det här formuläret.
I ansökan behöver ni ladda upp följande dokument:

  • ett underskrivet protokoll från föreningens bildandemöte alternativt ett årsmötesprotokoll där det framgår att ni ansöker om medlemskap i SBF.
  • föreningens stadgar

Anslutningsprocessen
När medlemsansökan har inkommit till SBF gör vi en kontroll där vi går igenom de bifogade dokumenten samt kontrollerar om namnet är lämpligt. Ibland kan stadgarna behöva kompletteras för att stämma överens med idrottens regler. Då måste föreningen kalla till ett extra årsmöte eftersom stadgeändringar är ett årsmötesbeslut som måste beslutas av föreningens medlemmar. Det räcker inte med ett styrelsebeslut.
När alla handlingar och namnet är i sin ordning godkänner SBF medlemsansökan. Föreningen får en bekräftelse från både SBF och RF. Föreningen får därefter en faktura på medlemsavgiften.

Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket
Alla föreningar som är anslutna till ett idrottsförbund inom RF måste ha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket eller så kan man få hjälp av RF att ansöka om organisationsnummer i samband med ansökan om medlemskap i SBF. Tänk på att föreningsnamnet ni anger i er ansökan till Skatteverket samt vid ansökan om medlemskap i SBF måste vara exakt samma föreningsnamn som ni har skrivit i era stadgar.

Frågor eller funderingar?
Har ni frågor eller funderingar om att bilda en förening är ni alltid välkomna att kontakta oss på This is a mailto link
Vi kan hjälpa er med allt praktiskt kring att bilda en förening och ansöka om medlemskap i SBF.

Här hittar ni mer information och användbara länkar:

Information om att bilda en idrottsförening (länk till rf.se)

Fyll i er föreningsansökan via webben här.

Instruktioner för Ansökan om ny förening hos SBF och RF.pdf

Infoblad Bilda förening & Ansök om medlemskap:

Bilda förening

Uppdaterad: 04 MAJ 2018 14:16 Skribent: SBF

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...