Hoppa till sidans innehåll

Återstartsstöd corona 2021/2022


Svenska Biljardförbundet har fått medel från Riksidrottsförbundet för att återrekrytera och nyrekrytera biljardspelare och ledare.
Sökomgång 2 är nu stängd. Vi återkommer med en ny sökomgång i augusti. 

De medel SBF har beviljats finns i två potter: en för förbundet och en för föreningar. Förbundet gör olika insatser såsom föreningsprojektet #spelabiljard för barn- och ungdomsverksamhet, ökad synlighet/utveckling av digital media, rekryteringsinsatser, osv. När förbundets nya tränarutbildningar är klara kommer samtliga föreningar få möjlighet att utbilda två tränare gratis.
 
Föreningsstödet består i omgång 2 av två delar:
  • Stöd till föreningar som är med i projektet #spelabiljard
  • Återstartsaktiviteter i förening. Aktiviteter för återstart kan sökas av samtliga föreningar.
 
Läs mer om barn- och ungdomsprojektet #spelabiljard här. Vill din förening vara med? Skicka ett mejl till oss. Observera att denna del av återstartsstödet inte ansöks via Idrottsmedelapplikationen utan fördelas till föreningar som är med i projektet.
 
Återstartsstöd - Ett bidrag för aktiviteter som ska locka barn, ungdomar, vuxna och äldre åter till föreningsidrotten
Föreningarnas återstartsaktiviteter kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla typer av funktioner. Det vill säga till såväl aktiva som till ledare, tränare, förtroendevalda eller funktionärer. 
 
Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Stödet ska inte kompensera föreningar för uteblivna intäkter och/eller merkostnader under perioden som varit.
 
Målet med stödet är att återuppstarta verksamhet så att antalet medlemmar, ledare och aktiva samt mängden träningar, tävlingar, föreningsaktiviteter, osv. uppgår till nivåer som minst motsvarar tiden före pandemin.
 
Återstartsaktiviteter - Vad kan ni söka för?
Exempel på aktiviteter som föreningen kan söka återstartsstöd för:
• Aktiviteter som stimulerar till nyrekrytering eller återrekrytering av aktiva, ledare, förtroendevalda, funktionärer, osv. oavsett ålder.
• Arrangörsbidrag för genomförande av klubbaktiviteter, klubbtävlingar och läger.
• Marknadsföringsinsatser för att lyfta föreningens aktiviteter.
Det går bra att söka medel för att arvodera personer inom ramen för projektet.
 
Vi uppmuntrar föreningarna att komma igång med återstartsinsatserna så snart som möjligt men aktiviteterna kan genomföras fram till och med sista september 2022.
 
Investeringar i material är endast möjligt om lokalen/hallen som fanns innan corona har upphört. Kontakta i så fall Sofia, enligt info nedan, för att diskutera om det är möjligt att beviljas bidrag.
 
Ansökan
Ansökan gör via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Ni ska välja SBF Återstartsstöd IF 2022 omg 2 (se bild nedan). Se till att välja rätt formulär!
Vi hanterar ansökningarna löpande. Samtliga ansökningar granskas för att säkerställa att de uppfyller syftet med stödet och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna. En inskickad ansökan innebär inte automatiskt beviljat stöd.
Sista dag för ansökan är den 30 juni 2022. 
 
Får att många föreningar ska ges möjlighet att få ta del av bidraget har vi satt ett maxtak på 6 000 kr per förening i återstartsstöd. Föreningar som beviljades bidrag under sökomgång 1 kan ansöka igen för en ny aktivitet. Har din förening en projektidé där kostnaderna uppgår till över 6 000 kr ombeds du kontakta Sofia för att undersöka möjlighet till ytterligare projektstöd via andra medel.
 
Utbetalning kan endast ske till ett konto som är registrerat i föreningens namn. Kontakta Sofia om föreningen saknar bankgiro/plusgiro så får in ett annat ansökningsformulär.
 
För att få stödet måste föreningen:
  • ha laddat upp sina senaste årsmöteshandlingar i IdrottOnline under Årsrapporter/Föreningsrapporter
  • ha betalat sin årsavgift till SBF
 
Återredovisning
Alla beviljade aktiviteter ska återrapporteras i Idrottsmedelapplikationen senast 10 dagar efter genomförd aktivitet. Syftet är att redovisa hur beviljat stöd har använts samt vilka effekter det fått eller förväntas få.
 
Förening som inte återrapporterar eller inte förbrukar bidraget blir återbetalningsskyldig.
 
Frågor eller behöver ni hjälp med ansökan?
Kontakta Sofia om ni har några frågor eller om ni behöver hjälp med ansökan.
This is a mailto link
079-33 59 498

 
Några tips:
För att pengarna ska bidra till fler biljardspelare som stannar i förening bör föreningen tänka på följande:
  • Hur ska ni ta hand om de som kommer på prova-på-aktivitet/rekryteringsaktiviteter? För att de som har varit på en prova-på-aktivitet ska komma tillbaka vill de helst att det ska finnas en tydlig inbjudan till kommande ledarledda aktiviteter, t ex ”Varje tisdag mellan kl 18-20 har vi ungdomsträningar/pensionärsträningar/medlemsträningar. Då finns en ledare på plats och lär er mer”. Att efter en rekryteringsaktivitet enbart erbjuda deltagare att komma till föreningens måndagstävlingar eller något liknande leder väldigt sällan till att personer återkommer till aktiviteten. 
  • Vilka aktiviteter kan ni erbjuda i er förening för att följa upp rekryteringsaktiviteterna så att ni lockar nya eller tidigare medlemmar?
  • Lägg upp en plan för hur verksamheten kommer att fortsätta efter projektets slut.
  • Ha alltid ledare på plats, oavsett om ni planerar för rekrytering av ungdomar, vuxna eller äldre.

Idrottsmedelapplikationen
Klicka på fliken Idrottsmedel
Klicka på Ansökningar i menyn till vänster
Klicka på Knappen Skapa ansökan
Under ”Idrottsmedel via” välj Svenska Biljardförbundet
Under ”Idrottsmedel” välj det formulär som din ansökan avser


För att kunna skicka in ansökan måste du vara tilldelad rollen ordförande, kassör eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline. Den som är huvudadministratör eller klubbadministratör för föreningen i IdrottOnline kan tilldela roller.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med ansökan.

Uppdaterad: 13 SEP 2021 12:34 Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...